METLA

LEHDOSTÖTIEDOTE 14.2.1995

MMT, PROFESSORI MATTI KÄRKKÄINEN METLAN TUTKIMUJOHTAJAKSI

Metsäntutkimuslaitoksen johtokunta on tänään nimittänyt MMT, professori Matti Kärkkäisen Metlan tutkimusjohtajaksi viiden vuoden määräajaksi. Matti Kärkkäinen ottaa tehtävät vastaan 1.5.1995. Kärkkäinen siirtyy Metlaan Jaakko Pöyry Consulting Oy:stä, jossa hän on toiminut Resource Development -yksikön johtajana.

Metlan johtokunta teki yksimielisen ratkaisunsa kolmen tutkimuksen asiantuntijan ­ professorien Seppo Kellomäen ja Erkki Annilan sekä tekniikan tohtori Antti Arjaksen ­ lausunnon perusteella. Siinä Matti Kärkkäinen asetettiin ensimmäiselle sijalle kymmenestä virkaa hakeneesta. Lausunnon mukaan "Matti Kärkkäinen edustaa metsäteknologian ja puuteknologian tutkimusta, mutta hänellä on näyttöä myös muilta metsätieteen aloilta, muun muassa metsäekonomian ja kasvianatomian tutkimuksesta. Hänen tieteellistä pätevyyttään osoittaa se, että hän oli Helsingin yliopiston metsäteknologian professori ja Metlan puuteknologian professori ennen siirtymistään liike-elämän palvelukseen." Lisäksi lausunnossa pidettiin MMT Kärkkäistä "monipuolisena ja tuotteliaana tutkijana, joka on soveltanut osaamistaan laajasti kotimaisissa ja ulkomaisissa konsulttitehtävissä."

Toimintansa tehostamiseksi Metla uudisti organisaatiotaan tämän vuoden alusta. Kolme tutkimusosastoa lakkautettiin ja Metlan toiminta järjestettiin neljään tulosalueeseen ja kymmeneen tulosyksikköön. Tulosalueet ovat tutkimus, tutkimusmetsät, asiakasrahoitteinen toiminta ja tukipalvelut ja tulosyksiköt Helsingin ja Vantaan tutkimuskeskukset sekä tutkimusasemat, joita on kahdeksan eri puolilla Suomea. Metlan ylijohtaja on tänään nimittänyt Helsingin tutkimuskeskuksen päälliköksi MMT Aarne Reunalan ja Vantaan tutkimuskeskuksen päälliköksi MMT, professori Eero Paavilaisen.

Tutkimusjohtajan samoin kuin tutkimuskeskusten päälliköiden nimittäminen liittyy organisaatiouudistukseen, jossa entisten kolmen tutkimusjohtajan sijasta on yksi tutkimusjohtaja. Tutkimusjohtajan tehtävänä on vastata Metlan ylijohtajan apuna tutkimustoiminnan kehittämisestä, suunnittelusta ja koordinoinnista, huolehtia tutkimushankkeiden evaluoinneista sekä tulostavoitteiden suunnittelusta ja seurannasta.

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

LISÄTIETOJA
Ylijohtaja Eljas Pohtila puh. (90) 857 051
Tiedotuspäällikkö Marja Ruutu puh. (90) 857 051


Metlan tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/