From: Marja.Ruutu@metla.fi (Marja Ruutu), Mon, 11 Apr 94 13:41:16 GMT
1994-04-11: Karjalan metsien terveydentila Tiedote 11.4.1994

Karjalan metsien terveydentila

"Tähän mennessä saatujen laskeumatietojen mukaan lähinnä Pietarin kaupungin, Leningradin alueen, ja Viron suuret päästölähteet aiheuttavat Karjalan kannaksen mäntymetsiin suhteellisen korkean rikki- ja typpikuormituksen. Pietarin suunnasta ja Virosta ulottuu kuormitusgradientti Kaakkois-Suomeen, jonka eteläosassa rikki- ja typpilaskeuma on 2-3 kertainen sisämaan tausta-arvoihin verrattuna. Laskeuman poikkeuksellisen korkea kalsium- ja magnesiumpitoisuus alentaa kuitenkin rikin ja typen happamoittavaa kuormitusta."

Karjalan metsien terveydentila -hankkeen väliraportti. Loppuraportti ilmestyy 1996.

Pyrimme saamaan julkaisun koko johtopäätösosan MESIin luettavaksenne.


METLA/Tiedotus

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.