MÄNNYLLE JA KUUSELLE ENNUSTETAAN RUNSASTA KUKINTAA

Metsänomistajan kannattaa hyödyntää hyvät siemensadot

Metsäntutkimuslaitoksen (METLA) uusimman siemensatoennusteen mukaan mänty kukkii tulevana kesänä runsaammin kuin moneen vuoteen, ja myös kuuselle odotetaan hyvää kukintavuotta Etelä- ja Keski-Suomessa. Metsien luontaisen uudistamisen edellytykset ovat näin ollen paranemassa.

Männylle runsas siemensato keväällä 1997

Tulevana kesänä mänty kukkii runsaasti ainakin Etelä- ja Keski-Suomessa. Koska männyn siementen kehittyminen kukkimisvaiheesta siementen varisemiseen kestää kaksi vuotta, tulevan kesän runsas kukinta ennustaa runsasta siemensatoa keväällä 1997. Viime kesän kukintahavaintojen perusteella männyn siemensadon ennustetaan olevan hieman keskinkertaista heikompi keväällä 1996.

"Uudistamishakkuita suunnittelevan metsänomistajan kannattaa hakata männikkö siemenpuuasentoon ensi talvena ja muokata maa sopivalla menetelmällä viimeistään syksyllä 1996, jotta hyvän siemenvuoden tarjoamat mahdollisuudet tulevat käytetyksi metsän luontaisessa uudistamisessa", toteaa tutkija, MMK Tatu Hokkanen METLAsta.

Tuholaiset verottavat kuusen siemensatoa

Männyn lisäksi myös kuusella on tänä kesänä odotettavissa runsas kukinta Etelä- ja Keski-Suomessa, mutta Pohjois-Suomessa kuusen kukinta jää Etelä-Suomea heikommaksi.

Tämän kesän kukinnoista kehittyvät kuusen kävyt varistavat siemenensä jo vuoden kuluttua, joten kesällä 1996 edellytykset kuusen luontaisten taimien syntymiselle ovat tätä vuotta paremmat. Ensi vuoden hyvä siemensato on hyödynnettävissä, jos kuusen luontaiseen uudistamiseen tähtäävä suojuspuuhakkuu tai kaistalehakkuu maanmuokkauksineen tehdään ennen ensi talvea.

Kuusen runsasta käpysatoa uhkaa joukko käpy- ja siementuholaisia; erityisesti siemenkiilukaisten ja siemensääskien lukumäärä saattaa kohota suureksi. Suurimman vahingon siementuholaiset aiheuttavat käpyjen kerääjille siemensaannon heikentymisenä, sen sijaan luontaisessa uudistamisessa niiden merkitys jäänee siemensadon runsauden vuoksi vähäiseksi.

Koivikoiden siemensato keskinkertainen

METLAn ennusteen mukaan koivujen kukinta ja siemensato ovat tänä vuonna keskinkertaisia Etelä- ja Keski-Suomessa, tosin Keski-ja Itä-Suomen koivikoissa siemensadot ovat hieman muuta maata runsaampia. Pohjois-Suomessa koivun siemensato on tänä vuonna heikohko. Alkukesästä tehtävällä täydennyskylvöllä voidaan parantaa koivun luontaisten uudistamisalojen taimettumista.