METLA tutki kansalaisten metsäasenteet:

VAIN JOKA NELJÄS SUOMALAINEN HALUAISI LISÄTÄ METSIEN SUOJELUA

Neljäsosa suomalaisista haluaisi lisätä metsien suojelua ja olisi valmis tinkimään metsien nykyisistä hakkuista. Toisaalta lähes 40 prosenttia kansalaisista kannattaa metsien taloudellista hyödyntämistä luonnonsuojelun kustannuksellakin. Tämä käy ilmi MMK Harri Hännisen ja MH Heimo Karppisen Metsäntutkimuslaitoksessa tekemästä tutkimuksesta. Hänninen esitteli tutkimuksen tulokset tänään Helsingissä pidettävän Metsäviikon seminaarissa.

Tutkimuksen mukaan kansalaiset hyväksyvät metsien puuntuotannollisen käytön yleensä, mutta ovat samalla huolissaan metsien tilasta. Toisaalta metsiemme runsaita puuvaroja halutaan käyttää tehokkaasti hyväksi, toisaalta metsien suojelua halutaan lisätä. Tutkimuksessa mitattiin myös metsätietouden vaikutusta asenteisiin. Kävi ilmi, että metsien käytön kannattajat tunsivat metsäasiat suojelun kannattajia paremmin.

Suomalaiset luokiteltiin metsäasenteidensa perusteella neljään ryhmään. Kansalaisista 37 prosenttia korosti metsien taloudellista hyödyntämistä luonnonsuojelun kustannuksella. Heitä voidaan luonnehtia metsien taloudellisen käytön kannattajiksi. Lähes neljäsosa painotti metsien suojelua eikä kannattanut metsien hoitoa ja tehokasta hyödyntämistä. Heitä voidaan luonnehtia puolestaan metsien suojelun kannattajiksi. Noin 60 prosenttia kansalaisista otti siis selvästi kantaa joko metsien suojelun tai taloudellisen käytön lisäämisen puolesta. Kaksi viidestä oli metsäasenteiltaan ristiriitaisempia; joko haluttiin lisätä sekä suojelua että metsien hakkuita tai vähentää molempia.

Metsänomistajissa oli suojelun kannattajia lähes saman verran kuin muidenkin suomalaisten keskuudessa. Toisaalta metsänomistajat suosivat metsien taloudellisen hyödyntämisen lisäämistä selvästi muuta väestöä useammin. Metsänomistajilla oli myös enemmän tietoa metsäasioista kuin muilla suomalaisilla.

Suomen Metsäyhdistys ry:n toimeksiannosta tehty tutkimus perustui valtakunnalliseen haastatteluaineistoon, jonka keräsi Taloustutkimus Oy. Lähes tuhannen satunnaisesti valitun, 15-74 vuotiaan suomalaisen, metsäasenteet ja -tiedot kartoitettiin syyskuussa 1994.

Lisätietoja: MMK Harri Hänninen, Metsäntutkimuslaitos, puh. (90) 8570 5728 MH Heimo Karppinen, Metsäntutkimuslaitos, puh. (90) 191 7724 (Halutessasi pyydä tiedotuksesta lyhennelmä Metsäviikolla pidetystä esitelmästä puh. (90) 8570 5261)

------------------------------------------------------------------------

 
HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

 


METLA Unioninkatu 40 A 00170 Helsinki, puh. (90) 857 051, faksit (90) 625 308, 857 05717