LEHDISTÖTIEDOTE 11.4.1995

PUUN HINTATILASTOT KOHTI REAALIAIKAA

Puukaupan hintaseuranta tarkentuu ja tulee entistä ajantasaisemmaksi. Metsäntutkimuslaitos ryhtyy julkistamaan viikoittain uutta tietoa toteutuneitten puukauppojen hintatasosta. Tähän asti hintatietoja on raportoitu kuukausittain.

Puukaupan viikkotilaston avulla on mahdollista seurata parin päivän viiveellä alueellisia puun hintojen muutoksia. Hintatietojen merkittävä lisääminen parantaa puumarkkinoiden toimivuutta ja palvelee erityisesti puun myyjiä ja ostajia, mutta myös muita puukaupan sidosryhmiä. Muissa maissa puun hintojen kattavaa seurantaa ei ole näin yksityiskohtaisesti toteutettu.

Ensimmäinen puukaupan viikkotilasto ilmestyy tiistaina 11.4. Siinä julkaistavat hinnat perustuvat neljän edellisen viikon aikana (viikoilla 11-14) tehtyihin puukauppoihin. Tilastossa julkaistaan yksityismetsien kanto- ja hankintahinnat puutavaralajeittain ja alueittain. Aluejakona käytetään metsälautakuntia ja niistä koostuvia suuralueita, jotka on muodostettu alueellisten puukauppasopimusten perusteella (Etelä-, Järvi-, Länsi- ja Pohjois-Suomi).

Seuraava viikkotilasto (viikot 12-15) ilmestyy pääsiäisen takia keskiviikkona 19.4. Viikkohinnat ovat saatavissa Metsäntutkimuslaitoksen uudesta suorakäyttöisestä metsätilaston tietojärjestelmästä (METINFO). Tietojärjestelmä sisältää hintojen ohella myös muita keskeisiä puumarkkinatilastoja, kuten tietoja puun ostomääristä, markkinahakkuista, metsäteollisuuden puuvarastoista ja puun käytöstä.


 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.