METLA

Kivalon puulajipolun avajaiset 8.9.1995

Metsäntutkimuslaitoksen Kivalon tutkimusalueeseen avataan puulajipolku. Polku palvelee maa- ja metsätalouden, puutarha-alan ja biologian opetusta, matkailu- ja virkistyskäyttää sekä metsänomistajia. Polun varrella esitellään 14 pohjoisiin olosuhteisiin sopivaa ulkomaista havupuulajia ja 10 kotimaista puulajia. Nyt avattava puulajipolku on ensimmäinen Kivalon tutkimusalueeseen kuuluva luontopolku. Se on osa Kivaloon suunnitteilla olevaa suurempaa polkuverkkoa. Ensi viikolla avataan myäs riistapolku Kivalon Koivikkoniemeen.

Puulajipolun pituus on 1,8 kilometriä ja se on varustettu opastetauluin, joissa on myäs englanninkieliset tekstit. Polku on viitoitettu ja kosteat paikat on pitkostettu. Polun alkupään kohteet soveltuvat myäs liikuntarajoitteisille. Ryhmäopastusta tai syvällisempää puulajitietoutta voi tilata Metlan Rovaniemen tutkimusasemalta, muuten puulajipolkuun voi tutustua omatoimisesti. Lenkin kierrettyään voi ruokailla viereisellä tulipaikalla tai Siperian opastustuvassa, joka avataan päiväkäyttöön.

Ulkomaisia puulajeja on viljelty Kivalon tutkimusalueella jo 70 vuotta. Vanhimmat viljelyt ovat vuodelta 1925. Tällä hetkellä tutkimusalueeseen kuuluu noin 200 hehtaaria onnistuneita ulkomaisia puulajiviljelmiä koealoina tai käytännön metsiköinä. Metsiköissä kasvaa yhteensä 18 ulkomaista puulajia. Tutkimustieto ja kokemukset Metlan viljelmistä antavat vastauksen moniin puulajien valintaa koskeviin kysymyksiin. Tutkimusalueella on tutkittu siementen siirtomahdollisuuksia, ilmaston vaikutusta sekä eri puulajien ja alkuperien ominaisuuksia jälkeläiskokeissa. Lisäksi kiinnostuksen kohteena on ollut ulkomaisten puulajien ja erikoispuiden käyttä maisemanhoidossa ja viherrakentamisessa. Lapin ilmastonalaan sopivien ulkomaisten puiden käytän tällaisissa kohteissa arvellaan kasvavan.

Valtakunnallisen kehittämissuunnitelman mukaan Kivaloon Siperia -nimiselle alueelle perustetaan lähivuosina vielä viisi ulkomaista havupuumetsikkää ja kaksi lehtipuumetsikkää. Tätä varten avohakataan 5 hehtaarin kuusikkoalue, joka kulotetaan ensi kesänä ja istutetaan myöhemmin uusilla puulajeilla. Kohteet liitetään aikanaan polkukokonaisuuteen. Ensi kesänä valmistuvat mahdollisesti Siperian metsäpolku ja Kaihuavaaran sienipolku. Tutkimusalueen erämaisiin osiin rakennetaan myöhemmin vaeltajien reittejä.

Puulajipolun suunnittelusta vastaa mti Timo Törmänen ja rakennustöistä pääasiassa tutkimusmetsurit Erkki Saunavaara ja Taisto Määttä. Polun rakentaminen on suurimmaksi osaksi rahoitettu työllisyysvaroin.

Lisätietoja:

mti Tapani Pohjola, Metlan Rovaniemen tutkimusasema,
puh. (960) 336 4223 tai (949) 399 021.

Metla Tiedotus (info@metla.fi)
TIedotteet: http://www.metla.fi/tiedotus/tiedotteet.html