ÄMETLA TiedoteÅ
5.6.1996

FISKARHOLMIN SUOLUONTOPOLKU

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) Kannuksen tutkimusasema avaa Fiskarholmin tutkimusmetsässä suoluontoa ja metsäntutkimusta esittelevän polun 5.6.1996. Polku palvelee sekä tutkimusta että Kruunupyyn ja lähiseudun oppilaitosten opetusta samoin kuin kuntalaisten ja kaikkien metsistä ja suoluonnosta kiinnostuneiden kansalaisten virkistäytymistä. Polun varrella esitellään kuvin ja tekstein alueen lajistoa, riistanhoitoa, suotietoa sekä tutkimustoimintaa. Polkuun voi tutustua omatoimisesti tai eri korvausta vas- taan opastettuna.

Suoluontopolku alkaa Fiskarholmin kämpän pihasta. Viitoitetun reitin pituus on noin 3 km ja se on varustettu esitetauluin. Kosteille alueille on rakennettu pitkospuut. Furuträsketin rannalla on luontotorni sekä Fjölkoträsketin rannalla tulipaikka ja laavu. Luontopolun tuki- kohtana käytettävää Fiskarholmin työkämppää on mahdollista vuokrata myös ulkopuolisille. Majoitustiloja kämpässä on 6 - 7 hengelle.

Esitetaulut ovat pääsääntöisesti kaksikielisiä. Kruunupyyn kunnan yläaste Peter Sandbackan johdolla on avustanut taulujen käännöstyössä. Suoalueen ylittävä pitkospuuosuus reitistä on rakennettu pääosin yksityismaalle. Tilan omistajan Mauno Leski- sen myötämielisellä suhtautumisella on tämäkin osa reitistä voitu toteuttaa.

Alueen kehittämistä myös retkeily- ja virkistyskohteena puoltaa hyvät kulkuyhteydet sekä Kruunupyyn lentokentän läheinen sijainti. Metlalla on tutkimustietoa, -taitoa ja käytännön ko- kemusta yhteensovittaa metsien eri käyttömuodot. Metlan monilla alueilla metsätaloutta, metsäntutkimusta, opetusta, virkistyskäyttöä ja muita metsän käyttömuotoja harjoitetaan rinnan sulassa sovussa. Tällaisina alueina voidaan mainita Saariselkä, Punkaharju ja Koli.

Fiskarholmin tutkimusmetsä

Över-Fiskarholmin virkatalon ulkometsäpalsta siirrettiin Metsähallitukselta Metlan hallin- taan 1961. Vuosina 1973 - 1974 hankittiin alueen yksityisiltä maanomistajilta lisämaita. Tutkimusmetsän pinta-ala on 405 hehtaaria. Alueella on hyvä metsäautotieverkosto sekä vuonna 1978 valmistunut työmajoituskämppä, sauna ja varastorakennus. Fiskarholmissa on erilaisia kokeita yli 50 ha ja erillisiä koeruutuja 700 kpl.

Metlan Kannuksen tutkimusaseman hoidossa on valtion tutkimus- ja opetusmetsiä Vaa- san ja Oulun läänien alueella yhteensä 4700 ha. Metsäalueet sijoittuvat Pohjanlahden ran- nikkoalueelle Vaasan eteläpuolelta aina Kalajoen tuntumaan saakka. Tutkimus- ja opetusmetsät työllistävät yhden metsätalousteknikon sekä neljä tutkimusmetsuria. Metlan henkilöstön lisäksi tutkimus-, metsänparannus-, puunkorjuu- ja metsänhoitotoiminta työllistää merkittävästi eri alojen yrittäjiä ja työntekijöitä.

Lisätietoja: Tutkimusalueen esimies Esko Jaskari, Metla Kannuksen tutkimusasema, puh. 06-871161 tai 049-298606 tai tutkimusaseman johtaja Jyrki Kangas, puh. 06 - 871161.


METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/