[METLA Tiedote]
24.11.1995

Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Matti Kärkkäinen 50 vuotta

Matti Kärkkäinen syntyi 26.11.1945 Pielisensuussa. Kärkkäisten suku on alkuaan hämäläinen, vaikka viime vuosisatoina valtaosa suvusta onkin asunut Savossa ja Karjalassa. Kärkäs-niminen suvun alkutalo samoin kuin nykyinen Kärkkääntie sijaitsevat Pälkäneen entisen suurpitäjän siinä kolkassa, joka nykyään tunnetaan Sahalahtena. Sahalahti oli tuolloin Hattulan isäntien eränkäyntialuetta. Hattulan isännäksi voitaneen Matti Kärkkäinenkin nykyään lukea: hänellä ja vaimollaan on talo - toinen koti - Lepaalla Espoon Matinkylän kodin lisäksi.

Alkuperäisiltä asuinsijoiltaan Hämeestä Kärkkäiset lähtivät aikoinaan veroja pakoon vesireittejä pitkin ja levittäytyivät asumaan eri puolille nykyistä Savoa aina Pielavedelle asti, jonka Matti Kärkkäinen muistuttaa ikimuistoisen nautinnan kautta olevan Hämeen pohjoisin pitäjä. Sieltä käsin laajan suvun jäseniä on pikkuhiljaa kohtalon kiemuroita seuratessaan joutunut eri puolille Suomea, minkä seurauksena Matti Kärkkäinen syntyi pohjoiskarjalaisen metsätyönjohtaja-isän ja puutyöntekijä-äidin poikana viisihenkiseen perheeseen.

Kärkkäinen oli lahjakas jo lapsena, ja sen lisäksi uuttera ja kunnianhimoinen. Opintonsakin hän kustansi itse isän ollessa jo tuolloin sairaseläkkeellä. Maatalous- ja metsätieteiden tohtoriksi hän väitteli 27-vuotiaana, suunnilleen yhtä nuorina ovat hänen lisäkseen väitelleet vain alan legendaariset henkilöt Yrjö Ilvessalo ja Kullervo Kuusela.

Eräs tuore arvio professori Matti Kärkkäisen pätevyydestä alkaa näin: ammatillisesti merkittävän korkeatasoisena puutieteen ja puunkorjuun tutkijana Matti Kärkkäinen on erittäin pätevä johtamaan tutkimusohjelmia, jotka vaativat innovatiivista tutkimusasennetta ja monipuolisia tieteellisiä taitoja.

Ennen päätymistään Metlan tutkimusjohtajaksi keväällä 1995, Matti Kärkkäinen on tehnyt mittavan tutkijan uran alkaen Helsingin yliopiston metsäteknologian laitoksen assistentuurista 1960-luvun lopulla. Professoriura alkoi vuonna 1970 samaisen yliopiston metsäteknologian laitoksen apulaisprofessuurista, jota hän hoiti aina 1970-luvun puoliväliin. Metsäntutkimuslaitoksen teknologian osaston vs. professuuri oli vuorossa 1976, jatkuen aina vuoteen 1980. Tuosta vuodesta lähtien vuoteen 1983 hän hoiti samaista virkaa puuteknologian varsinaisena professorina. Vuonna 1983 yliopiston metsäteknologian laitos houkutteli professuurillaan Matti Kärkkäisen pois Metlasta ja tätä pestiä jatkui vuoteen 1987. Tuolloin Matti Kärkkäinen päätti kokeilla siipiään yliopiston ja Metsäntutkimuslaitoksen ulkopuolella ja siirtyi Jaakko Pöyry Groupin metsäasiantuntijaksi. Pöyryllä hän viihtyi peräti kahdeksan vuotta, mutta Metlassa 1995 tarjolla ollut tutkimusjohtajuus oli lopulta Pöyry-uraa houkuttelevampi.

Metsänomistajana ja vannoutuneena tiedemiehenä hän ilmoittaa harrastuksekseen työn ohella käytännön metsätalouden, omaa metsää on kertynyt 700 hehtaaria. Työhön liittyvän harrastuksena hänellä on laaja kirjallinen tuotanto, joka koostui vuoteen 1987 mennessä yli 300 julkaisusta ja artikkelista. Vuonna 1987 kun hän siirtyi Jaakko Pöyry-yhtiöiden palvelukseen, kirjoittaminen ei suinkaan tyrehtynyt, mutta alan yleisen käytännön mukaan asiakkaille tehtyjä raportteja ei anneta julkisuuteen. Kirjoittaminen juontaa juurensa jo lapsuudesta: 12-vuotiaana hän aloitti toimittajana veljensä perustamassa Liperissä ilmestyneessä Viholan Sanomat-lehdessä, raskaalla itäsaksalaisella Erica-kirjoituskoneella sisukkaasti naputtaen.

Matti Kärkkäinen luonnehtii itseään pragmaatikoksi, mikä onkin varsin kuvaavaa hänen toiminnalleen. Hänellä on varsin perustellut ja joskus kärkevätkin mielipiteet niin metsäasioista kuin muistakin maailman tapahtumista. Nämä mielipiteet eivät tietenkään käy aina yksiin muiden mielipiteiden kanssa, ja niinpä hän on varsin kiistelty persoona tämän päivän metsäkeskusteluissa, esimerkkinä kuumana käyvä mielipiteiden vaihto yleensä suojeltavista metsistä ja vanhojen metsien suojelusta erikseen.

Merkkipäiväänsä Matti Kärkkäinen viettää Lepaan kodissaan lähinnä laajan sukulaispiirin kesken.


 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja:
Raili Voipio puh. 90-85705271
Marja Ruutu puh. 90-85705260
Matti Kärkkäinen puh. 90-85705240


METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla Tiedotus: (info@metla.fi)