Date: Thu, 3 Jun 93 06:08:40 GMT Approved: ylhtieps@metla.fi

YHTEISTYÖSOPIMUS

Metsäntutkimuslaitos ja Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sopivat toiminnallisesta ja tieteellisestä yhteistyöstä seuraavan. Sopimuksen tarkoituksena on parantaa METLAn ja tiedekunnan tutkijoiden tutkimusedellytyksiä ja yhteistyötä sekä laajentaa metsäopiskelijoiden opiskelu- ja jatkokoulutusmahdollisuuksia.

  1. Sopijapuolten välillä pidetään vuosittain vähintään yksi kokous, jossa tarkastellaan yhteistyön edistymistä ja kehittämistä. Kokoukseen osallistuvat METLAn ylijohtaja ja tutkimusjohtajat, tiedekunnasta dekaani tai varadekaani ja metsälaitosten esimiehet sekä tarvittaessa muita tutkijoita ja opettajia METLAsta ja niistä tiedekunnan laitoksista, joissa metsäaineita on edustettuina.

  2. Yhteistyöhön sisältyvät seuraavat toiminnalliset, tieteelliset ja koulutukseen liittyvät kokonaisuudet:

  3. Käytännön toimintaan liittyvästä yhteistyöstä sovitaan seuraava:

  4. Tämä sopimus astuu voimaan heti ja jatkuu toistaiseksi, ellei sitä irtisanota. Irtisanomisaika on yksi vuosi. Tätä sopimusta on tehty viisi yhtäpitävää kappaletta, yksi METLAlle, yksi Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle ja yksi kappale kullekin tiedekunnan kolmelle varsinaiselle metsälaitokselle.

Helsingissä 31. toukokuuta 1993

Metsäntutkimuslaitos

Eljas Pohtila
Ylijohtaja

Helsingin yliopisto

Eero Puolanne
Dekaani