EU:n TROPIIKIN METSIEN TUTKIMUSTA SUUNNITELLAAN TAMMELAN METSÄKÄMPÄLLÄ

Metsäkämpässä Tammelan salomailla kokoontuu viikonvaihteessa seitsemän trooppisen metsäntutkimuksen kansainvälisesti johtavaa asiantuntijaa viidestä maasta suunnittelemaan tutkimusohjelmaa teemasta "Ihmisen ja ilmaston aiheuttamien muutosten arviointi ja seuranta tropiikin metsissä".

Trooppisen metsäkadon arvioidaan olevan 15 miljoonaa hehtaaria vuodessa. Arvio on kuitenkin epävarmalla pohjalla. Metsäkatoa seuraa puupula, biologisen monimuotoisuuden väheneminen, kasvihuoneilmaston riski, lisääntyvä eroosio ja muita ympäristöongelmia sekä paikallisen väestön toimeentulon ja kulttuurin menetykset.

EU:n rahoittaman tropiikin metsien tutkimuksen tulee tarkentaa näitä seurausvaikutuksia, niiden vastavaikutuksia metsiin sekä kehittää metsien arviointi- ja seurantamenetelmiä. Myös metsien rahallisen arvon selvittäminen sekä metsäpolitiikan tavoitteiden ja keinojen vaikuttavuus ja tehokkuus sekä tulonjakovaikutukset muodostavat tärkeän tutkimuslohkon. Nopean metsäkadon hidastaminenhan on metsäpolitiikan tärkein kysymys.

EU on ollut melko aktiivinen kehitysmaapolitiikassaan, jota on täsmennetty Maastrichtin, Lomen ja eräissä muissa sopimuksissa. Yhdessä näiden ja Rion YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssin sitoumusten kanssa EU:n tropiikin metsäpolitiikan päämääräksi on asetettu ensinnäkin kestävän kehityksen edellyttämän koulutuksen ja tutkimuksen tukeminen sekä toiseksi investoiminen kestävään puuntuotantoon sekä metsien ympäristöarvojen suojeluun.

EU on perustanut viisi asiantuntijaryhmää suunnittelemaan tropiikin metsien tutkimusta. Toiminta tapahtuu Euroopan komission neljännen tutkimuksen puiteohjelmna 1994-1998 perusteella. Tammelan kokouksen tuloksena syntyy teeman ilmaiseman tutkimusalueen kuvaus, jota käytetään ohjeena rahoitusta EU:lta hakeville tutkijoille sekä hakemusten arvioinnissa.

EU on kutsunut professori Matti Palon Metsäntutkimuslaitoksen Helsingin tutkimuskeskuksesta asiantuntijaryhmän puheenjohtajaksi sekä professori Simo Poson Helsingin yliopiston metsävarojen käytön laitoksesta ryhmän jäseneksi.


 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.