METLA

Pientalojen käyttämällä polttopuulla edelleen merkittävä osa Suomen energiahuollossa;

Pientalojen käyttämällä polttopuulla on edelleen merkittävä osa Suomen energiahuollossa, vaikka polttopuun käytön pitkän aikavälin kehitys onkin ollut laskeva. Suomen pientaloissa käytettiin 5,6 miljoonaa kuutiometriä polttopuuta lämmityskaudella 1992-93, mikä oli enemmän kuin ennakkoon arvioitiin. Pientaloissa poltetun puun talteen saatu energiasisältö oli hieman suurempi kuin Lovii-san ydinvoimalan energian nettotuotanto vuonna 1993. Polttopuun hyötysuhde on noin 60 prosenttia, eli puun sisältämästä energiasta 60 prosenttia saadaan hyödynnetyksi. Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tutkijat Aarre Peltola ja Martti Salakari ovat tutkineet Suomen pientalojen alueittaista polttopuun käyttöä polttopuulajeittain sekä polttopuun käyttötapoja ja -kohteita.

Puulämmityksen suosio painottui pieniin rakennuksiin. Puuhun perustuvat lämmitysjärjestelmät ovatkin edelleen pientalojen suosituin päälämmitysmuoto: pien-kiinteistöistä 38 prosenttia käytti polttopuuta päälämmitysmuotonaan, Peltola ja Salakari toteavat. Lisä- ja varalämmitysjärjestelmistä 60 prosenttia perustui polttopuuhun.

Raakapuun eli teollisesti käsittelemättömän runkopuun osuus poltetusta puusta oli 83 prosenttia. Pientalojen käyttämästä polttoraakapuusta suurin osa on kuitenkin metsäteollisuuden näkökulmasta markkinakelvotonta, sillä se ei täytä kuitupuulle asetettavia mitta- ja laatuvaatimuksia. Loput 17 prosenttia poltetusta puusta oli jätepuuta. 66 prosenttia pientalojen polttamasta raakapuusta oli lehtipuuta.

Polttopuusta ostettiin vain vajaa viidennes. Ostetut puuerät olivat yleensä pie- niä. Eniten polttopuuta käyttivät maatilat. Ne kuluttivat miltei puolet pientalojen polttopuusta. Maatilat hankkivat poltettavan puunsa lähes yksinomaan omasta metsästään.

Pientalojen polttopuun käyttömäärät ja -tavat muuttuvat hitaasti, joten saadut tulokset pitänevät paikkansa useita vuosia. Pientaloihin luettiin tutkimuksessa omakotitalot, vapaa-ajan asunnot, maatilat ja muut pientalot.


Lisätietoja:
MMK, tutkija Aarre Peltola ja
MH, tutkija Martti Salakari, METLA/Helsingin tutkimuskeskus
puh. (90) 857 051.
Huom! Lääni- ja metsälautakuntakohtaista tietoa voi saada suoraan tutkija Aarre Peltolalta.
[Tiedotteet]