[METLA Tiedote]
12.11.1996

Metlan tutkijat arvioivat:

ETELÄ-SUOMEN ENERGIAPUUPOTENTIAALI VASTAA PARIA YDINVOIMALAA

Uusi energiaverotus uhka energiapuun tuotannolle?

Metsistämme olisi nykyisten korjuumenetelmien mukaan liiketaloudellisesti kannattavaa korjata 3,6 miljoonaa kuutiometriä energiapuuta vuodessa mikäli puuenergian hankinnan enimmäiskustannukset käyttöpaikalla ovat 45 markkaa/megawattitunti. Määrä nousee 8,8 miljoonaan kuutiometriin vuodessa, jos enimmäishinta on 55 markkaa/megawattitunti. Nämä tuotantokustannustasot vastaavat 90-110 markan kuutiometrihintaa energiapuun käyttöpaikalla. Tämän ns. energiapuupotentiaalin energiasisältö vastaa 1,0 - 2,5 kertaa Loviisan kokoisen ydinvoimalan vuoden energiatuotantoa. Tämä ilmenee Metsäntutkimuslaitoksessa tehdystä tutkimuksesta, jossa käytettiin Etelä-Suomen valtakunnan metsien 8. inventoinnin aineistoja.

Energiapuupotentiaali tarkoittaa kaikkea ko. tuotantokustannustasolla liiketaloudellisesti kannattavasti korjattavissa olevaa energiapuun määrää. Tutkimuksessa kestävien hakkuumahdollisuuksien mukainen energiapuukertymä oli alhaisemmalla tuotantokustannustasolla 70 prosenttia ja korkeammalla 51 prosenttia energiapuupotentiaalista (2,5 - 4,5 miljoonaa kuutiometriä/vuosi). Koko Suomen kestävien hakkuumahdollisuuksien mukainen energiapuukertymä oli 55 markkaa/megawattitunti tuotantokustannustasolla 5,8 miljoonaa kuutiota vuodessa, mikä on likimain Bioenergian tutkimusohjelman puupolttoaineen käyttöpotentiaalille asettama tavoite.

Kuusivaltaisten päätehakkuiden hakkuutähteet olivat suurin ja kustannuksiltaan kannattavin energiapuulähde. Hakkuutähteillä ei ole kilpailevia käyttökohteita lukuunottamatta hakkuualan lannoitusvaikutusta. Myös ensiharvennusmetsissä on runsaasti hyödynnettävissä olevaa metsäenergiaa, mutta ensiharvennusmetsien korjuu ei ollut kannattavaa teollisuuspuun korjuun yhteydessä eikä erilliskorjuuna mainituilla enimmäishinnoilla. Korjuumenetelmien kehittyessä voi myös ensiharvennusmetsien energiapuupotentiaali olla hyödynnettävissä.

Metlan tutkijoiden Juha Malisen ja Mauno Pesosen tekemä tutkimus osoitti, että energiapuusta maksettava hinta on edelleen energiapuun korjuumahdollisuuksia eniten rajoittava tekijä. Energiapuuhun kohdistuvat tuet ja verotus vaikuttavat puulla tuotetun energian edullisuuteen muihin energiamuotoihin verrattuna. Metsänparannusvaroista on myönnetty tukea taimikonhoito- ja nuorten metsien kunnostuskohteissa tapahtuvaan energiapuun kaatoon, kasaukseen ja kuljetukseen. Hallituksen vuoden 1996 aikana esittelemä energiaverotuksen muutos huonontaisi puun ja turpeen kilpailukykyä entisestään fossiilisiin polttoaineisiin - kivihiileen ja öljyn - nähden. Puuhun perustuvan energian käyttöä voidaan perustella energian kotimaisuudella ja ympäristöystävällisyydellä.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Vastuututkija Mauno Pesonen, puh. 09-8570 5778 ja 0400-454 939. Tutkija Juha Malinen, puh. 09-8570 5800

METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/