[METLA Tiedote]
9.8.1996

Ph.D. Jussi Uusivuori on nimitetty projektipäälliköksi Euroopan Metsäinstituutin, Metsäntutkimuslaitoksen ja YK:n yliopiston yhteishankkeeseen "World Forests, Society and Environment".

Tutkimushanke pyrkii kartoittamaan koko maailman metsien kehitystä sekä etenkin ihmisten vaikutusta siihen. Tutkimustuloksista kootaan säännöllisesti ilmestyvä julkaisu, joka on tarkoitettu laajaan kansainväliseen jakeluun. Kohderyhminä ovat yliopistot, kansainväliset järjestöt, yritysmaailma ja tiedotusvälineet.

Uusivuori siirtyy uuteen tehtäväänsä Pellervon taloudellisesta tutkimuslaitoksesta erikoistutkijan vakanssilta. Hän johtaa uutta kaksivuotista tutkimushanketta yhdessä professori Matti Palon (Metsäntutkimuslaitos) kanssa.


 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

 

METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla Tiedotus: Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI
Fax: (09) 8570 5677; Sähköposti: info@metla.fi