ÄMETLA TiedoteÅ
9.5.1996

KYMMENIÄ TUHANSIA UUSIA TYÖPAIKKOJA HAKKUITA LISÄÄMÄLLÄ?

Mikäli kotimaisten hakkuiden määrä nostettaisiin puuntuotannollisesti suurimmalle metsien kestävän käytön tasolle, työllisyys kohoaisi kerrannaisvaikutuksineen 30 000 - 50 000 työpaikalla nykytilanteeseen verrattuna. Käytännössä tämäntasoinen hakkuumäärä olisi realistinen kolmen prosentin tuotannon kasvun perusteella aikaisintaan vuoden 2010 paikkeilla. Se edellyttää myös, että metsäteollisuus tekee investointinsa pääasiassa Suomeen, tuottavuus ei oleellisesti parane ja metsäteollisuuden tuotteilla on kysyntää. Tämä ilmenee uudesta Metsäntutkimuslaitoksella julkaistusta selvityksestä, jossa tarkastellaan eri hakkuuskenaarioiden taloudellisia vaikutuksia panos-tuotosanalyysillä.

Hakkuuskenaarioilla kuvataan vaihtoehtoisia vuotuisia hakkuumääriä, joissa on otettu huomioon myös monimuotoisen metsätalouden noudattamisesta aiheutuvia vaikutuksia. Vuoden 1995 hakkuutasoon verrattuna panostuksesta monimuotoiseen metsätalouteen aiheutuisi 5000 - 15 000 työpaikan menetys. Näistä välittömien työpaikkojen osuus olisi 19 prosenttia, välillisten 38 prosenttia ja kulutusvaikutusten osuus 43 prosenttia.

Kansantalouden kokonaistuotannon arvoon hakkuiden lisääminen puuntuotannollisesti korkeimmalle kestävälle tasolle aiheuttaisi lähes 50 miljardin markan lisäyksen vuoden 1995 hakkuiden tasoon. BKT kohoaisi yli 15 miljardilla markalla, kotitalouksien tulot lähes 9 miljardilla markalla ja verokertymä lähes 8 miljardilla markalla. WWF:n kriteerien täysimääräisen noudattamisen negatiiviset vaikutukset samoilla tunnusluvuilla olisivat 5, 3 ja 2 miljardia markkaa. Metsätaloustuotteiden markkinoiden ja kansainvälisten sopimusten vuoksi jonkinasteinen monimuotoinen metsätalous lienee kuitenkin välttämätön. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, miten markkinat reagoivat, jos monimuotoisuutta ei oteta huomioon.

Mikäli kotimaista puuta korvataan tuontipuulla, kansantaloudelliset vaikutukset rajoittuvat metsätalouden tuotantoon ja siihen liittyviin kerrannaisvaikutuksiin. Panos-tuotosmallin kertoimien avulla arvioitiin näiden menetysten suuruus. Vaikutukset arvonlisäykseen kuitupuun osalta ovat noin 80 markkaa ja tukkipuun osalta 90 markkaa kuutiometriä kohti. Työllisyysvaikutukset 1000 kuutiometriä kohti ovat kuitupuulle 0,4 työpaikkaa sekä tukkipuulle 0,6 työpaikkaa. Vuoden 1995 tuontipuumäärillä negatiiviset työllisyysvaikutukset olivat noin 6000 työpaikkaa.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Vastuututkija Mauno Pesonen, Metla, puh. (09)8570 5778 tai 0400-454 939


METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/