Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Tiedotteet

 

Sivukartta | Haku

Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet 1994-2014

    

Tällä sivulla näkyy Metlan 20 viimeisintä tiedotetta. Vanhempia tiedotteita voi hakea aiheen tai julkaisuvuoden perusteella.

1.1.2015 alkaen metsäntutkimustiedotteet julkaistaan Luonnonvarakeskuksen sivuilla.

-
Voit tarkentaa hakua hakusanoilla:

13.05.2015 | Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, maaliskuu 2015
13.05.2015 | Teollisuuspuun kauppa, huhtikuu 2015
13.05.2015 | Raakapuun kokonaiskäyttö 73 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2014
08.05.2015 | Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2015 (ennakko)
08.05.2015 | Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa vuonna 2014 edellisvuoden tasolla – metsähakkeen käyttö supistui 6 prosenttia
05.05.2015 | Taimikonhoitoala kasvoi 164 000 hehtaariin, vanhojen metsäteiden perusparannusmäärä laski 2 478 kilometriin
22.04.2015 | Metsäsektorin avaintilastoja 2014
17.04.2015 | Metsäteollisuuden raakapuun käyttö 2014 edellisvuoden tasolla
16.04.2015 | Teollisuuspuun kauppa, maaliskuu 2015
15.04.2015 | Helmikuun hakkuut 5,5 miljoonaa kuutiometriä
09.04.2015 | Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2015 (ennakko)
26.03.2015 | Puupellettien tuotanto jatkaa kasvuaan
19.03.2015 | Ennakkotieto: Metsähakkeen käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa supistui edellisvuodesta 5 prosenttia
17.03.2015 | Energiapuun hinnat nousivat loppuvuonna 2014 vaikka kauppa hidastui
13.03.2015 | Tammikuun hakkuut 5,0 miljoonaa kuutiometriä
12.03.2015 | Kantohinnat nousivat hiukan ja hankintahinnat laskivat
09.03.2015 | Ennakkotieto: Bruttokantorahatulot lähes 2 miljardia euroa vuonna 2014
06.03.2015 | Puun tuonti supistui edellisvuodesta mutta metsäteollisuustuotteiden viennissä oli hienoista kasvua
19.02.2015 | Puun hintataso säilyi muuttumattomana vuonna 2014 mutta puukauppa väheni edellisvuodesta
12.02.2015 | Yksityismetsistä ostettiin tammikuussa 2,8 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta
11.02.2015 | Puuta tuotiin tammi-marraskuussa 9,4 miljoonaa kuutiometriä
06.02.2015 | Joulukuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä
23.01.2015 | Kuolinpesien metsänomistus vähenee tasaisesti
22.01.2015 | Puukauppa kävi keskimääräistä vilkkaampana vuonna 2014
20.01.2015 | Marraskuun hakkuut 4,9 miljoonaa kuutiometriä
15.01.2015 | Suomesta vietiin lokakuussa metsäteollisuustuotteita 0,98 miljardin euron arvosta
30.12.2014 | Metlaan viisi uutta tutkimusprofessoria
22.12.2014 | Puumateriaalit alentavat ihmisen stressiä
19.12.2014 | Metsätilastollinen vuosikirja 2014 on ilmestynyt
18.12.2014 | Trooppisten suosademetsien hiilivarastot uhkaavat ilmakehää
16.12.2014 | Marraskuun puukauppa jäi 2,5 miljoonaan kuutiometriin
15.12.2014 | Puuntuotannon sijoitustuotto 4 prosenttia vuonna 2013
12.12.2014 | Energiapuuksi ostetun karsitun rangan osuus ja hinta nousivat heinä–syyskuussa
09.12.2014 | Toimialueiden yhdistyminen lupaa uutta luonnonvara-alan tutkimukselle
04.12.2014 | Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa
02.12.2014 | Lokakuun hakkuut 5,8 miljoonaa kuutiometriä
21.11.2014 | Puuta tuotiin 11 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteita vietiin 11,2 miljardin euron arvosta vuonna 2013
18.11.2014 | Kasvullinen lisäys on osa tulevaisuuden taimituotantoa
17.11.2014 | Lokakuun puukauppa 4,1 miljoonaa kuutiometriä
13.11.2014 | Lauhan talven aikana havupuiden fotosynteesikapasiteetti säilyy lähes kesän tasolla
06.11.2014 | Eteläisen Suomen myyrätilanne on laikuttainen
06.11.2014 | Uusi perusteos metsänkasvatuksesta
06.11.2014 | ”Miten lisäarvoa metsästä” ja ”Rääseikköjen pakuri kansainvälisenä tuotteena” –seminaarit Joensuussa 11.–12.11.2014
06.11.2014 | Metsävisio 2014
05.11.2014 | Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi–elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta
05.11.2014 | Seminaarikutsu: Tutkimus tukee ja muokkaa METSO-ohjelmaa
04.11.2014 | Syyskuun hakkuut 5,3 miljoonaa kuutiometriä
04.11.2014 | Geenivaroja suojellaan metsänhoidon avulla
04.11.2014 | Puurakentaminen vihdoin kasvu-uralle
27.10.2014 | Seminaarikutsu: Kasvullinen lisäys – kohti tulevaisuuden taimituotantoa
27.10.2014 | Kutsu julkistamistilaisuuteen: Metsävisio 2014
22.10.2014 | Tammi–syyskuun puukauppa viime vuoden tahdissa
16.10.2014 | Ostetusta energiapuusta puolet karsittua rankaa
08.10.2014 | Bioenergian kysyntä kasvaa, markkinamenestys edellyttää kilpailukyvyn parantamista koko arvoketjussa
07.10.2014 | Koivukuitupuun tuonti kasvussa
07.10.2014 | Metsäteollisuus haraa talouden alavirettä vastaan
03.10.2014 | Tarkennuksia metsätaimitarhojen kasvinsuojelun pohjavesirajoituksiin paakkutaimituotannossa
02.10.2014 | Elokuun hakkuut 4,8 miljoonaa kuutiometriä
01.10.2014 | Vuonna 2013 hakkuukertymä yli 65 miljoonaa kuutiometriä
01.10.2014 | Metsätilastot entistä joustavammin verkosta
30.09.2014 | Kuusamon kaivos vähentäisi matkailijavirtoja
26.09.2014 | Seminaarikutsu tiedotusvälineille: Kaivostoiminnan ja matkailun yhteensovittaminen Koillismaalla -tutkimushankkeen tulosten julkistaminen
19.09.2014 | Tammi–elokuun puukaupassa kasvua 2 prosenttia
17.09.2014 | Puiden ravinnetalous heikkenee Euroopassa
09.09.2014 | LYNETin IV tutkimuspäivät: Luonnonvaroja yli rajojen – Suomen ja Venäjän raja luonnontieteellisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä
08.09.2014 | Puun tuonti laski 12 prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla
03.09.2014 | Heinäkuun hakkuut 2,4 miljoonaa kuutiometriä
03.09.2014 | Metsäbioenergia-alan kansainvälisissä hankkeissa kartoitettiin kestävän energian mahdollisuuksia pohjoisilla alueilla
02.09.2014 | Puolukasta keskimääräistä parempi, paikoin jopa runsas sato
28.08.2014 | Seminaarikutsu: Metsäenergia nyt ja 2030 – teknologiat, kilpailukyky, ympäristö
21.08.2014 | Heinäkuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä
14.08.2014 | Kutsu: Puissa kasvaa tulevaisuus
11.08.2014 | Kesäkuun hakkuut 3,1 miljoonaa kuutiometriä
07.08.2014 | Metsäteollisuuden vienti jatkui toukokuussa vakaana
01.08.2014 | Puun reaalihinnat olivat laskussa kesäkuussa
31.07.2014 | Oulussa kokoontuu lähes 400 luonnon ennallistamisen asiantuntijaa
15.07.2014 | Viileä kesäkuu hillitsi kirjanpainajan parveilua ja toukkien kehitystä
09.07.2014 | Raakapuun kokonaiskäyttö nousi 74 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2013
08.07.2014 | Metsähaketta käytettiin 8,7 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2013 – uusi ennätys
07.07.2014 | Puun tuonti supistunut edellisvuodesta
02.07.2014 | Toukokuun hakkuut 2,9 miljoonaa kuutiometriä
27.06.2014 | Mustikan sato jää keskinkertaiseksi, puolukalla hyvä kukinta
23.06.2014 | Puukauppa nousi 15,4 miljoonaan kuutiometriin tammi–toukokuussa
18.06.2014 | Yksityismetsätalouden liiketulos lähes 100 euroa hehtaarilta
12.06.2014 | Kantorahatulot nousivat yli 1,9 miljardiin euroon
10.06.2014 | Karsitusta energiapuusta maksettiin alkuvuonna pystykaupoissa 5 euroa ja hankintakaupoissa 22 euroa
10.06.2014 | Metla käynnisti energiapuun markkinaseurannan
06.06.2014 | Metsikön varhaiskehityksen ennustemallit on julkaistu
05.06.2014 | Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvussa maaliskuussa
05.06.2014 | Poikkeuksellinen talvi verotti etelän myyriä
04.06.2014 | Huhtikuun hakkuut 4,1 miljoonaa kuutiometriä
04.06.2014 | Vuoden 2013 metsätuhoraportti on valmistunut
03.06.2014 | Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 304 miljoonaa euroa vuonna 2013
03.06.2014 | Euroalueen talouden piristyminen lisää Suomen metsäteollisuustuotteiden vientiä
23.05.2014 | Vuoden 2013 teollisuuspuun hakkuut 56,1 miljoonaa kuutiometriä
22.05.2014 | Mustikan varvut ovat kuivuneet ruskeiksi, kasvustoista on tuhoutunut paikoin 20–50 prosenttia
19.05.2014 | Puukaupassa yli 30 prosentin kasvu tammi–huhtikuussa
16.05.2014 | Metsäteollisuuden raakapuun käyttö nousi 64,5 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2013
16.05.2014 | Lämpenevä sää on otollinen kirjanpainajien parveilulle
15.05.2014 | Venäläisen puun osuus tuonnista kasvussa
13.05.2014 | Valoa viljelmille – LED-teknologiasta haetaan ratkaisua kuusen solukkoviljelymenetelmien tehostamiseen
09.05.2014 | Maaliskuun hakkuut 6,2 miljoonaa kuutiometriä
22.04.2014 | Puupellettien kulutus ennätystasolla vuonna 2013
17.04.2014 | Puukaupan hyvä tahti jatkui maaliskuussa
14.04.2014 | Metsänhoitotyöt vähenivät ja metsänparannustöiden suoritemäärät kasvoivat vuonna 2013
14.04.2014 | Metsäteollisuustuotteiden vienti käynnistyi tammikuussa edellisvuotta vilkkaammin
09.04.2014 | Koivulle odotettavissa jälleen runsas kukinta
03.04.2014 | Ennakkotieto: Yksityismetsätalouden kantorahatulot nousivat selvästi vuonna 2013
02.04.2014 | Helmikuun hakkuut 5,7 miljoonaa kuutiometriä
02.04.2014 | Ilmansaasteiden vaikutukset vähentyneet, mutta ilmaston lämpeneminen muuttaa olosuhteita
02.04.2014 | Seminaarikutsu: Uusia tuotteita metsistä - Forest Refine -hankkeen loppuseminaari
01.04.2014 | Vuoden 2013 reaalinen kantohintataso 2 prosenttia edellisvuotta korkeampi
01.04.2014 | Ammattitaitoiset kuljettajat ja hyväkuntoinen tieverkko avaintekijöitä puutavaran kaukokuljetuksessa
26.03.2014 | Venäjään voi varautua
25.03.2014 | Metsiin perustuvien hyvinvointipalvelujen kysyntä kasvaa
24.03.2014 | Alkuvuoden puukaupassa noin neljänneksen kasvu
18.03.2014 | Viiden vuoden urakka päätöksessä: tietoa ja osaamista puutuotteiden arvoketjuista
13.03.2014 | Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoivat edellisvuodesta vuonna 2013
10.03.2014 | Tammikuun hakkuut 5,6 miljoonaa kuutiometriä
26.02.2014 | Ylä-Lapin talvilaidunarvioinnin tulokset: Jäkälä on vähentynyt paljon
21.02.2014 | Tammikuun puukauppa nousi 4 miljoonaan kuutiometriin
14.02.2014 | Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän
11.02.2014 | Metsätalouden vesistöille aiheuttamaa kuormitusta seurataan
07.02.2014 | Puun tuonti notkahti marraskuussa
05.02.2014 | Pirkanmaalaisia puualan yrityksiä yhteisvoimin Pietarin markkinoille
04.02.2014 | Joulukuun hakkuut 4,8 miljoonaa kuutiometriä
04.02.2014 | Kuusamon matkailuyritykset suhtautuvat kriittisesti Kuusamon kaivokseen, Mustavaaran kaivos nähdään ongelmattomampana
31.01.2014 | Ruotsin Maatalousyliopisto on pohjoiseurooppalaisen metsäntutkimusverkosto EFINORD:in uusi isäntä
21.01.2014 | Luonnonvarakeskuksen laitokset valmistautuvat budjettileikkauksiin
20.01.2014 | Puukauppaa käytiin vuonna 2013 viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin
16.01.2014 | Seminaarikutsu: PUUN VUODET – tutkimuksia puun korjuun, puuraaka-aineiden ja puutuotteiden käytön arvoketjuista
10.01.2014 | Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi lokakuussa
10.01.2014 | Marraskuun hakkuut 5,1 miljoonaa kuutiometriä
07.01.2014 | Metlan metsätilastot muuttuivat maksuttomiksi internetissä
23.12.2013 | Metla hakee kasvinjalostajanoikeuksia tuulenpesäkuusen ja purppurakuusen risteymälle
20.12.2013 | Puukauppa kävi vilkkaana marraskuussa
19.12.2013 | Metsäsektorin faktat yksissä kansissa: Metsätilastollinen vuosikirja 2013 on ilmestynyt
18.12.2013 | Metla aloittaa Metsät moneen käyttöön -tutkimusohjelman
17.12.2013 | Metlan professori Antti Asikainen Ruotsin Kuninkaallisen metsä- ja maatalousakatemian edustajistoon
05.12.2013 | Metsäteollisuustuotteiden vienti viimevuotisessa vauhdissa
04.12.2013 | Typpilaskeuma uhkaa Euroopan metsäkasvillisuuden monimuotoisuutta
02.12.2013 | Lokakuun hakkuut 5,6 miljoonaa kuutiometriä
26.11.2013 | Puukauppa hyvässä vauhdissa lokakuussa
21.11.2013 | Bioenergiaa suometsistä – mahdollisuus ja uhka
15.11.2013 | Puun kuukausittainen tuontivauhti vakiintui miljoonaan kuutiometriin
14.11.2013 | Pamflettikirja Metsävisio 2013
14.11.2013 | Rauduskoivun perimä selvitetty Suomessa
08.11.2013 | Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden vienti 11 miljardia euroa vuonna 2012
06.11.2013 | Myyräkannat nousussa
05.11.2013 | Metsätoimijoita koulutetaan eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatukseen
31.10.2013 | Syyskuun hakkuut 4,9 miljoonaa kuutiometriä
22.10.2013 | Syyskuun puukauppa 3,6 miljoonaa kuutiometriä
21.10.2013 | Vaara-Kainuun matkailun toimintamallissa yhdistetään ekologinen ja sosiaalinen tieto
15.10.2013 | Metsäsektorin näkymät paranemassa
11.10.2013 | Puun tuonti neljänneksen viimevuotista suurempaa
10.10.2013 | Seminaarikutsu tiedotusvälineille: Tutkimus tuotti kestävän matkailun toimintamallin Vaara-Kainuun alueelle
10.10.2013 | Jukka Similä luonnonvaraoikeuden tutkimusprofessoriksi Lapin yliopistoon
09.10.2013 | Metsäojitus lisää kiintoaineen kulkeutumista vesistöihin, mutta vähentää humuskuormitusta
08.10.2013 | Metla ja VTT julkistavat uusimmat metsäenergiatutkimuksen tulokset
08.10.2013 | Tutkimusjohtaja Leena Paavilainen aloittaa Metlan määräaikaisena ylijohtajana 1.11.2013
04.10.2013 | Keski- ja Itä-Euroopan maiden metsäsektorien tietopaketit on julkaistu
03.10.2013 | Elokuun puukauppa tavanomaista hiljaisempaa
30.09.2013 | Elokuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä
27.09.2013 | Uusi opaskirja kaivosten parhaista käytännöistä
20.09.2013 | SEMINAARI PERUTTU: Metsämaiseman hoito elinkeinotoiminnan tukena
19.09.2013 | Kutsu tiedotusvälineille: Pallas-symposiumissa esitellään ilmasto- ja ekosysteemitutkimusten tuloksia
17.09.2013 | Seminaarikutsu: Metsäpalot ja niiden torjunta Pohjois-Karjalassa ja Karjalan tasavallassa
16.09.2013 | Metsien kasvu on jatkunut hyvänä
13.09.2013 | Puuta tuotiin neljännes viimevuotista enemmän ensimmäisellä vuosipuoliskolla
11.09.2013 | Seminaarikutsu: Metsäenergiasta uutta liiketoimintaa kestävästi ja kannattavasti
04.09.2013 | Heinäkuun hakkuut 2,2 miljoonaa kuutiometriä
03.09.2013 | Kutsu: Metsätalouden vesiensuojelupäivät 2013
29.08.2013 | Yleiskaavat rajoittavat metsätaloutta merkittävästi
27.08.2013 | Puuntuotannon sijoitustuotto 2 prosenttia vuonna 2012
27.08.2013 | Metsäbioenergia-alan COST-hankkeessa yhtenäistettiin standardeja ja tutkimusmenetelmiä
23.08.2013 | Puolukka kypsyy poimittavaksi kahden seuraavan viikon aikana
20.08.2013 | Soiden jatkokäytön vaihtoehtoja arvioidaan kattavasti uudessa Life-hankkeessa
09.08.2013 | Kesäkuun hakkuut 3,2 miljoonaa kuutiometriä
09.08.2013 | Heinäkuun puukauppa 1,4 miljoonaa kuutiometriä
09.08.2013 | Metsäteollisuustuotteita vietiin toukokuussa miljardin euron arvosta
16.07.2013 | Metsävarakartoista yhä laadukkaampia ja ajantasaisempia
11.07.2013 | Puukauppa reippaassa vauhdissa vuoden alkupuoliskolla
05.07.2013 | Puun tuonti jatkui edellisvuotista vilkkaampana
05.07.2013 | Suomuurain ja mustikka kypsyvät etuajassa, suomuuraimen sato pitkästä aikaa runsas
03.07.2013 | Toukokuun hakkuut 3,2 miljoonaa kuutiometriä
25.06.2013 | Metla tutkii kaivostoiminnan ja matkailun yhteensovittamista Koillismaalla
24.06.2013 | Turvemaiden kasvupaikkojen tunnistamiseen opaskirjan lisäksi nyt myös verkkosovellus
19.06.2013 | LUT ja Metsäntutkimuslaitos sopivat tieteellisestä yhteistyöstä
18.06.2013 | Mustikan satonäkymät ovat keskinkertaiset
17.06.2013 | Toukokuun puukauppamäärä 4,3 miljoonaa kuutiometriä
17.06.2013 | Eurooppalaiset metsäpolitiikan asiantuntijat koolla Joensuussa
13.06.2013 | Kirjanpainajahyönteisten määrä on noussut hälyttäväksi Etelä- ja Keski-Suomessa
11.06.2013 | Yksityismetsätalouden liiketulos 80 euroa hehtaarilta
11.06.2013 | Silva Fennica entistä sähköisempi – metsäntutkimuksen tiedesarja uudisti verkkojulkaisunsa
07.06.2013 | Kasvit kasvavat tietokoneessa
06.06.2013 | Metsäteollisuustuotteiden kysyntä hitaasti elpymässä
06.06.2013 | Metsäteollisuuden kilpailukyky tarvitsee vakaan teollisuus- ja innovaatiopolitiikan
05.06.2013 | Metsäteollisuustuotteiden vienti oli alkuvuonna edellisvuoden vauhdissa
05.06.2013 | Huhtikuun hakkuut 5,5 miljoonaa kuutiometriä
05.06.2013 | Uusi neulastauti lehtikuusella Suomessa
05.06.2013 | Myyräkannat lähdössä nousuun
31.05.2013 | Kantorahatulot 1,7 miljardia euroa – laskua 8 prosenttia
29.05.2013 | Markkinahakkuiden nykytasolla metsähakkeen käytön suurin kasvumahdollisuus on harvennuspuussa
27.05.2013 | OpeMotti - Uusi oppilaitoksille tarkoitettu MOTTI-ohjelmisto saatavilla
24.05.2013 | Vuoden 2012 markkinapuun hakkuut 51,5 miljoonaa kuutiometriä
22.05.2013 | Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 297 miljoonaa euroa vuonna 2012
22.05.2013 | Kansainvälistä biodiversiteettipäivää juhlistetaan uudella GeeniVarat-lehdellä
17.05.2013 | Puuta tuotiin selvästi edellisvuotista vilkkaammin
14.05.2013 | Metsäteollisuuden raakapuun käyttö 61 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2012
07.05.2013 | Huhtikuun puukauppamäärä 1,9 miljoonaa kuutiometriä
06.05.2013 | Maaliskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä
06.05.2013 | Metla ja MTT suosittelevat kotimaassa kasvatettujen taimien käyttämistä integroidun kasvinsuojelun osana
29.04.2013 | Juurikäävän torjunta ajankohtaista
25.04.2013 | Uutta tutkimustietoa sellu- ja paperitehtaiden kustannusrakenteista
23.04.2013 | Istutusala kasvoi, mutta muiden metsänhoito- ja metsänparannustöiden työmäärät vähenivät vuonna 2012
22.04.2013 | Metsänomistajia 632 000
22.04.2013 | Fixteri-kokopuupaalaimen tuottavuudessa merkittävä parannus
18.04.2013 | Metsähakkeen käyttö uuteen ennätykseen vuonna 2012: 8,3 miljoonaa kuutiometriä
18.04.2013 | Soiden käyttö jakaa mielipiteitä Pohjois-Pohjanmaalla
15.04.2013 | Puun tuonti käynnistyi tammikuussa selvästi edellisvuotta vilkkaammin
11.04.2013 | Maaliskuun puukauppamäärä 1,8 miljoonaa kuutiometriä
09.04.2013 | Helmikuun hakkuut 5,5 miljoonaa kuutiometriä
05.04.2013 | Myyrien kannanvaihtelut vaimentuneet voimakkaasti kautta Euroopan
26.03.2013 | Virkistyskäytön huomioon ottaminen valtion talousmetsien hoidossa on perusteltua
20.03.2013 | Metla aloittaa arktisten kasvien analysointimenetelmien kehittämisen Rovaniemellä
13.03.2013 | Tammikuun hakkuut 5,5 miljoonaa kuutiometriä
13.03.2013 | Helmikuun puukauppa 2,1 miljoonaa kuutiometriä
08.03.2013 | Metsäteollisuustuotteiden vienti ja puun tuonti supistuivat vuonna 2012
08.03.2013 | Koivulle odotettavissa ennätyksellisen heikko kukinta
07.03.2013 | Puupellettejä tuotettiin 252 000 tonnia vuonna 2012
01.03.2013 | Ennakkotieto: Metsätalouden kannattavuus heikkeni vuonna 2012
27.02.2013 | Julkaisu: Metsänuudistaminen pohjoisen erityisolosuhteissa
26.02.2013 | Yksityismetsien puukauppa 2,8 miljoonaa kuutiometriä tammikuussa
18.02.2013 | Vuoden 2012 reaalinen kantohintataso 7 prosenttia edellisvuotta alempi
04.02.2013 | Joulukuun hakkuut 4,1 miljoonaa kuutiometriä
01.02.2013 | Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jäämässä edellisvuotista pienemmäksi vuonna 2012
18.01.2013 | Puun tuonti nousussa lokakuussa
17.01.2013 | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos yhdistetään Luonnonvarakeskukseksi
16.01.2013 | Vuoden 2012 puukauppa 28 miljoonaa kuutiometriä
09.01.2013 | Marraskuun hakkuut 4,8 miljoonaa kuutiometriä
08.01.2013 | Kokopuukorjuu ei ole useimmissa metsiköissä ravinnetaloudellisesti kestävää
21.12.2012 | Suometsien tuhkalannoitus ei vahingoita vesistöjä
20.12.2012 | Sienitauti mustaa pihlajanmarjat
19.12.2012 | Myyräsyklit eivät ole katoamassa talvien leudontumisen myötä
14.12.2012 | Marraskuun puukauppa 2,5 miljoonaa kuutiometriä
14.12.2012 | Puuta tuotiin syyskuussa 0,9 miljoonaa kuutiometriä
13.12.2012 | Suomen metsäsektori jälleen monipuolisesti tilastoitu
07.12.2012 | Lokakuun hakkuut 5,5 miljoonaa kuutiometriä
04.12.2012 | Hybridihaapa puhdistaa saastunutta maa-aluetta Luumäellä
26.11.2012 | Maankäytön vaikutus hajakuormitukseen
26.11.2012 | Havupuutaimien tuotantoa voidaan tehostaa kasvullisella lisäyksellä
14.11.2012 | Rauduskoivu on sopeutumisen mestari
13.11.2012 | Pienin kustannuksin lisää monimuotoisuutta metsiimme
12.11.2012 | Lokakuun puukauppa 3,2 miljoonaa kuutiometriä
09.11.2012 | Metlan metsävarakartat julkisesti saataville
08.11.2012 | Metsäteollisuustuotteita vietiin elokuussa miljardin euron arvosta
06.11.2012 | UNECE:n ennusteet metsätuotemarkkinoista 2013 ilmestyneet
05.11.2012 | Syyskuun hakkuut 4,4 miljoonaa kuutiometriä
25.10.2012 | Myyriä edelleen vähän koko maassa
24.10.2012 | Puun tuonti 10,5 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden viennin arvo 11,2 miljardia euroa vuonna 2011
24.10.2012 | Tehoa tulevaisuuden taimituotantoon
24.10.2012 | Metsäntutkimus 95 vuotta –juhlaseminaari, kutsu
18.10.2012 | Eurokriisi vaivaa metsäteollisuutta
15.10.2012 | Metsänjalostuksella männiköissä merkittävää lisäkasvua
12.10.2012 | Metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo 7 prosenttia viimevuotista pienempi
12.10.2012 | Syyskuun puukauppa jäi 2,7 miljoonaan kuutiometriin
11.10.2012 | Kutsu medialle: Metsäsektorin suhdannekatsauksen 2012–2013 tiedotustilaisuus
28.09.2012 | Metla määritti energiapuuvarastojen kosteutta säätietojen avulla – tulokset lupaavia
27.09.2012 | Puumarkkinoille toivotaan tasaisuutta ja ennustettavuutta
26.09.2012 | Elokuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä
19.09.2012 | Metla toteuttaa metsämaiseman herkkyysluokituksen Kainuun ja Kuusamon alueelle
19.09.2012 | Tänä vuonna runsaasti marjoja ja sieniä poimittavaksi
13.09.2012 | Pystyykö Suomi vastaamaan biotalouden haasteisiin?
12.09.2012 | Raskasmetalli- ja typpilaskeuma vähentynyt Suomessa
11.09.2012 | Metsäalan suurimmat kasvunäkymät palvelusektorilla
10.09.2012 | Uusia teknologisia ja logistisia ratkaisuja metsähakkeen hankintaan
07.09.2012 | Metsäteollisuustuotteiden vientihinnat nousussa kesäkuussa
07.09.2012 | Puukauppa hiljeni elokuussa
07.09.2012 | Ruotsinkylän tutkimusmetsän uusittu opetusreitti avattiin koululaisten metsäviikolla
06.09.2012 | Tutkimus tukee metsä- ja puutoimialan uutta nousua
06.09.2012 | Seminaarikutsu tiedotusvälineille: Pystyykö Suomi vastaamaan biotalouden haasteisiin?
04.09.2012 | Toimittajavierailu saarnen geenireservimetsään Hyvinkään Kalkkivuoressa
03.09.2012 | Seminaarikutsu tiedotusvälineille: Metsässä puhaltavat uudet tuulet
31.08.2012 | Heinäkuun hakkuut 2,1 miljoonaa kuutiometriä
31.08.2012 | Puuntuotannon sijoitustuotto jäi alle 2 prosentin vuonna 2011
21.08.2012 | Laatukasvatuksen menetelmiä puuntuotantoon ja laadun hyödyntämisen mahdollisuuksia puutuoteyrityksille
16.08.2012 | Seminaarikutsu: Metsä- ja puuala murroksessa – PUU vastaa haasteisiin
15.08.2012 | Uusi hirvikarkote suojasi taimia hyvin hirvien talvilaidunalueella
10.08.2012 | Teollisuuden puun ostot jäivät miljoonaan kuutiometriin heinäkuussa
09.08.2012 | Kesäkuun hakkuut 3,6 miljoonaa kuutiometriä
03.08.2012 | Suomeen tuotiin tammi–toukokuussa 3,8 miljoonaa kuutiometriä puuta
11.07.2012 | Mustikkasadosta tulossa keskinkertainen
06.07.2012 | Kesäkuun puukauppamäärä 3,2 miljoonaa kuutiometriä
06.07.2012 | Puun tuonti oli huhtikuussa hienoisessa kasvussa
04.07.2012 | Toukokuun hakkuut 3,4 miljoonaa kuutiometriä
28.06.2012 | Yksityismetsätalouden liiketulos jäi 88 euroon hehtaarilta
20.06.2012 | Tuhkan käyttö metsälannoitteena -opaskirja on ilmestynyt
20.06.2012 | Kirjanpainajahyönteisten määrä on lisääntynyt paikoin epidemia-asteelle Etelä- ja Kaakkois-Suomessa
19.06.2012 | Metsät kasvavat vauhdikkaasti – hoitotoimien intensiteetti vaihtelee
18.06.2012 | Tuhkan rakeistuslaitokselle hyvät toimintaedellytykset Pohjois-Pohjanmaalla
13.06.2012 | Metsänhoito- ja metsänparannustöihin käytettiin 300 miljoonaa euroa vuonna 2011
13.06.2012 | Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti vilkastui hieman maaliskuussa
13.06.2012 | Kotimaista energiaa puusta ja turpeesta – Tuhka rakeiksi ja hyötykäyttöön
12.06.2012 | Mustikasta kehittymässä runsas sato
11.06.2012 | Yksityismetsistä ostettiin toukokuussa runsaasti puuta
07.06.2012 | Huhtikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä
07.06.2012 | Myyriä vähän koko maassa
06.06.2012 | Bruttokantorahatulot laskivat reaalisesti 5 prosenttia vuonna 2011
04.06.2012 | Metla siirtyy valtionhallinnon yhteiseen puhelinnumerointiin
01.06.2012 | Metsäteollisuuden tuotteiden kysyntä heikkoa
31.05.2012 | Kutsu tiedotustilaisuuteen: Suomen metsät 2012 – valtakunnan metsien inventoinnin tuoreet tulokset
30.05.2012 | Metsäteollisuuden raakapuun käyttö 62 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2011
24.05.2012 | Vuoden 2011 markkinapuun hakkuut 52,3 miljoonaa kuutiometriä
24.05.2012 | Uusi menetelmä auttaa vähentämään trooppisten metsien kasvihuonekaasupäästöjä
18.05.2012 | Paras tutkimusidea palkitaan Joensuun kansainvälisellä metsäviikolla
16.05.2012 | Puutuotteiden ympäristöarvojen hyödyntäminen edellyttää viestinnän kehittämistä
10.05.2012 | Huhtikuun puukauppamäärä 1,5 miljoonaa kuutiometriä
10.05.2012 | Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti nihkeää vuoden alussa
10.05.2012 | Pienten puutuoteyritysten kehittäminen on muutakin kuin koneinvestointeja
09.05.2012 | Metsänuudistamisala supistui 118 000 hehtaariin vuonna 2011
04.05.2012 | Maaliskuun hakkuut 6,0 miljoonaa kuutiometriä
03.05.2012 | Suomen piensahojen lukumäärä ja puunkäyttö vähentyivät merkittävästi viime vuosikymmenellä
25.04.2012 | Metsähaketta käytettiin 7,5 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2011
24.04.2012 | Metla käynnistää energiapuun markkinaseurannan
19.04.2012 | Metsäenergian käytön kestävyyttä voidaan parantaa tekemällä oikeita asioita paremmin
19.04.2012 | Karsinat kumoon ja kohti vihreää luonnonvarataloutta
18.04.2012 | Sekä puun tuonti että metsäteollisuustuotteiden vienti supistuivat tammikuussa
11.04.2012 | Koivun huippukukinta altistaa siitepölylle
10.04.2012 | Maaliskuun puukauppamäärä 1,6 miljoonaa kuutiometriä
10.04.2012 | Kirjanpainajatuhojen torjuntaa tehostettava
04.04.2012 | Helmikuun hakkuut 5,1 miljoonaa kuutiometriä
02.04.2012 | Metla tutkii puukaupan kehittämistarpeet
30.03.2012 | Tutkimuslaitosten johtajat: "Tutkimusta rakennetaan pitkällä tähtäyksellä"
29.03.2012 | Bioenergiaa metsistä -tutkimus- ja kehittämisohjelman (BIO) loppuseminaari
16.03.2012 | Puupellettejä tuotettiin 308 000 tonnia vuonna 2011
16.03.2012 | Venäjän metsäsektori tutuksi – uusi käsikirja ilmestynyt
15.03.2012 | Metsänuudistaminen pohjoisen erityisolosuhteissa -tutkimus tuotti tietoa luontaisen uudistamisen ja kylvön kehittämistä varten
13.03.2012 | Metsän luontaista kehitystä mukailevalla metsänhoidolla saadaan lisää luonto- ja virkistysarvoja talousmetsiin
12.03.2012 | Helmikuun puukauppa keskimääräiset kaksi miljoonaa kuutiometriä
12.03.2012 | Kutsu tiedotusvälineille: Metsänuudistaminen pohjoisen erityisolosuhteissa -hankkeen loppuseminaari
07.03.2012 | Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä
06.03.2012 | Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo supistuivat vuonna 2011
06.03.2012 | Metsäntutkimuslaitokselle uusi muutosajan johtokunta
27.02.2012 | Ennakkotieto: Yksityismetsätalouden tulos parani edelleen vuonna 2011
20.02.2012 | Metsänomistajia 737 000
16.02.2012 | Suomeen tarvitaan luonnonvaratalouden tutkimus- ja innovaatiokeskus
14.02.2012 | Vuoden 2011 reaalinen kantohintataso 5 prosenttia edellisvuotta alempi
09.02.2012 | Eurooppalaiset metsäntutkimuksen tietokannat ja asiantuntemus yhteiskäyttöön
08.02.2012 | Myrskytuhopuuta kaupan kohteena tammikuussa
03.02.2012 | Joulukuun hakkuut 4,5 miljoonaa kuutiometriä
03.02.2012 | Puun tuonti hiipui loppuvuonna
24.01.2012 | Itä-Suomen puupaneeli 2012 – Metla isännöi puualan kehittäjien yhteisfoorumia
23.01.2012 | Ainespuun kestävistä hakkuumahdollisuuksista hyödynnetään 75 prosenttia
20.01.2012 | Pirkanmaan bio-osaajien yhteistyö tehostuu
19.01.2012 | Seminaarikutsu: Yhteistyöllä vaikuttavuutta – Tutkimusaineistoseminaari 31.1.2012
12.01.2012 | Tavallista hiljaisempi puukauppavuosi
11.01.2012 | Marraskuun hakkuut 5,3 miljoonaa kuutiometriä
05.01.2012 | Puun tuonti jäi lokakuussa 0,8 miljoonaan kuutiometriin
05.01.2012 | Metsäntutkimuslaitos panostaa puutoimialan kehittämiseen Pirkanmaalla
21.12.2011 | Kuusen siemenpulaan odotettavissa helpotusta
20.12.2011 | Sahatavaran kysyntänäkymät heikot
14.12.2011 | Puun tuonti hidastui vuoden kolmannella neljänneksellä
14.12.2011 | Suomalaisten ulkoiluaktiivisuus on erittäin korkea
13.12.2011 | Markkinanäkymät heikkenevät, puukauppa mataa
12.12.2011 | Metsätilastollinen vuosikirja 2011 on ilmestynyt
07.12.2011 | Kutsu medialle: Juuret 2011 -seminaarissa pohditaan muuttuvien ympäristöolojen vaikutusta puiden kasvuun
05.12.2011 | Lokakuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä
28.11.2011 | Kutsu tiedotusvälineille: Tervetuloa valtakunnalliseen ulkoiluseminaariin 1.12.2011
11.11.2011 | Puukauppa edelleen vaisua
11.11.2011 | Metsäteollisuustuotteiden vienti viimevuotisessa tahdissa
10.11.2011 | Mitä metsillemme kuuluu? Suomen metsät 2011 -raportti kertoo sen
09.11.2011 | Syyskuun hakkuut 4,9 miljoonaa kuutiometriä
08.11.2011 | Uusi menetelmä mahdollistaa metsien hiilitaseiden arvioinnin entistä tarkemmin
07.11.2011 | Kutsu Terveyttä metsästä -hankkeen loppuseminaariin
04.11.2011 | Uusi tutkimus tuottaa paikkatietopohjaisen toimintamallin matkailualueiden suunnitteluun
27.10.2011 | Myyräkannan huippu on etelässä vaatimaton, pohjoisessa vahva
26.10.2011 | Seminaarikutsu: Tehokkuutta energiapuun korjuuseen ja käyttöön
20.10.2011 | Metsäteollisuustuotteiden kysyntä heikkenee
20.10.2011 | Metla haluaa metsäntutkimuksen turvaavan kokonaisratkaisun
13.10.2011 | Epävarmuuden lisääntyminen heijastuu puukauppaan
13.10.2011 | Metsäsektorin suhdannekatsauksen 2011–2012 tiedotustilaisuus
10.10.2011 | Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti olivat kasvussa vuonna 2010
07.10.2011 | Puun tuonti supistui heinäkuussa
04.10.2011 | Elokuun hakkuut 5,0 miljoonaa kuutiometriä
03.10.2011 | Oulun Ympäristötietotalo vihittiin luonnonvaratutkimuksen käyttöön
14.09.2011 | Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi–kesäkuussa vajaan kuuden miljardin euron arvosta
13.09.2011 | Puuntarjonta vilkastunut
12.09.2011 | Maailman metsien tilan arvioimisesta asiantuntijakokous Nastolassa 13.-15.9.2011
09.09.2011 | Tervetuloa valtakunnalliseen ulkoiluseminaariin 1.12.2011
01.09.2011 | Tutkimusaineistojen yhteiskäytön edistämiseen merkittävä EU-rahoitus
31.08.2011 | Heinäkuun hakkuut 2,0 miljoonaa kuutiometriä
31.08.2011 | Vuodenkierto - Fenologiauutisia 3/2011/Kesä-Syksy
30.08.2011 | Metla selvittää energiapuukaupan tilastointimahdollisuuksia
29.08.2011 | Puolukka kypsyy näinä päivinä ja sienien kirjo on suurimmillaan
23.08.2011 | Puuntuotannon sijoitustuotto yli 10 prosenttia vuonna 2010
12.08.2011 | Kesäkuun hakkuut 3,6 miljoonaa kuutiometriä
12.08.2011 | Heinäkuun puukauppa jäi miljoonaan kuutiometriin
03.08.2011 | Puun tuonti kiihtyi toukokuussa
14.07.2011 | Puukauppa vilkastui selvästi kesäkuussa vaisun alkuvuoden jälkeen
13.07.2011 | Mustikkaa tänä vuonna paikoin runsaasti
08.07.2011 | Puun tuonti oli tammi–huhtikuussa viime vuotisessa vauhdissa
06.07.2011 | Toukokuun hakkuut 3,7 miljoonaa kuutiometriä
01.07.2011 | Sukkulamadot helpottavat Yyterin mäntyjen ahdinkoa
01.07.2011 | SuojeluMotin avulla voi laskea metsien suojelun taloudelliset vaikutukset
29.06.2011 | Suomen metsiin on laadittu paloherkkyysluokitus
28.06.2011 | Metsien terveydentilaa seurattu valtakunnallisella tasolla 25 vuotta
22.06.2011 | Yksityismetsätalouden liiketulos 88 euroa hehtaarilta
17.06.2011 | Metsiemme ikärakenne puuston kasvulle suotuisa – vuotuinen kasvu ylittänyt jo 100 miljoonaa kuutiometriä
16.06.2011 | Puutavaralajeittaiset kantohintaindeksit – uusi puukaupan apuväline
16.06.2011 | Uudet puun kantohintaindeksit auttavat hallitsemaan puun hintariskejä
15.06.2011 | Mustikkasadosta odotettavissa paikoin runsas
14.06.2011 | Metsänhoito- ja metsänparannustöihin käytettiin 289 miljoonaa euroa vuonna 2010
14.06.2011 | 20 vuotta taistelua juurikääpää vastaan
14.06.2011 | Luonnonhoitotoimien vaikutukset alkavat näkyä talousmetsissä
10.06.2011 | Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi reaalisesti viidenneksellä vuoden takaisesta
10.06.2011 | Tutkimuksessa löydetty uusia tervasrosoa levittäviä kasveja
10.06.2011 | Puiden päivittäistä kasvua voi seurata nyt Internetissä
09.06.2011 | Huhtikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä
09.06.2011 | Lapissa pahimmat myyrätuhot vuosikymmeniin
07.06.2011 | Metsäpalot vähentyneet laajalti pohjoisissa havumetsissä - syy ihmistoiminnan muutoksissa
06.06.2011 | Metsien hiilivarastot ovat kasvaneet Metsähallituksen mailla
01.06.2011 | Tunturi-Lappini muuttuu –kilpailu etsii valokuvia muutoksesta
31.05.2011 | Raakapuun käyttö 72 miljoonaa kuutiometriä
31.05.2011 | Astan, Veeran, Lahjan ja Sylvin jälkeen – mitä opimme kesän 2010 myrskytuhoista?
30.05.2011 | Metsäteollisuuden tuotanto ja vienti kasvussa
26.05.2011 | Bruttokantorahatulot nousivat yli kolmanneksen vuonna 2010
26.05.2011 | Metsäntutkimuksen ja lääketieteen yhteistyöllä luodaan uusia mahdollisuuksia terveyden edistämiseksi ja elinkeinoelämälle
24.05.2011 | Metsät ja energia kokoaa tutkijoita ja metsäasiantuntijoita metsäverkostoviikolle Joensuuhun
19.05.2011 | Vuoden 2010 markkinapuun hakkuut 52 miljoonaa kuutiometriä
13.05.2011 | LYNET-yhteislaboratorio on aloittanut toimintansa Rovaniemellä
12.05.2011 | Maaliskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä
10.05.2011 | Hinnat nousussa, mutta puukauppa mataa
10.05.2011 | Metla tutkii Euroopan metsien toiminnallista monimuotoisuutta
06.05.2011 | Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jatkoi kasvuaan
04.05.2011 | Koivun lehdet hiirenkorvalla Etelä-Suomessa – edellisen kerran yhtä aikaisin vuonna 2002
03.05.2011 | Metsähaketta käytettiin lähes 7 miljoonaa kuutiometriä
20.04.2011 | Koivun ennustetaan kukkivan vähiten kolmeenkymmeneen vuoteen
20.04.2011 | Vuodenkierto - Fenologiauutisia 2/2011/Kevät
19.04.2011 | Metla valitsi uudet tutkimusjohtajat
15.04.2011 | Metlan tutkija Jari Lindblad Metsäalan kuljetusyrittäjien ”Vuoden Kolkuttaja”
14.04.2011 | Metsänhoito- ja metsänparannustöiden työmäärät laskivat ja hakkuualat kasvoivat vuonna 2010
08.04.2011 | Puuta tuotiin tammikuussa 0,8 miljoonaa kuutiometriä
08.04.2011 | Maaliskuun puukauppa jäi miljoonaan kuutiometriin
08.04.2011 | Metsäpuiden erikoismuodot – koristepuita viherrakentamiseen
08.04.2011 | Pohjois-Afrikka ja Japani tärkeitä sahatavaran vientialueita – näkymissä epävarmuutta
06.04.2011 | Helmikuun hakkuut 4,8 miljoonaa kuutiometriä
05.04.2011 | Metsänomistajat toistensa opastajina
01.04.2011 | Metla selvittää ilmastonmuutoksen ja kuivuuden vaikutuksia hiilinieluun ja metsätuhoihin
31.03.2011 | Joensuun Metla-talosta postimerkki
30.03.2011 | Metla aloittaa kolmevuotisen tutkimushankkeen Punkaharjulla
28.03.2011 | Metsähakkeen käyttötavoitteiden toteutuminen edellyttää saha- ja vaneriteollisuuden tuotannon kasvua
24.03.2011 | Puupellettejä tuotettiin 290 000 tonnia vuonna 2010
24.03.2011 | Tuhkalannoituksen käyttöä voisi lisätä
21.03.2011 | Kutsu tiedotusvälineille: Kotimaista energiaa puusta ja turpeesta -seminaari
17.03.2011 | Metlan ja TTY:n välille yhteistyösopimus
15.03.2011 | Helmikuun puukauppa vain 0,8 miljoonaa kuutiometriä
10.03.2011 | Hyönteistuhot uhkaavat myrskyjen vaurioittamissa metsissä
09.03.2011 | Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä
03.03.2011 | Metsäteollisuustuotteiden vienti ja puun tuonti olivat kasvussa vuonna 2010
21.02.2011 | Ennakkotieto: Metsätalouden tulos parani selvästi vuonna 2010
15.02.2011 | Vauhtia ja laajempaa näkökulmaa metsäalan uudistamiseen
11.02.2011 | Tammikuun puukauppa 1,0 miljoonaa kuutiometriä
08.02.2011 | Kutsu tiedotusvälineille: Murroksen jälkeen – Metsien käytön tulevaisuus Suomessa
04.02.2011 | Reaalinen kantohintataso nousi 8,5 prosenttia vuonna 2010
03.02.2011 | Metsäteollisuustuotteiden vienti oli marraskuussa kasvussa
03.02.2011 | Kanto on kivihiiltä ilmastoystävällisempi polttoaine
02.02.2011 | Joulukuun hakkuut 4,5 miljoonaa kuutiometriä
01.02.2011 | Metla ja VTT: Metsähakkeen käyttötavoitteen saavuttaminen on haasteellista
31.01.2011 | Luoteis-Venäjän puustokuolemien syyksi paljastuivat poikkeuksellinen kuivuus ja tuhohyönteiset
28.01.2011 | Miten vastaamme maailman metsiin vaikuttaviin muutostekijöihin?
28.01.2011 | Vuodenkierto - Fenologiauutisia 1/2011/Talvi
27.01.2011 | Metsien käyttörajoitusten vaikutukset hakkuumahdollisuuksiin voivat olla paikallisesti pinta-alaosuuttaan suuremmat
25.01.2011 | Metla tarjoaa nyt entistä yksityiskohtaisempia puun hintatietoja
20.01.2011 | Ilmastonmuutos vaikuttaa myös metsänhoitoon
14.01.2011 | Marraskuun hakkuut 5,8 miljoonaa kuutiometriä
11.01.2011 | Vuoden 2010 puukauppa 2000-luvun keskitasolla
05.01.2011 | Puun tuonti vakiintui 1,2 miljoonan kuutiometrin tasolle
28.12.2010 | Tuoksuuko joulukuusi oudolle, karisevatko neulaset?
22.12.2010 | Tutkimusasemien verkostoitumiseen tähtäävä EU-hanke käynnistynyt Kilpisjärvellä ja Kolarissa
21.12.2010 | Metsien myrskytuhot yli 8 miljoonaa kuutiometriä
17.12.2010 | Tekesiltä rahoitusta luontoon perustuvien elinkeinojen ja kaivostoiminnan yhteensovittamisen tutkimiseen
16.12.2010 | EU:n alueen metsistä saatavan puubiomassan tuotantoa voidaan lisätä huomattavasti
15.12.2010 | Syksyyn verrattuna puukauppa hiljeni marraskuussa
14.12.2010 | Metsänomistajia 739 000
10.12.2010 | Metsäsektorin faktat yksissä kansissa: Metsätilastollinen vuosikirja 2010 on ilmestynyt
09.12.2010 | Puuta tuotiin Suomeen syyskuussa 1,3 miljoonaa kuutiometriä
03.12.2010 | Lokakuun hakkuut 4,8 miljoonaa kuutiometriä
25.11.2010 | Seminaarikutsu tiedotusvälineille: Kuolan teollisuuslaitosten rikkipäästöjen vähentämisessä on edistytty, raskasmetallipäästöt edelleen korkeita
22.11.2010 | Seminaarikutsu tiedotusvälineille: Uudistuva ja monipuolistuva metsäsuunnittelu
10.11.2010 | Puukauppa kävi vilkkaasti lokakuussa
10.11.2010 | Puun tuonti jatkoi kasvuaan elokuussa
10.11.2010 | Haasteellinen pienpuu - Pienpuupäivä 17.11.2010 Mikkelissä
08.11.2010 | Maailman metsiin vaikuttavat muutostekijät – uhkakuvia vai uusia mahdollisuuksia?
05.11.2010 | Syyskuun hakkuut 5,1 miljoonaa kuutiometriä
04.11.2010 | Metlan, Lapin ELY-keskuksen ja MTT:n Rovaniemen laboratoriot yhdistyvät
03.11.2010 | Myyräkannat vahvassa nousussa
21.10.2010 | Taantuma romahdutti puun tuonnin ja metsäteollisuustuotteiden viennin vuonna 2009
20.10.2010 | Kutsu tiedotusvälineille: Luontomatkailun ja -virkistyksen tutkimuspäivä
19.10.2010 | Kasvu jatkuu metsäsektorilla, mutta vauhti hidastuu
15.10.2010 | Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo kasvoi Suomen koko tavaravientiä nopeammin
13.10.2010 | Metsäsektorin suhdannekatsauksen 2010–2011 tiedotustilaisuus
12.10.2010 | Syyskuun puukauppa nousi 5,3 miljoonaan kuutiometriin
12.10.2010 | Vuodenkierto - Fenologiauutisia 3/2010/Syksy
12.10.2010 | Tulossa niukka siemenvuosi
08.10.2010 | Hakkuun jälkeen kannot toimivat vuosikymmeniä metsien hiilivarastoina ja niihin kertyy typpeä ja fosforia
06.10.2010 | Lapin mäntymetsät palavat poikkeuksellisen harvoin
06.10.2010 | Metsien monikäyttö taloudelliseen puntariin
05.10.2010 | Elokuun hakkuut 4,3 miljoonaa kuutiometriä
04.10.2010 | Kutsu tiedotusvälineille: Uusiutuvan energian menestystarinat esillä Oulussa
24.09.2010 | LYNET-laitokset tiivistävät yhteistyötään Oulussa
21.09.2010 | Hirvieläimiä pannoitettu tutkimusta varten
15.09.2010 | Luonnossa liikutaan entistä useammin moottorilla
10.09.2010 | Lämmin syksy voi vielä tehdä sienivuodesta satoisan
09.09.2010 | Myrskyistä lisävauhtia elokuun puukauppaan
09.09.2010 | Uudesta hirvikarkotteesta hyviä kokemuksia
08.09.2010 | Puun tuonti on lisääntynyt tasaisesti
08.09.2010 | Kansallispuistomatkailun kehittäminen vaatii ympäristön palveluihin panostamista
03.09.2010 | Kutsu tiedotusvälineille: Metsät ja vesi – pääpaino pohjoisissa metsissä ja turvemailla -seminaari
01.09.2010 | Kutsu tiedotusvälineille maiseman visualisointimenetelmän esittelytilaisuuteen
30.08.2010 | Heinäkuun hakkuut 2,0 miljoonaa kuutiometriä
19.08.2010 | Uudistettu GFIS-portaali tekee metsätiedon jakamisen ja löytämisen helpoksi
12.08.2010 | Kesäkuun hakkuut 3,3 miljoonaa kuutiometriä
11.08.2010 | Puuntuotannon sijoitustuotto vuonna 2009 edelleen miinuksella
09.08.2010 | Puukauppa hiljeni heinäkuussa
06.08.2010 | Puun tuonti ylitti toukokuussa pitkästä aikaa miljoonan kuutiometrin rajan
03.08.2010 | Vuodenkierto - Fenologiauutisia 2/2010/Kesä
14.07.2010 | Puukauppa vauhdissa kesäkuussa
09.07.2010 | Sekä metsäteollisuustuotteiden vienti että puun tuonti kasvoivat selvästi huhtikuussa
05.07.2010 | Mustikkasato jää keskinkertaiseksi
30.06.2010 | Toukokuun hakkuut 3,2 miljoonaa kuutiometriä
23.06.2010 | Koivun lehtituholaisia on tänä kesänä runsaasti
22.06.2010 | Valtakunnan metsien inventointi (VMI): Metsien kyky sitoa hiiltä lähes kaksinkertaistunut 20 vuodessa
18.06.2010 | Puiden vuosirenkaat selvittävät myös ihmiskunnan historiaa
17.06.2010 | Sekä suurten että pienten metsätilojen määrä on lisääntynyt
17.06.2010 | Kun kesä on kuiva Skandinaviassa, myös Sahelissa on kuivaa
17.06.2010 | Uusi tilasto kertoo, että metsätilarakenne polarisoituu ja tilakoko on aiemmin luultua suurempi
16.06.2010 | Puukauppa käynnistyi toukokuussa
16.06.2010 | Mustikkasadosta voi odottaa keskinkertaista
15.06.2010 | Pitkät aikasarjat avain tuhansien vuosien ilmastotietoihin
14.06.2010 | Mikä on merivirtojen osuus ilmaston muutoksissa?
14.06.2010 | Ääriolosuhteiden puissa ilmasto näkyy eniten
11.06.2010 | Yksityismetsätalouden liiketuloksen jyrkkä lasku jatkui
11.06.2010 | Poiminta- ja pienaukkohakkuut − vaihtoehtoja avohakkuulle
11.06.2010 | Puiden vuosirengassarjat valottavat ilmaston vaihtelua vuosituhansien aikana
10.06.2010 | Ilmasto on pysyvässä muutoksessa, mutta millaisessa?
07.06.2010 | Metsäteollisuustuotteiden vienti supistui maaliskuussa
04.06.2010 | Ruskomäntypistiäisten torjunta ajankohtaista – mäntypinot tulisi poistaa metsistä välittömästi
03.06.2010 | Myyräkannat nousussa koko maassa
03.06.2010 | Metsäluonnon monimuotoisuus ja metsien muut käyttötarpeet voidaan sovittaa yhteen
02.06.2010 | Huhtikuun hakkuut 4,2 miljoonaa kuutiometriä
02.06.2010 | Ilmastotietoa sukelletaan esiin Mekrijärvellä
31.05.2010 | Kutsu tiedotustilaisuuteen: Suomen metsien bioenergiapotentiaali ja hiilensidonta - valtakunnan metsien inventoinnin tuoreet tulokset
28.05.2010 | Metsänhoito- ja metsänparannustöihin käytettiin 305 miljoonaa euroa vuonna 2009
27.05.2010 | Metsäsektorin suhdannetiedote 2010
27.05.2010 | Metsät ja vesi Euroopassa kokoaa tutkijoita ja metsäasiantuntijoita metsäverkostoviikolle
24.05.2010 | Kutsu Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset -tutkimusohjelman loppuseminaariin
18.05.2010 | Kutsu tiedotusvälineille: Metsät ja vesi Euroopassa kokoaa tutkijoita ja metsäasiantuntijoita metsäverkostoviikolle
14.05.2010 | Puukaupassa pieniä piristymisen merkkejä
12.05.2010 | Tuontipuun käyttö metsäteollisuudessa puolittui
10.05.2010 | Kutsu tiedotusvälineille: Hyvinvointia ja terveyttä edistävän Suomen ensimmäisen Voimametsän avajaiset
10.05.2010 | Metsäntutkimuslaitos käynnisti YT-menettelyn
10.05.2010 | Indufor ja Metsäntutkimuslaitos (Metla) tiivistävät yhteistyötä
07.05.2010 | Bruttokantorahatulojen jyrkkä lasku jatkui vuonna 2009
07.05.2010 | Metsäteollisuustuotteiden vienti oli alkuvuonna kasvussa
07.05.2010 | Lähetystöneuvos Timo Leinonen Metlan seminaarissa: Taantuman selkä on taittunut Venäjän metsäsektorilla
06.05.2010 | Maaliskuun hakkuut 5,7 miljoonaa kuutiometriä
05.05.2010 | Reaalinen kantohintataso laski 14 prosenttia vuonna 2009
05.05.2010 | Mökkeily kiinnostaa yhä useampaa suomalaista
28.04.2010 | Metsähakkeen käyttö nousi yli 6 miljoonan kuutiometrin
22.04.2010 | Yksityismetsien taimikoita hoidettiin ripeään tahtiin vuonna 2009
22.04.2010 | Vuoden 2009 markkinapuun hakkuut 41 miljoonaa kuutiometriä
22.04.2010 | Suomalaisyritysten menestyminen Venäjän puurakentamisen markkinoilla edellyttää paikallisen liiketoimintakulttuurin osaamista ja pitkäjänteistä suunnittelua
19.04.2010 | Vuodenkierto - Fenologiauutisia 1/2010/Kevät
16.04.2010 | Puukauppa hitaasti elpymässä
14.04.2010 | Puun tuonti oli tammikuussa vähäistä
31.03.2010 | Helmikuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä
31.03.2010 | Ruskomäntypistiäisen aiheuttamia neulastuhoja odotettavissa runsaasti kesälle 2010
26.03.2010 | Puupellettien tuotanto väheni vuonna 2009
22.03.2010 | Etelä-Suomen koivuallergikoille saattaa tulla vaikeahko siitepölykevät
19.03.2010 | Metsäviennin reaaliarvo supistui viidenneksen edellisvuodesta.
17.03.2010 | Metla koordinoimaan metsäenergiatutkimuksen COST-verkostoa
11.03.2010 | Helmikuun puukauppa vain 1,2 miljoonaa kuutiometriä
08.03.2010 | Venäjänkielinen teos pohjoisista luonnonmetsistä
05.03.2010 | Tammikuun hakkuut 4,2 miljoonaa kuutiometriä
26.02.2010 | Ennakkotieto: Metsätalouden tulos putosi lamavuosien tasolle
16.02.2010 | Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu on metsäalan yritysten uusi apuväline
15.02.2010 | Kansainvälinen EU-projekti tuo Euroopan metsien terveydentilan tutkijat Tampereelle
12.02.2010 | Tammikuun puukauppa vain 1,1 miljoonaa kuutiometriä
09.02.2010 | Metla esillä Moskovassa
08.02.2010 | Maaperä kiihdyttää ilmaston lämpenemistä arvioitua enemmän - suomalaistutkimus paljastaa puutteen ilmastomalleissa
05.02.2010 | Puuta tuotiin marraskuussa Suomeen 0,8 miljoonaa kuutiometriä
04.02.2010 | Joulukuun hakkuut 4,2 miljoonaa kuutiometriä
29.01.2010 | Etelä-Suomessa poikkeuksellinen tykkylumitalvi
20.01.2010 | Miten suomalaisten talviulkoiluharrastukset ovat muuttuneet?
14.01.2010 | Verohuojennus kiritti puukauppaa joulukuussa
13.01.2010 | Marraskuun hakkuut 4,2 miljoonaa kuutiometriä
11.01.2010 | Metsäteollisuustuotteiden vienti hienoisessa nousussa lokakuussa
04.01.2010 | Metsäntutkimuslaitos alueellisti valtakunnallista johtamista
29.12.2009 | Vuodenkierto - Fenologiauutisia 4/2009/Talvi
22.12.2009 | Metlaan neljä uutta aluejohtajaa
11.12.2009 | Puukauppa piristyi marraskuussa
11.12.2009 | Puun tuontivauhti jäi alle puoleen viime vuodesta ja reaalihinnat olivat alentuneet
10.12.2009 | Ajankohtaista tietoa metsistä – Metsätilastollinen vuosikirja 2009 on ilmestynyt
04.12.2009 | Lokakuun hakkuut 4 miljoonaa kuutiometriä
30.11.2009 | Puukaupan puolueeton internet-portaali on jo olemassa
19.11.2009 | Seminaarikutsu tiedotusvälineille: Onko Kolilla lunta vielä vuonna 2050?
13.11.2009 | Energiapuun korjuu mukaan MELA-ohjelmistoon
11.11.2009 | Syyskuun hakkuut 3,8 miljoonaa kuutiometriä
11.11.2009 | Lokakuunkin puukauppa vain 1,7 miljoonaa kuutiometriä
10.11.2009 | Puuta tuotiin Suomeen tammi–elokuussa vain 5,8 miljoonaa kuutiometriä
05.11.2009 | Eteläisen Suomen myyräkannat hiipumassa
30.10.2009 | Hitaana pysyvä talouskasvu parantaa vain vähän metsäteollisuuden tilannetta
28.10.2009 | Nimitys: Liisa Tyrväinen jatkaa luontomatkailun professorina
26.10.2009 | Kutsu toimittajille: Metsäsektorin suhdannekatsauksen 2009-2010 tiedotustilaisuus
13.10.2009 | Syyskuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä
12.10.2009 | Lama supisti metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvoa 27 prosentilla edellisvuodesta
08.10.2009 | Ainespuun korjuussa käytetty minimiläpimitta vaikuttaa merkittävästi hakkuutähteen kertymään
02.10.2009 | Elokuun hakkuut 3,4 miljoonaa kuutiometriä
01.10.2009 | Taantuma painoi puuntuotannon sijoitustuoton miinukselle vuonna 2008
28.09.2009 | Metsien luontaista kehitystä jäljitteleviä hakkuutapoja tutkitaan laajassa yhteishankkeessa
23.09.2009 | Sienestys kiinnostaa yhä useampia
21.09.2009 | Metsäntutkijat ja päätöksentekijät pohtivat Kolilla metsien hoidon ja ekosysteemipalvelujen välistä suhdetta
18.09.2009 | Seminaarikutsu tiedotusvälineille: Metsäenergia Pohjanmaalla
17.09.2009 | Bioenergian tuotannon kestävyyden mittaamiseen tulossa uusi työkalu
10.09.2009 | Puukaupassa lieviä piristymisen merkkejä elokuussa
09.09.2009 | Polttopuun tuonti on moninkertaistunut edellisvuodesta
09.09.2009 | Puolukkasato kohtalainen, kauppasieniä runsaasti Hyvänä ruokasienisyksynä esiintyy paljon myös myrkkysieniä
08.09.2009 | "Kutsumuksena metsätiede" – professori Risto Sarvaksen elämäntyö metsäntutkijana yksiin kansiin
04.09.2009 | Kahden perinteen kohtaaminen: Japanin ja Suomen metsäntutkijat yhteistyöhön
02.09.2009 | Heinäkuun hakkuut 1,2 miljoonaa kuutiometriä
02.09.2009 | Vuodenkierto - Fenologiauutisia 3/2009/Kesä
01.09.2009 | Puu puuta vasten – Kronid Gogolevin taidokkaat puureliefit esillä Joensuun Metla-talossa
25.08.2009 | Kesän metsätuhotilanne - Männyn neulastuholaisia ollut runsaasti
12.08.2009 | Kesäkuun hakkuut 2 miljoonaa kuutiometriä
11.08.2009 | Puukauppa vähäistä heinäkuussa
06.08.2009 | Tiukasti suojeltuja metsiä 9 prosenttia metsäpinta-alasta
05.08.2009 | Puuta tuotiin toukokuussa vain 0,8 miljoonaa kuutiometriä
27.07.2009 | Puun tuonti oli huippulukemissa vuonna 2008, mutta metsäteollisuuden vienti yskähteli
16.07.2009 | Metlan vuosikertomus 2008 on laaja tietopaketti sähköisessä muodossa
15.07.2009 | Toukokuun hakkuut vain 1,5 miljoonaa kuutiometriä
10.07.2009 | Suomeen tuotiin huhtikuussa puuta 0,7 miljoonaa kuutiometriä
09.07.2009 | Mustikkasadossa voimakasta vaihtelua paikallisesti
07.07.2009 | Puukauppa jatkoi mateluaan kesäkuussa
03.07.2009 | Tuleeko Luoteis-Venäjästä merkittävä metsäbiomassan tuottaja ja teknologian markkina-alue?
02.07.2009 | Pientaloissa poltetaan lähes 7 miljoonaa kuutiometriä puuta vuodessa
30.06.2009 | Kansainväliset tutkijat Suomessa pohtimassa luonnon herkkyyttä ilmastonmuutokselle
24.06.2009 | Yksityismetsätalouden liiketulos laski 97 euroon hehtaarilta
18.06.2009 | Metsäkonesektori valmiina nousukauteen
18.06.2009 | Taksaattoriklubi perusti Innovaatiopalkinnon
17.06.2009 | Viime talven huippukorkeat myyräkannat laskussa
17.06.2009 | Mustikkasadosta odotettavissa paikoin runsas
15.06.2009 | Valtakunnan metsien 10. inventointi päätöksessä: puuston määrä edelleen kasvussa
08.06.2009 | Ensiharvennusten ala ennätykselliset 256 000 hehtaaria vuonna 2008
08.06.2009 | Toukokuun puukauppa 0,35 miljoonaa kuutiometriä
08.06.2009 | Tuhkan hyötykäyttöä ideoidaan Metlan Muhoksen yksikössä
04.06.2009 | Metsäteollisuustuotteiden vienti jatkui maaliskuussa vaisuna
03.06.2009 | Huhtikuun hakkuut 2,7 miljoonaa kuutiometriä
28.05.2009 | Vaikea vuosi metsäteollisuudelle ja metsätaloudelle
27.05.2009 | Metsäsektorin rakennemuutoksesta on nähty vasta ensiaskeleet
22.05.2009 | Suomen metsäteollisuuden tulevaisuus ja metsien kyky sopeutua ilmastonmuutokseen
20.05.2009 | Kotimaisen raakapuun käyttö väheni merkittävästi
20.05.2009 | Metla, EFI ja Joensuun yliopisto nostavat kansainvälistä profiiliaan – nuorten eurooppalaisten metsäalan asiantuntijoiden yhteistyö alkaa
20.05.2009 | Metsiemme tila ja mahdollisuudet - valtakunnan metsien 10. inventoinnin tuoreet tulokset metsävaroista ja hakkuumahdollisuuksista
13.05.2009 | Huhtikuun puukauppa jäi alle 0,3 miljoonan kuutiometrin
12.05.2009 | Vuodenkierto - Fenologiauutisia 2/2009/Kevät
11.05.2009 | Bruttokantorahatulot laskivat yli neljänneksen
08.05.2009 | Puun tuontivauhti on puolittunut viime vuodesta
07.05.2009 | Maaliskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä
05.05.2009 | Metsähakkeen käyttö ennätyslukemiin 2008
05.05.2009 | Vuoden 2008 markkinapuun hakkuut 51 miljoonaa kuutiometriä
30.04.2009 | Tutkimuspolitiikan vaikuttajat ja tutkijat yksimielisiä Punkaharjun Science Park – toimintamallin eduista ja etenemistä
29.04.2009 | Luonnon terveysvaikutusten tutkimus laajenee
28.04.2009 | Uusinta uutta puusta ja metsästä
24.04.2009 | Vuoden 2008 reaalinen kantohintataso 14 prosenttia edellisvuotta alempi
21.04.2009 | Hakkuu- ja hoitotöiden suunnittelussa reaaliaikaan
17.04.2009 | Ennakkotieto: Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) tulosten julkistamistilaisuus 15.6.2009
16.04.2009 | Ilmastonmuutos voi johtaa metsien muuttumiseen hiilinielusta hiilipäästöjen lähteeksi
16.04.2009 | Pyydetään kunnioittamaan embargoa
16.04.2009 | Kutsu seminaariin: Metsävaratiedot ajan tasalle
14.04.2009 | Puun tuonti Suomeen romahti tammikuussa
08.04.2009 | Maaliskuun puukauppa jatkui hiljaisena
08.04.2009 | Pölyttäjien merkitys hyvälle marjasadolle on suuri
06.04.2009 | Monimuotoisuus ja virkistyskäyttö sovitettavissa yhteen kuntien virkistysmetsissä ja valtion retkeilyalueilla
03.04.2009 | Helmikuun hakkuut 5,6 miljoonaa kuutiometriä
03.04.2009 | Kuusen siemenpula ei helpotu lähiaikoina
31.03.2009 | Lahopuun määrä lisääntynyt Etelä-Suomessa
31.03.2009 | Kutsu tiedotusvälineille: Metsästä energiaa yrittämällä -asiantuntijaseminaari
17.03.2009 | Kutsu tiedotusvälineille: Metsämaan ravinneolot muuttuvassa ympäristössä –tutkimuspäivä
17.03.2009 | Metla ja Metsähallitus toimivat samoissa tiloissa Kolarissa
17.03.2009 | Kutsu loppuseminaariin: Ylä-Lapin metsien kestävä käyttö -tutkimus
13.03.2009 | Helmikuun puukauppa putosi 0,5 miljoonaan kuutiometriin
11.03.2009 | Tammikuun hakkuut 5,4 miljoonaa kuutiometriä
11.03.2009 | Biomassan kasvava käyttö avaa markkinoita suomalaiselle teknologialle ja osaamiselle
06.03.2009 | Puuta tuotiin yli 20 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2008
06.03.2009 | Biopolttoaineiden markkinat kansainvälistyvät ja kasvavat
26.02.2009 | Kutsu tiedotusvälineille: Bioenergian kestävä tuotanto ja käyttö maailmanlaajuisesti -loppuseminaari
18.02.2009 | Metsätalous murroksessa Luoteis-Venäjällä – uusi metsälaki nousee avainasemaan
12.02.2009 | Puukauppa vähäistä ja hinnat laskussa tammikuussa
09.02.2009 | Puun tuontivauhti hidastui hieman marraskuussa
05.02.2009 | Ennakkotiedot: Metsätalouden tulos aleni selvästi 2008
03.02.2009 | Metla edistää puuyrittämistä Pirkanmaalla
02.02.2009 | Vuodenkierto - Fenologiauutisia 1/2009/Talvi
30.01.2009 | Metlan uudet tutkimusohjelmat ajan hermolla
30.01.2009 | Väitös: Jari Perttunen,Puun rakenteen ja toiminnan malli LIGNUM
28.01.2009 | Joulukuun hakkuut 4 miljoonaa kuutiometriä
27.01.2009 | Metsäntutkimuslaitos jatkaa metsien terveydentilan seurantaa
13.01.2009 | Ilmastonmuutos vaikuttaa suomalaisten talviharrastuksiin
12.01.2009 | Joulukuun puukauppa 1,1 miljoonaa kuutiometriä
12.01.2009 | Kutsu tiedotustilaisuuteen: Terveyttä metsästä - osaamiskeskittymä Pirkanmaalle
09.01.2009 | Metsäteollisuustuotteiden vienti on vähentynyt
09.01.2009 | Marraskuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä
22.12.2008 | Pohjoisten metsien monikäytön tutkimus vahvistuu Metlassa - Anne Tolvanen metsäekologian professoriksi
12.12.2008 | Marraskuun puukauppa 2,7 miljoonaa kuutiometriä
08.12.2008 | Puun tuonti jatkui vilkkaana syyskuussa
08.12.2008 | Tuore Metsätilastollinen vuosikirja esittelee laajasti puun energiakäyttöä
08.12.2008 | Metsäyrittäjyyttä tarvitaan lisää
02.12.2008 | Lokakuun hakkuut 5,5 miljoonaa kuutiometriä
02.12.2008 | Mittava tutkimusmääräraha bioenergian tutkimukseen
28.11.2008 | Puurakentamisen näkymät Venäjällä -seminaari 2.12.
14.11.2008 | Lokakuun puukauppa vaisut 3,9 miljoonaa kuutiometriä
13.11.2008 | Metlan puunkäytön tutkimusohjelma luo pohjaa uudenlaiselle puunkäytölle
06.11.2008 | Erikoistutkija Lauri Hetemäelle Suomen Metsäyhdistyksen hopeinen ansiomerkki
05.11.2008 | Puun tuonti jatkoi kasvuaan elokuussa
05.11.2008 | Kutsu Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki -tutkimusohjelman (PKM) loppuseminaariin 13.11.2008
31.10.2008 | Syyskuun hakkuut 5,3 miljoonaa kuutiometriä
31.10.2008 | Metinfo Tilastopalvelu uudistettu
31.10.2008 | Metla vahvasti mukana Metsäpäivillä
30.10.2008 | Väitös: Harri Hautala: Terrestrinen kasviekologia
29.10.2008 | Talouskehityksen heikkeneminen iskee metsäteollisuuteen
28.10.2008 | Julkinen metsäkonserni etsii keinoja maisema- ja virkistysarvojen tuottamiseksi
16.10.2008 | Syyskuun puukauppa keskimääräiset 4,4 miljoonaa kuutiometriä
16.10.2008 | Vuodenkierto - Fenologiauutisia 2/2008/Syksy
15.10.2008 | Koivutisle ei ole valmis hirvikarkote
15.10.2008 | Metlan johtokunta seisoo esityksensä takana
13.10.2008 | Ennätyksellinen myyrähuippu
09.10.2008 | Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki -tutkimusohjelman (PKM) loppuseminaari 13.11.2008
07.10.2008 | Luontomatkailun kehittäminen edellyttää maisema-arvokaupan yleistymistä
06.10.2008 | Puun tuonti vauhdissa heinäkuussa
06.10.2008 | Kutsu tiedotusvälineille: Pohjois-Pohjanmaan energiatoimisto ja Uusiutuvan energian yrityskeskus -hankkeiden avausseminaari
03.10.2008 | Onko metsäteollisuus menestyksensä vanki?
30.09.2008 | Tervalepän siemenviljelys perustettu Ahvenanmaalle
25.09.2008 | Elokuun hakkuut 4,2 miljoonaa kuutiometriä
24.09.2008 | Metlan Haapastensyrjän uudisrakennus sai arkkitehtuuristaan kunniamaininnan
19.09.2008 | Vuodenkierto - Fenologiauutisia 1/2008/Syksy
15.09.2008 | Tiukasti suojeltuja metsiä 9 prosenttia metsäpinta-alasta
15.09.2008 | Juhlaseminaari Punkaharjulla – kunnianosoitus professori Risto Sarvaksen elämäntyölle
08.09.2008 | Havupuiden kasvullisen lisäyksen asiantuntijat koolla Punkaharjulla
05.09.2008 | Puun tuonti lisääntyi edelleen kesäkuussa
03.09.2008 | Elokuun puukauppa ennätykselliset 5,3 miljoonaa kuutiometriä
02.09.2008 | Puun tuonti ja hakkuut kasvattivat kuitupuun varastoja
01.09.2008 | Puolukkasato keskinkertainen, kauppasieniä paljon
29.08.2008 | Heinäkuun hakkuut 2,2 miljoonaa kuutiometriä
29.08.2008 | Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo supistuivat vuonna 2007
29.08.2008 | Suometsätalouden kannattavuutta voi parantaa
29.08.2008 | Japanin metsäntutkimuslaitoksen johtaja vierailee Metlassa
26.08.2008 | Kattavin koivukirja kautta aikojen
25.08.2008 | Metlan Suonenjoen toimintayksikkö 40 vuotta – pyöreitä vuosia juhlitaan metsätaimituotanto- ja metsänviljelyseminaarissa
21.08.2008 | Puuntuotannon sijoitustuotto pysyi korkeana vuonna 2007
20.08.2008 | Metsäbiomassan kestävä energiakäyttö: viileää tutkimustietoa kuumenneen energiakeskustelun pohjaksi
19.08.2008 | Heinäkuun puukauppa 1,8 miljoonaa kuutiometriä
18.08.2008 | Pintakasvillisuuden torjunta turvaa pellonmetsityksen
18.08.2008 | Metlalle uusi männyn pluspuiden kloonikokoelma
15.08.2008 | Koneiden ja toimintamallien räätälöinnillä lisätehoa turvemaiden puunkorjuuseen
15.08.2008 | Kutsu tiedotustilaisuuteen: Euroopan metsäkomission työryhmä kokoontuu Oulussa 19.–22.8.
12.08.2008 | Kesäkuun hakkuut 3,4 miljoonaa kuutiometriä
07.08.2008 | Tukin tuontihinta ennätyskorkealla
06.08.2008 | Ekologisen metsänhoidon suosituksia pohjoisille metsille
29.07.2008 | Energiatoimisto edistää energia-alaa Pohjois-Pohjanmaalla
17.07.2008 | Puun tuonti Suomeen oli runsasta huhtikuussa
09.07.2008 | Alkuvuoden puukauppa vaisua
07.07.2008 | Mustikkasato jäämässä keskinkertaiseksi ja paikoin heikoksikin
30.06.2008 | Metla keskittää pääkaupunkiseudun toiminnot Vantaalle
27.06.2008 | Toukokuun hakkuut 3,5 miljoonaa kuutiometriä
26.06.2008 | Metsätyypit – opas kasvupaikkojen luokitteluun
25.06.2008 | Venäjän metsäsektorin merkitys korostuu
23.06.2008 | Metlan LIFE to Koli -hanke EU-komission mallihankkeena
19.06.2008 | Mustikasta odotettavissa paikoin runsas sato
17.06.2008 | Tuomen kukinta ilmastonmuutoksen indikaattorina
16.06.2008 | Valtakunnan metsien 10. inventointi: puuston määrä kasvussa
13.06.2008 | Puukauppa piristyi toukokuussa
11.06.2008 | Puun laadun ja arvoketjujen tutkijat koolla Kolilla kesäkuussa
09.06.2008 | Metsäteollisuustuotteiden vienti notkahti maaliskuussa
09.06.2008 | Kutsu Metlan tiedotustilaisuuteen: Metsävarat ja hakkuumahdollisuudet
09.06.2008 | Matti Palo on kutsuttu pohjoismaisen Metsäekonomian yhdistyksen kunniajäseneksi
06.06.2008 | Punavyökariste on löydetty suomalaisilta männyiltä
05.06.2008 | Metsänhoito- ja metsänparannustöihin käytettiin 266 miljoonaa euroa vuonna 2007
05.06.2008 | Runsaat peltomyyräkannat lisäävät myyrätuhoriskiä
05.06.2008 | Puuaineen tutkijat koolla Kolilla kesäkuussa
30.05.2008 | Eurooppalainen kaupunkimetsäfoorumi: On varottava urbanisoimasta luontokohteita
30.05.2008 | Saarnella uusi taudinaiheuttaja
29.05.2008 | Huhtikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä
29.05.2008 | Eurooppalainen kaupunkimetsäfoorumi Suomessa
28.05.2008 | Kevät on aikaistunut pohjoisessa kahdella viikolla, etelässä viikolla
26.05.2008 | Sanoista tekoihin - Metla ja VTT bio- ja metsäenergiayhteistyöhön
26.05.2008 | Kutsu lehdistölle: Metsät, luonto ja virkistys Euroopassa
23.05.2008 | Raakapuun käyttö 2007 edelleen ennätystasolla
23.05.2008 | Metla avaa toimipisteen Tuorlassa
22.05.2008 | Koivunkierrelehtitauti leviää Suomen koivuissa
22.05.2008 | Sanoista tekoihin - Vahvat osaajat Metla ja VTT yhteistuumin bio- ja metsäenergiayhteistyöhön
21.05.2008 | Havupuupihkan parantavaa vaikutusta selvitetty
20.05.2008 | Kutsu lehdistölle: Metsät virkistyksen lähteenä Euroopassa
19.05.2008 | Kutsu tiedotustilaisuuteen: Viruksen aiheuttama koivunkierrelehtitauti leviää Suomen koivuissa
19.05.2008 | Kutsu tiedotusvälineille avointen ovien päivään: Metla avaa toimipisteen Tuorlassa
16.05.2008 | Huhtikuun puukauppa kolmanneksen jäljessä edellisvuodesta
15.05.2008 | Metsäraportit maailmanlaajuisesti arvioitavina
12.05.2008 | Metlan tutkijoille merkittävä kansainvälinen tunnustus
09.05.2008 | Puun tuonti vauhdissa vuoden alussa
08.05.2008 | Maaliskuun hakkuut 5,5 miljoonaa kuutiometriä
07.05.2008 | Puun energiakäyttö väheni vuonna 2007 – myös metsähakkeen käyttö notkahti
22.04.2008 | Bruttokantorahatulot suuremmat kuin koskaan aikaisemmin
22.04.2008 | Väitös nuorten männiköiden kehityksestä
18.04.2008 | Vuoden 2007 kantohintataso 24 prosenttia edellisvuotta korkeampi
16.04.2008 | Kutsu seminaariin: Metsäsuunnittelu verkossa ja verkostoissa
14.04.2008 | Puukaupan määrät puolittuivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä
11.04.2008 | Luoteis-Venäjän metsäsektorin muutokset heijastuvat myös Suomeen
10.04.2008 | Tammikuun puun tuonti 1,3 miljoonaa kuutiometriä
31.03.2008 | Helmikuun hakkuut 5,5 miljoonaa kuutiometriä
31.03.2008 | Vuoden 2007 markkinapuun hakkuut 58 miljoonaa kuutiometriä
26.03.2008 | Männylle ennustetaan hyviä, kuuselle huonoja siemenvuosia
18.03.2008 | Havutukkien hintojen lasku hidastui
18.03.2008 | Metla ei ole vähentämässä bioenergian tutkimusta
17.03.2008 | Kotimaisessa puunhankinnassa miljoonien eurojen tehostamismahdollisuus
14.03.2008 | Väitös harvennuksen ja lannoituksen vaikutuksesta kuusen puuaineen ja kuitujen ominaisuuksiin
06.03.2008 | Suomeen tuotiin runsaasti puuta vuonna 2007, määrä ylsi 18 miljoonaan kuutiometriin
04.03.2008 | Tammikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä
27.02.2008 | Raskasmetallilaskeuma lisääntynyt Itä-Lapissa
21.02.2008 | Kutsu tiedotustilaisuuteen: Raskasmetallilaskeuma Suomessa 1985 - 2006
19.02.2008 | Kuntametsien suunnittelussa kehittämismahdollisuuksia
19.02.2008 | Energiapuun mittauksen pelisäännöistä sovittiin
15.02.2008 | Tammikuun puukauppa jäi 2 miljoonaan kuutiometriin
14.02.2008 | Venäjän puutullipäätösten vaikutukset Itä-Suomen metsäsektorin työllisyyteen ja tuotantoon merkittäviä
14.02.2008 | Työnjako uusiksi tutkimusmetsissä - Metsähallitus hoitaa ja Metla tutkii
13.02.2008 | Hakatun puun varastot 8 miljoonaa kuutiometriä
08.02.2008 | Energiapuun korjuun vaikutukset hallitaan
07.02.2008 | Puun tuonti oli vauhdissa marraskuussa
01.02.2008 | Hakkuut ja kantorahatulot huippulukemiin vuonna 2007
30.01.2008 | Suuria eroja tukkien ja puuaineksen laadussa Suomessa ja Venäjällä
30.01.2008 | Väitös luonnon virkistyskäytön vaikutuksista kaupunkimetsiin
25.01.2008 | Joulukuun hakkuut 4,5 miljoonaa kuutiometriä
18.01.2008 | Vuoden 2007 puukauppa rikkoi ennätykset
17.01.2008 | Metsäntutkimuslaitoksen ja Helsingin yliopiston yhteistyötä vahvistettiin sopimuksella
10.01.2008 | Luoteis-Venäjän metsäalan yritysrekisteri ja Suomen metsäsektori venäjäksi
10.01.2008 | Metsähallitus turvaa tutkimustoiminnan jatkumisen Metlalta siirtyvillä mailla
09.01.2008 | Marraskuun hakkuut 5,6 miljoonaa kuutiota
07.01.2008 | Väitös: Luontomatkailun ympäristövaikutukset otettava huomioon suunnittelussa
04.01.2008 | Puun tuonti Suomeen oli vilkasta lokakuussa
20.12.2007 | Metsäntutkimuslaitos vahvistaa Venäjän metsätalouden tutkimusta
19.12.2007 | Puukauppa väheni jyrkästi marraskuussa
19.12.2007 | MELA2007-ohjelmisto julkistettu
18.12.2007 | Metsäntutkimuslaitoksen johtokunta vahvisti linjauksen
12.12.2007 | Suomen ensimmäinen paikallinen metsäohjelma on valmistunut
12.12.2007 | Metsätilastollinen vuosikirja ilmestynyt
11.12.2007 | Metsäteollisuustuotteiden vienti edellisvuoden vauhdissa
11.12.2007 | Luontomatkailun professuurille uusi viisivuotiskausi
10.12.2007 | Maanmuokkausopas metsänuudistajille ilmestynyt
04.12.2007 | Väitös rauduskoivun ligniinin kemiallisen laadun geenimuuntamisesta ja sen ekologisista vaikutuksista
28.11.2007 | Lokakuun hakkuut 5,7 miljoonaa kuutiota
28.11.2007 | Metsänhoitoyhdistyksillä tärkeä rooli juurikääpätiedon välittäjänä
27.11.2007 | Kutsu seminaariin: Venäjän metsäsektori muutoksen kourissa
27.11.2007 | Metsäntutkimuslaitoksen kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten turvaaminen
23.11.2007 | Punkaharju valittu edustamaan pohjoista havumetsävyöhykettä Euroopan laajuiseen tutkimusmetsäverkostoon
21.11.2007 | Metsähallitus ja Metla allekirjoittivat puitesopimuksen tutkimusmetsien käytöstä
20.11.2007 | Puukauppa hiljenemässä
20.11.2007 | Kutsu: EU:n metsien seurannat ja niiden tulevaisuus -seminaari
19.11.2007 | Väitös: Kestävyyden tulkinnat metsäkeskusten yhteistoiminnallisissa käytännöissä
16.11.2007 | Väitös: Portfoliojohtaminen ja metsänomistamisen kilpailukyky
16.11.2007 | Väitös: Country-scale carbon accounting of the vegetation and mineral soils of Finland
12.11.2007 | MELA Tulospalvelu uudistettu - alueellista tietoa Suomen metsien tuotanto- ja käyttömahdollisuuksista
09.11.2007 | Puu tarjoaa mahdollisuuksia Barentsin alueella
08.11.2007 | Myyräkannat vahvassa nousussa
05.11.2007 | Sahatavaran vientihinta epätavallisen korkealla
05.11.2007 | Muoniolaisten matkailuyrittäjien metsämielipiteitä selvitettiin tutkimuksella
05.11.2007 | Kutsu tiedotustilaisuuteen: Barentsin metsäfoorumi "Metsäsektorin investointiedellytykset Pohjois-Euroopassa"
31.10.2007 | Hinnannousu taittunut sahatavaramarkkinoilla
30.10.2007 | Syyskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiota
23.10.2007 | Metsäntutkimuslaitos 90 vuotta
22.10.2007 | Kutsu: Metsuri- ja metsäpalveluyrittäjän hinnoitteluoppaan julkistamistilaisuus
18.10.2007 | Metlassa kehitetty uusi Internet-päätöstukisovellus Mesta
16.10.2007 | Tukkipuun hinnat loivassa laskussa
15.10.2007 | Väitös: Metsätaimijäte voidaan kierrättää taimitarhoilla kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti
04.10.2007 | Tuontipuun hinnat nousivat edelleen heinäkuussa
03.10.2007 | Asiakkaat ovat tyytyväisiä Metlan toimintaan
28.09.2007 | Elokuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiota
27.09.2007 | Japanissa odottavat suuret matsutake-markkinat
25.09.2007 | Suometsien puuntuottoa voidaan lisätä kunnostusojituksilla ja harvennuksilla
20.09.2007 | Myös nuoren metsän ennallistamispoltot hyödyttävät kovakuoriaisia
19.09.2007 | Kutsu tiedotustilaisuuteen: Matsutake - Suomen metsien arvokkain sieni
07.09.2007 | Puukaupan hyvä vire jatkui
07.09.2007 | Kolin kansallispuisto siirtyy Metsähallituksen alaisuuteen vuonna 2008
06.09.2007 | Metsikkötietoa kertyy vuosittain miljoonalta yksityismetsähehtaarilta
05.09.2007 | Tuontipuun hinta on noussut selvästi
30.08.2007 | Metlan marja- ja sienisatotiedote
29.08.2007 | Heinäkuun hakkuut 3 miljoonaa kuutiota
24.08.2007 | Hakatun puun varastot supistuivat 4 miljoonalla kuutiometrillä
20.08.2007 | Oksapuusta voidaan epäsuorasti mitata männyn sydänpuun lahonkestävyyttä
17.08.2007 | Metsäntutkijat pohtivat metsiä ja terveyttä
16.08.2007 | Luonto vaikuttaa myönteisesti ihmisten psyykkiseen hyvinvointiin
10.08.2007 | Kantohintojen nousu pysähtyi heinäkuussa
10.08.2007 | Puun tuonti Venäjältä on supistunut kolmanneksen
07.08.2007 | Kesäkuun hakkuut 4 miljoonaa kuutiota
06.08.2007 | Lapista löytyi ennätysvanha mänty
30.07.2007 | Matti Palo Rauhanyliopiston vierailevaksi professoriksi
27.07.2007 | Metsäteollisuustuotteiden vienti palasi normaalitasolleen 12,5 miljardiin euroon vuonna 2006
23.07.2007 | Metla perusti Suomen pohjoisimman geenireservimetsän
19.07.2007 | Suomen metsät -raportti 2007: Suomen metsien tila on kohentunut
11.07.2007 | Puukauppa ennätysvauhdissa kesäkuussa
05.07.2007 | Puun tuonti väheni vuoden ensimmäisellä kolmanneksella
04.07.2007 | Maailman metsäntutkijat kokoontuvat 14.-20.08.2007 Saariselälle
02.07.2007 | Satelliittikuva ja metsävarakartta kätevänä apuna taimikonhoitokohteiden paikantamisessa
29.06.2007 | Etelä- ja Keski-Suomessa päästään mustikkametsään heinäkuun puolivälissä
27.06.2007 | Ennallistamistoimintaa voidaan kehittää kustannustehokkuutta parantamalla
27.06.2007 | Metlan vuosikertomus 2006 - tietoa Metlan työstä ja toiminnasta
26.06.2007 | Uusi tutkimus selvittää Pohjois-Suomeen sopivia metsänuudistamisen menetelmiä
21.06.2007 | Toukokuun hakkuut 4 miljoonaa kuutiometriä
20.06.2007 | Ojitus ja metsitys ovat muuttaneet soiden kasvihuonekaasutaseita
15.06.2007 | Kuusitukki kallistui yli 6 euroa kuukaudessa
15.06.2007 | Valtakunnan puusto yhä kasvussa
14.06.2007 | Hakkuiden pinta-alat suurimmat sitten vuoden 1970
13.06.2007 | Puun tuonti on vähentynyt selvästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
13.06.2007 | Mustikasta ja suomuuraimesta keskimääräistä runsaampi sato koko maahan
11.06.2007 | Metla on aloittanut metsäsuunnittelun toimija- ja tutkijaverkostoa tukevan ohjelman
08.06.2007 | Koivun lehdet hiirenkorvalle viimevuotista myöhemmin koko Suomessa
08.06.2007 | Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tiedotustilaisuus valtakunnan metsien 10. inventoinnin (VMI10) tuloksista
07.06.2007 | Eteläisessä Suomessa vielä niukasti myyriä
05.06.2007 | Korjuri kannattavin pienillä korjuukohteilla
04.06.2007 | Ruskomäntypistiäisen toukat kuoriutuneet
31.05.2007 | Metlassa lisätään bioenergian käyttöä
30.05.2007 | Huhtikuun hakkuut 4,5 miljoonaa kuutiometriä
30.05.2007 | Tutkijat ja kunnat paikantavat kuntametsien suunnittelun kehittämistarpeita
29.05.2007 | Metsänjalostajat kehittävät eurooppalaista yhteistyötä
28.05.2007 | Kolin ja Hattusaaren alueella tehdään polkukartoitus
25.05.2007 | Raakapuuta käytettiin ennätykselliset 82,6 miljoonaa kuutiometriä
25.05.2007 | Väitös: Kolme vaihtoehtoista menetelmää yksityismetsien metsävaratietojen ajantasaistukseen
24.05.2007 | Paikalliset haluavat vaikuttaa matkailualueiden kehitykseen
16.05.2007 | Metsämaan hiilivaraston muutoksia seurataan
15.05.2007 | Erkki Kauhanen Metlan viestintäpäälliköksi
14.05.2007 | Metsä-DVD palkittiin hopeamitalilla Hampurin WorldMediaFestivalissa
11.05.2007 | Puun hintojen nousuvauhti kiihtyi huhtikuussa
10.05.2007 | Puupolttoaineiden käyttö kasvoi – metsähaketta kului 3,4 miljoonaa kuutiometriä
09.05.2007 | Sahatavaran vientihinnan nousu jatkui helmikuussa
09.05.2007 | Metlan lausunto: Lisäsuojelun tarvetta Etelä-Suomessa
08.05.2007 | Maaliskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä
04.05.2007 | Uusi tutkimusohjelma selvittää ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsiin
02.05.2007 | Metsänomistamisen sijoitustuotto lähes 20 prosenttia vuonna 2006
25.04.2007 | Uusi tutkimusohjelma tuottaa tietoa metsänhoidon kustannusten hallintaan
24.04.2007 | Ennallistamispoltot lisäävät uhanalaista kovakuoriaislajistoa jo toimenpidevuonna
20.04.2007 | Hirven yhteiskunnallinen merkitys on kasvussa
18.04.2007 | Puun hintojen nousu kiihtyi
18.04.2007 | Puun tuonti hiipui tammikuussa alle miljoonan kuutiometrin
18.04.2007 | Uusi kuusen taimiin koroja aiheuttava kasvitauti löytynyt
12.04.2007 | Pohjois-Suomessa kasvaneiden kasvien tehoainepitoisuudet korkeita
12.04.2007 | Suomen metsäklusteriin on perustettu huippututkimusta verkottava innovaatioyritys
12.04.2007 | Olli Tahvoselle ja Pasi Puttoselle tiedonjulkistamisen valtionpalkinto
11.04.2007 | Yksityismetsien bruttokantorahatulot pienimmät 10 vuoteen
11.04.2007 | Vuoden 2006 kantohinnat nousivat reaalisesti 1,1 prosenttia
11.04.2007 | Uusia tutkimustuloksia versosurman torjunnan suunnittelun ja tuhojen ennustamisen tueksi
10.04.2007 | Risto Seppälä CSC:n tieteelliseksi neuvonantajaksi
04.04.2007 | Metsäpuiden siemensatonäkymät kohtuullisen hyvät
29.03.2007 | Helmikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä
27.03.2007 | Lapin metsien käyttö on kestävää
26.03.2007 | Kirjavalehtisten koivujen monistus tuo vaihtelua viherrakentamiseen
23.03.2007 | Suomen metsien kunto on pysynyt ennallaan
20.03.2007 | Metsäntutkimuslaitoksen 90-vuotisjuhlaseminaari: Innovations from Forest - metsien uudet tuotteet ja liiketoimintamahdollisuudet
16.03.2007 | Puun hinnat edelleen nousussa
16.03.2007 | Vuoden 2006 markkinapuun hakkuut 51 miljoonaa kuutiometriä
16.03.2007 | Kolin Herajärven Kierros voitti Vuoden Retkikohde 2007 -kilpailun
13.03.2007 | Tammikuun hakkuut 5,5 miljoonaa kuutiometriä
13.03.2007 | Suomeen tuotiin 19,8 miljoonaa kuutiometriä puuta vuonna 2006 - Metsäteollisuuden vienti nousi 12,5 miljardiin euroon
13.03.2007 | Luonnonmetsätutkimuksesta tietoa kestävän metsätalouden edistämiseksi
06.03.2007 | Vikatilastoista apua kustannusten hallintaan ja johtamiseen
28.02.2007 | Turvemaiden metsien hyödyntämistä tulisi lisätä
21.02.2007 | Matkailun merkitys ja kehittämismahdollisuudet pohjoisen maaseudulla tutkitaan
20.02.2007 | MOTTI 2.0 tarjoaa uusia mahdollisuuksia metsikön kasvatusvaihtoehtojen tarkasteluun
15.02.2007 | Kolin kansallispuiston matkailupalvelut turvattu
14.02.2007 | Metsäteollisuuden puuvarastot supistuivat kolmanneksen
14.02.2007 | Mäntytukki on kallistunut yli 10 euroa vuoden aikana
08.02.2007 | Puun tuontimäärä kutistui edelleen marraskuussa
07.02.2007 | Tervasroso-sienet lisääntyvät tehokkaasti useissa kasvilajeissa Suomessa
02.02.2007 | Pihkan ja katajan mahdollisuudet mikrobitorjunnassa selvitetään
01.02.2007 | Lahovikaisen kuusikon harvennus voi nopeuttaa juurikäävän leviämistä
30.01.2007 | Yksilöiden välistä luontaista muuntelua aiheuttavat geenit löytyvät kandidaattigeenejä tutkimalla
29.01.2007 | Ylläksen ja Levin asukkaat toistaiseksi tyytyväisiä matkailukyliinsä
26.01.2007 | Joulukuun hakkuut 4,3 miljoonaa kuutiometriä
24.01.2007 | Puutuotealan yritykset Luoteis-Venäjällä haluavat lisämarkkinoita Euroopasta
22.01.2007 | Selvitys ympäristönäytteiden säilytyksen ja yhteiskäytön kehittämiseksi Suomessa julkaistu
19.01.2007 | Professori Anatoly Petrov Metlan Kansainvälisen neuvottelukunnan jäseneksi
18.01.2007 | Metsäsuunnittelun ohjeistusta tulisi kehittää
16.01.2007 | Inarilaiset haluavat lisää päätösvaltaa metsäasioissa
15.01.2007 | Vuoden 2006 puukauppa 32,4 miljoonaa kuutiometriä
15.01.2007 | Leningradin alueella riittää energiapuuta - kysyntää ja tehokkaita korjuumenetelmiä tarvitaan
15.01.2007 | MTT:n turkistalouden tutkimus siirtyi Metlan Kannuksen yksikön tiloihin
12.01.2007 | Luontoon perustuvien elinkeinojen sopuisa rinnakkaiselo kannatettava tavoite Inarissa
12.01.2007 | Metsätalouden suunnitteluun malleja puun käyttöominaisuuksista
10.01.2007 | Tammi-lokakuun puuntuonti jäi 4 prosenttia edellisvuodesta
04.01.2007 | Neulasten väri kertoo mäntyjen ravinnetilasta suometsissä
03.01.2007 | Marraskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä
02.01.2007 | Metsäntutkimuslaitoksen laskutusosoitteet ovat muuttuneet 1.1.2007
21.12.2006 | Yhteistyöhanke kehittää Itä-Afrikan savannimetsien kasvatusmenetelmiä
19.12.2006 | Vuorovaikutteisella ja yhteistoiminnallisella suunnittelulla uusia ideoita ja osaamista metsien käyttöön
15.12.2006 | Väitös: Nopeakasvuista hybridihaapaa juuripistokkaista tehokkaasti teollisuuden tarpeisiin
14.12.2006 | Latvuspeiton arvioiminen ei ole ongelmatonta
12.12.2006 | Marraskuun puukauppa nousi 5,3 miljoonaan kuutiometriin
11.12.2006 | Sahatavaran vientihinta nousi 10 prosenttia tammi–syyskuussa
11.12.2006 | Metsätilastollinen vuosikirja 2006 - metsäsektori numeroina
08.12.2006 | Metsänuudistamisen maisemavaikutuksia voidaan lieventää
05.12.2006 | FFCS-sertifikaatin tehokkuus hyvä suomalaisissa metsissä
01.12.2006 | Tutkijavaihtoa edistävä LAPBIAT-hanke käynnistyi
30.11.2006 | Tuhka- ja typpilannoituksen yhteisvaikutus kangasmailla
29.11.2006 | Pintakasvillisuuden torjunnalla hyvään pellonmetsitystulokseen
28.11.2006 | Kantohintojen ja kasvun vaikutus metsänuudistamisen kypsyyteen otettavissa käyttöön metsäsuunnitteluohjelmistoissa
24.11.2006 | Pirkanmaan puutuotealan kehittämiseen vauhtia
23.11.2006 | Lokakuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä
23.11.2006 | Metsänuudistamistuloksen ennustamiseen uusia malleja
22.11.2006 | Forest-based sector technology platform -kokous Lahdessa 22.-23.11
21.11.2006 | Uusi menetelmä paljastaa puutavaran luontaisen pitkäaikaiskestävyyden
14.11.2006 | Paperia vietiin elokuussa ennätystahdissa
14.11.2006 | Väitös: Uusi menetelmä boreaalisten metsien hiilitasapainon arviointiin
13.11.2006 | Kasvihuonekaasuinventoinnin kansainvälinen ohjeisto julkaistu
10.11.2006 | Myyräkannat runsastumassa pohjoisessa
09.11.2006 | Havutukkien hinnannousu jatkui lokakuussa
03.11.2006 | Puutavaranmittauksen viranomaistehtävät Joensuuhun
03.11.2006 | Enestam ja Korkeaoja haluavat METSOlle jatkoa
02.11.2006 | Lopputuotteiden hintojen nousu parantaa metsäteollisuuden kannattavuutta
26.10.2006 | Syyskuun hakkuut 4,5 miljoonaa kuutiometriä
18.10.2006 | Istutuskoneurakointi sopii osaksi alueyrittäjyyttä
17.10.2006 | Pallas-Ounastunturin kansallispuistokävijöiden merkitys paikallistaloudelle huomattava
13.10.2006 | Tammi–heinäkuussa tuotiin puuta ennätystahtiin
12.10.2006 | Verkostot tulevat myös metsätalouden palvelutuotantoon
11.10.2006 | Vilkas puukauppasyksy meneillään
11.10.2006 | Metsäklusterin tutkimusstrategia julkistettiin
11.10.2006 | Mätästys suojaa kuusentaimia tukkimiehentäin tuhoilta
02.10.2006 | Metlan uusi tutkimushanke kehittää alueellista hirvitietopankkia
02.10.2006 | Korjuri osaksi puunkorjuukalustoa
29.09.2006 | Männyn ja kuusen luontaista uudistumista tapahtuu jatkuvasti metsänraja-alueilla
28.09.2006 | Hirvivahinkojen estäminen ajankohtaista metsänomistajille
27.09.2006 | Elokuun hakkuut 4,3 miljoonaa kuutiometriä
27.09.2006 | Koealan pienimmän puun läpimitan mittaamisella voidaan parantaa metsikön inventoinnin tarkkuutta
26.09.2006 | Venäjän puun laatu ja korjuumenetelmät tutkimuskohteina
25.09.2006 | Marjasadot kärsivät kesäkuukausien kuivuudesta
25.09.2006 | Metsätalous- ja vesistöt -seminaari 26.-27.9.2006 Kolilla
19.09.2006 | Metsien suojelualuetilastot Metlan Metinfo-palvelussa
18.09.2006 | Ruostesienet vioittaneet kuusen runsasta käpysatoa
15.09.2006 | Vuonna 2005 keskeisten metsänhoito- ja perusparannustöiden määrät vähenivät
14.09.2006 | Puuta tuotiin alkuvuonna lähes viime vuoden tahtiin
14.09.2006 | Lähes 600 puuvartisen kasvin nimiluettelo kolmella kielellä Metinfo-palvelussa
11.09.2006 | Hintojen nousu vauhdittaa puukauppaa
11.09.2006 | Metlan uusimmat tutkimustulokset listattu
11.09.2006 | Kauniston Kierros -polun avajaistilaisuus ti 12.9.2006
08.09.2006 | Kansainvälinen tiedekongressi pohtii metsäpuiden juurten merkitystä hiilen kierrossa
07.09.2006 | Palvelutarjonta lisää kävijämääriä kansallispuistoissa
07.09.2006 | Talousmetsien luonnonhoitotoimet vaikuttavat lajiston monimuotoisuuteen
07.09.2006 | Lahopuun lisäys ja kulotus edistävät luonnon monimuotoisuutta
07.09.2006 | Metsien lisäsuojelun vaikutukset puumarkkinoihin lieviä
07.09.2006 | Monimuotoisuuden turvaaminen luo paikallistasolle myönteisiä sosiaalisia vaikutuksia
06.09.2006 | Vapaaehtoiset sopimukset tehokas ohjauskeino metsien suojelussa
06.09.2006 | PUTTE on suurin satsaus lajistotutkimukseen Suomessa
06.09.2006 | Laaja tutkimusraportti METSO-ohjelmasta julkaistu tänään
01.09.2006 | Vapaaehtoisuus ja omistusoikeuden säilyminen saavat metsänomistajilta kiitosta
31.08.2006 | Uusi tutkimus matkailun vaikutuksista Ounasselän tunturiseudulla
31.08.2006 | Luonnon monimuotoisuutta koskeva tutkimus ennätysmäisen laajasti esillä Hanasaaressa 4.-6.9.
30.08.2006 | Metsien monimuotoisuuteen liittyvää neuvontaa tarvitaan lisää
29.08.2006 | Hakatun puun varastot 10 miljoonaa kuutiometriä kesäkuussa
29.08.2006 | Epävarmuus metsäinvestointien esteenä Luoteis-Venäjällä
22.08.2006 | Heinäkuun hakkuut 2 miljoonaa kuutiometriä
21.08.2006 | Haavassa potentiaalia arvopuutuotteiksi
18.08.2006 | Parempia menetelmiä puutavaran lahonkestävyyden mittaamiseen
17.08.2006 | Metla julkaissut kartan männyntuoksuvalmuska-sienen mahdollisista esiintymispaikoista Pohjois-Satakunnassa
16.08.2006 | Hinnankorotukset vauhdittivat puukauppaa
16.08.2006 | Ektomykorritsasienet yhteydessä puiden kasvunopeuteen
15.08.2006 | Kloonitutkimus: Nopea kasvu alentaa kuusen tiheyttä ja lujuutta
14.08.2006 | Tarkempaa tietoa puiden rungoista lineaarisen ohjelmoinnin avulla
11.08.2006 | Männyn neulastiheys kasvaa latvan pituuskasvun vähentyessä
10.08.2006 | Metsäteollisuuden vienti kasvoi toukokuussa
10.08.2006 | Käsikirja Venäjän metsäsektorista englanniksi
09.08.2006 | Metsänharvennusten tunnistaminen ilmakuvilta entistä luotettavammaksi
08.08.2006 | Suojeltuja ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevia metsiä 13 prosenttia metsäalasta
04.08.2006 | Kesäkuun hakkuut kolme miljoonaa kuutiometriä
28.07.2006 | Metsän tuhkalannoitus ei saastuta marjoja ja sieniä
27.07.2006 | Aluskasvillisuuden biomassaa voidaan arvioida peittävyyden perusteella
25.07.2006 | Satelliitti- ja ilmakuvien yhdistelmällä tarkkuutta metsäkartoitukseen
20.07.2006 | Puut sekä kärsivät että hyötyvät kuivuudesta
19.07.2006 | Puukauppa kävi jo kesäkuussa
17.07.2006 | Kevään poikkeussäät koettelivat metsäpuita
11.07.2006 | Luontainen talviravinto on vähentynyt poronhoitoalueen etelä- ja keskiosissa
07.07.2006 | Viides peräkkäinen puun tuonnin ennätysvuosi
07.07.2006 | Luonnonarvokaupassa keskeistä päätösvallan säilyttäminen, vapaaehtoisuus ja palkkio
06.07.2006 | Tammi–huhtikuun puuntuonti pieneni viisi prosenttia viime vuodesta
03.07.2006 | Suomuuraimesta hyvä sato koko maahan
30.06.2006 | LIFE to Koli -hanke parantaa Kolin kansallispuiston luontoarvoja
27.06.2006 | Kantohinnan vaikutuksessa puuntarjontaan eroja metsäkeskusten välillä
26.06.2006 | Metlassa aletaan tutkia matkailun ja perinteisten maaseutuelinkeinojen yhdistämismahdollisuuksia
22.06.2006 | Toukokuun hakkuut kolme miljoonaa kuutiometriä
22.06.2006 | Raakapuun käyttö väheni 74 miljoonaan kuutiometriin
22.06.2006 | FT Kristiina Borg Metlan palvelujohtajaksi
21.06.2006 | Metla tutkii maaperän hiili- ja ravinnevarastojen muutoksia sekä aluskasvillisuuden lajistoa
19.06.2006 | Metsäenergian hyödyntämismahdollisuudet lupaavia Itä- ja Keski-Euroopassa
19.06.2006 | Puun hintaseurannassa siirrytään suuralueisiin
16.06.2006 | Mustikasta tulossa keskinkertainen sato
15.06.2006 | Kaivosveden typenpoisto mahdollista bioreaktorissa jopa +5 °C:ssa
15.06.2006 | Pohjoiset havumetsät -tutkimus tuottaa uutta tietoa luonnonmetsistä
14.06.2006 | Kestävät hakkuumahdollisuudet puuston kasvua pienemmät
14.06.2006 | Valtakunnan metsien 10. inventoinnin tulokset: Puuston vuotuinen kasvu 97 miljoonaa kuutiometriä
13.06.2006 | Männikön uudistamismenetelmien taloudellinen analyysi
13.06.2006 | Kaupunkiluontoalueiden suunnittelua kehittävä GREENDECISION -tutkimus alkaa
12.06.2006 | Ilmastonmuutos näkyy vuodenaikojen muuttumisena
09.06.2006 | Metlan metsäalan tulevaisuusraportti julkistettiin
09.06.2006 | Puukauppa piristyi toukokuussa – kuusitukki ennätyshinnoissa
09.06.2006 | Metsäteollisuuden viennin arvo kasvoi tammi–maaliskuussa
08.06.2006 | Myyräkannat ovat romahtaneet
07.06.2006 | Maailman metsävarojen arvioimisesta konferenssi Kotkassa 12.–16.6.2006
06.06.2006 | Neuvonnan ja tuen vuoroveto tuo tuloksia nuoren metsän hoidossa
05.06.2006 | Siemenviljelyssiemenestä suurempia taimia kuin metsikkösiemenestä
02.06.2006 | Siirtymätalousmaiden metsäsektori muutosprosessissa
01.06.2006 | Sopimusehdot vaikuttavat siihen, miten metsänomistajat suhtautuvat monimuotoisuuden suojeluun
30.05.2006 | Metlan katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin julkistetaan 9.6.
29.05.2006 | Maailmanlaajuisen siperianlehtikuusikoesarjan kokeita Suomeen
26.05.2006 | Metsäntutkimuslaitos esittää säännöstellyn poronhoidon sallimista Mallan luonnonpuistossa
24.05.2006 | Huhtikuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä
24.05.2006 | Kansainvälistyvän metsäteollisuuden haasteena edelleen sopeutuminen alan suhdannevaihteluihin
23.05.2006 | Puutieteellä paljon uusia haasteita – apuna soveltava ote ja monipuolinen tutkimusyhteistyö
23.05.2006 | Suometsien merkitys Suomen metsätaloudessa on nopeasti kasvamassa
22.05.2006 | Marjastus on yksi suosituimmista ulkoiluharrastuksista
18.05.2006 | Matkailusta on tullut Inarin merkittävin elinkeino
18.05.2006 | Ylä-Lapin asukkaiden mielestä kaikki luonnonkäyttömuodot pitäisi säilyttää
18.05.2006 | Samat metsät elintärkeitä poro- ja metsätaloudelle Ylä-Lapissa
16.05.2006 | Puukauppa hiljaista – hinnat nousussa
16.05.2006 | Metsätuhot lisääntyivät vuonna 2005
11.05.2006 | Tammi–helmikuun puuntuonti viime vuoden tahdissa
11.05.2006 | Koivun lehteentulo alkoi suuressa osassa maata ennätyslyhyessä ajassa
10.05.2006 | Korvasienet aikaisessa pohjoisessa, routa hidastaa satokauden alkua etelässä
08.05.2006 | Korkeatasoinen ohjausryhmä valmistelemaan suomalaisen metsäklusterin tutkimusohjelmaa
05.05.2006 | Opas kuusen viljelijöille
04.05.2006 | Puupolttoaineiden käyttö väheni – metsähake edelleen kasvussa
03.05.2006 | Metsätuhojen esiintyminen Suomessa 1986–94
03.05.2006 | Kuntametsien suunnittelun tiekartta -hankkeen aloitusseminaari
02.05.2006 | Pintavalutuskentät vähentävät tehokkaasti maa-aineksen huuhtoutumista metsäojitusalueilta vesistöihin
02.05.2006 | Männyn pituuskasvu käynnistynyt etuajassa Pohjois-Suomessa
28.04.2006 | Puukauppa piristymässä
28.04.2006 | Metla mukaan Woodpolis-verkostoon
27.04.2006 | Maaliskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä
27.04.2006 | Pohjoinen puu soveltuu raaka-aineeksi moniin arvokkaisiin puutuotteisiin
26.04.2006 | Seminaari puun suojauksesta ja ominaisuuksien parantamisesta
19.04.2006 | Väitös: Metsien ennallistaminen on luonnon vaihtelevuuden säilyttämistä ja jäljittelyä
12.04.2006 | Puun tuonti jatkui tammikuussa ennätystahtiin
12.04.2006 | Bruttokantorahatulot 1,6 miljardia euroa vuonna 2005 - laskua 6 prosenttia
12.04.2006 | Euroopan tutkimusmetsät koottu yhteiseen verkostoon
11.04.2006 | Puuntuotannon keskimääräinen reaalituotto jäänyt 2000–luvulla yhteen prosenttiin
07.04.2006 | Kuusentaimien lannoitustarve näkyy neulasten värissä
06.04.2006 | Puuntuotosketjun mallisysteemi auttaa metsänomistajia ja teollisuutta tuotannon optimoinnissa
05.04.2006 | Kuuselle ennustetaan erinomaista kukintaa
04.04.2006 | Uusilla metsänhoitopalveluilla luodaan lisäarvoa metsätaloudelle
03.04.2006 | Metsäntutkimuspäivillä kootaan yhteen soiden ennallistamisen nykytietämystä
31.03.2006 | Seminaari pohtii tunturimittarin vaikutuksia Käsivarren luontoon ja porotalouteen
30.03.2006 | Puustoltaan epätasainen metsikkö kannattaa harventaa aiemmin kuin tasainen
30.03.2006 | Ojitus lisää rämeiden puu- ja pensaslajiston monimuotoisuutta
29.03.2006 | Harvennuksen vaikutus korpikuusikon kasvuun ja luonnonpoistumaan
22.03.2006 | Helmikuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä
22.03.2006 | Kansainvälinen seminaari yksityismetsien metsäsuunnittelusta
21.03.2006 | Vuoden 2005 markkinahakkuut 53 miljoonaa kuutiometriä
20.03.2006 | Puun tuonti paisui yli 21 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2005 - Metsäteollisuustuotteiden vienti supistui 10,7 miljardiin euroon
17.03.2006 | Uusi turpeen jyrsintämenetelmä säästää ympäristöä
16.03.2006 | Puukauppa vähentynyt 40 prosenttia alkuvuonna
16.03.2006 | Polttoturpeen käytön ympäristöystävällisyyttä voidaan parantaa
16.03.2006 | Valtion ohjauskeinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi muuttaisivat puun tarjontaa
16.03.2006 | Kangasmetsien maaperän hiilivarat tunnetaan entistä paremmin
16.03.2006 | Puutuotteet hillitsevät ilmastonmuutosta
16.03.2006 | Isotooppiajoitukset osoittautuivat toimiviksi ja tarkoiksi menetelmiksi hiilen kertymien määrittämisessä
16.03.2006 | Metsien hiilitase tutkimushanke päättyi
13.03.2006 | Seminaari esittelee monivuotisen tutkimusohjelman tuloksia metsien hiilivaroista
10.03.2006 | Pinta-alaverotiloilta 52 prosenttia yksityismetsien puusta vuonna 2005
09.03.2006 | Metsätalouden vesistökuormitusta voidaan vähentää
08.03.2006 | Jättihanke selvittää Euroopan sään vaihtelut tuhannen vuoden ajalta
06.03.2006 | Hakkuumäärät pysyivät vakaina metsäverotuksen siirtymäkauden lopussa – kuitupuun osuuden lisääntyminen näkyi tulojen alenemisena
02.03.2006 | Tammikuun hakkuut 4 miljoonaa kuutiometriä
01.03.2006 | Metla tutkii maaperän hiili- ja ravinnevarastojen muutoksia
01.03.2006 | Venäjän metsäsektori kehittyy
28.02.2006 | Metlan ilmastonmuutostutkimus laajentuu itään
28.02.2006 | Maatilametsätalouden kannattavuusseuranta tarkentuu
27.02.2006 | Wood-En-Man integroi tutkimustietoa metsäenergian kestävän käytön hyväksi
23.02.2006 | Sahatavaran lujuutta tutkitaan Kotkassa
21.02.2006 | Reaalisten kantohintojen lasku 2,3 prosenttia vuonna 2005
20.02.2006 | Uudet toimintamallit parantavat metsätalouden kustannustehokkuutta
17.02.2006 | Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa
14.02.2006 | Tutkimus puurunkoisen toimistotalon rakentamisen vaikutuksista
10.02.2006 | Arktisilta alueilta koottu ainutlaatuinen bakteerikantakokoelma
09.02.2006 | Vauhtia innovaatioihin - Metsäsektorin Technology Platform
07.02.2006 | Mäntykuitupuuta yli 4 miljoonaa kuutiometriä hakatun puun varastoissa
07.02.2006 | Metsäteollisuustuotteiden vienti 1,1 miljardia euroa marraskuussa
07.02.2006 | Metsäntutkimuslaitoksen toimitilojen laajennus Sallassa valmistui
06.02.2006 | Kapealatvainen kuusi sopisi kuitupuun kasvatukseen
02.02.2006 | Uutta tietoa puunkorjuun rajoituksista suojelualueilla ja vanhoissa metsissä Karjalan tasavallassa
01.02.2006 | Metla tutkii puuston ja ilmaston vaikutusta soiden vesitaseeseen
31.01.2006 | Laaja keinovalikoima tarpeen metsien monimuotoisuuden suojelussa
31.01.2006 | Tarkennuksia ja täydennyksiä kasvupaikkatyyppien kasvillisuuskuviin
27.01.2006 | Lehtikuusen lahonkestävyys on yhteydessä sydänpuun flavonoidipitoisuuteen
26.01.2006 | Hiljainen puukauppavuosi:Ostot vähenivät yli 6 miljoonaa kuutiometriä
26.01.2006 | Maankohoamisrannikon soiden kasvihuonekaasutaseissa tapahtuu muutoksia suon kehittyessä
25.01.2006 | Sahojen mäntyharvennuspuun hankinta kannattavaa runsaspuustoisissa ja hyvälaatuisissa leimikoissa
24.01.2006 | Tuhoriskiä kuvaavat mallit metsätalouden suunnitteluun avuksi
23.01.2006 | Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusmetsien ja luonnonsuojelualueiden historia on rikas
20.01.2006 | Joulukuun hakkuut 5,5 miljoonaa kuutiometriä
18.01.2006 | Hirvikanta on suomalaisten mielestä liian suuri
17.01.2006 | Metsäsektorin on parannettava kasvihuonekaasujen päästöarvioiden tarkkuutta
16.01.2006 | Tutkimuksen asein tukkimiehentäin kimppuun
13.01.2006 | Ligniinin kemiallisen laadun muuntamisella ei vaikutusta hyönteisten ravintovalintaan tai kasvunopeuteen rauduskoivulla
12.01.2006 | Satelliittikuvien ja korkeailmakuvien yhteiskäyttö parantaa puuston arvioinnin tarkkuutta
11.01.2006 | Puun tuonti ylitti edellisen vuoden ennätyksen jo lokakuussa
11.01.2006 | Eläinperäiset taudit leviävät muuttuvassa Euroopassa
09.01.2006 | Pohjoismaisen metsäntutkimusyhteistyön puheenjohtajuus ja sihteeristö siirtyy Suomeen vuosiksi 2006-2009
02.01.2006 | Alueellisesti vahva luonnonvara-alan tutkimusyksikkö Kannukseen
29.12.2005 | Metsäsektorin tuoreet perustiedot taas yksissä kansissa
22.12.2005 | Puutavaralajeille alueellisia tuoretiheyslukuja
22.12.2005 | Nimityksiä Metlassa
21.12.2005 | Marraskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä
21.12.2005 | Väitös: Kuivuuden ja kohotetun UV-B säteilyn vaikutus pohjoisten havupuiden ja pajujen taimien kasvuun ja puolustusyhdisteisiin
20.12.2005 | Kasvava matkailu edellyttää kestävien käytäntöjen luomista
19.12.2005 | Väitös: Metsitetyt pellot kuuluvat viljavimpiin metsätyyppeihin
16.12.2005 | Marraskuun puukauppa 3,6 miljoonaa kuutiometriä
16.12.2005 | Lämmin heinäkuu lisää Lapin mäntyjen seuraavan vuoden pituuskasvua
15.12.2005 | Metlassa tutkittiin harvennusten pitkäaikaiset vaikutukset puiden kasvuun
14.12.2005 | Ensimmäinen yhteenveto eurooppalaisten puulajien tilavuus- ja biomassayhtälöistä
13.12.2005 | Puun tuonti jatkui vilkkaana syyskuussa
13.12.2005 | Kuusen siemenpula vihdoinkin hellittämässä?
12.12.2005 | Verokuutiometrin raha-arvo laski yli neljä prosenttia
12.12.2005 | Hirvet aiheuttaneet merkittäviä tuhoja männyn viljelytaimikoille Lapin lounaisosissa
09.12.2005 | Ilmastonmuutoksen vaikutukset metsiin
07.12.2005 | Uusia menetelmiä metsien hiilivarojen ja niiden muutosten arvioimiseen
05.12.2005 | Väitös: Ilmastonmuutos vaikuttaa metsien kasvuun
02.12.2005 | Metsäntutkimuslaitos uudistaa toimintaansa
01.12.2005 | Luonnonarvokauppa kiinnostaa metsätaloudessa aktiivisesti toimivia metsänomistajia
30.11.2005 | Uusia suosituksia kuusen siementen esikäsittelyyn
25.11.2005 | Lokakuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä
23.11.2005 | Tietokonemalli puun kasvun tutkimiseen ja visualisointiin
21.11.2005 | Metsäntutkimuslaitoksen järjestämässä seminaarissa pohditaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia Pohjois-Suomessa
18.11.2005 | Väitös: Suomen metsät ovat toimineet hiilinieluna 1970-luvulta lähtien
16.11.2005 | Puukaupan verkkainen tahti jatkui lokakuussa
16.11.2005 | 5EURES kehittää uusiutuvia energiaratkaisuja Euroopassa
14.11.2005 | Koli-Hattusaaren paikalliselle metsäohjelmalle internet-sivut
11.11.2005 | Yhteiskunnan muuttuvat arvot ja toimintatavat korostavat metsien, ihmisten ja ympäristön vuorovaikutuksen merkitystä
09.11.2005 | Puun tuonti taas huippulukemissa elokuussa - Metsäteollisuuden vienti palautui elokuussa normaaliksi
09.11.2005 | Energiapuuharvennus kannattaa osassa nuoria kasvatusmetsiä
08.11.2005 | Yksityismetsien kestävät hakkuumahdollisuudet eivät vastaa puutavaralajien ennakoitua kysynnän tarvetta
04.11.2005 | Vitrifikaatio-menetelmällä onnistuttu ensimmäistä kertaa solukkoviljelyssä olevan rauduskoivun syväjäädytykseen
03.11.2005 | Kirja Punkaharjun kansallismaisemasta
02.11.2005 | Metsäteollisuuden ongelmana paperin ja sahatavaran ylitarjonta
01.11.2005 | Myyräkannat huipussa Suomen eteläpuoliskossa
28.10.2005 | Syyskuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä
27.10.2005 | Metsätalouden kannattavuus Pohjois-Pohjanmaalla vaihtelee ennakoitua enemmän
21.10.2005 | Pintakasvillisuuden torjunta parantaa pellonmetsitystulosta
20.10.2005 | Metsänuudistumisen viivästymiseen on monia syitä
19.10.2005 | Syyskuun puukauppa jäi 2,8 miljoonaan kuutiometriin
19.10.2005 | Metsämaiden happamoitumisesta vain heikkoja merkkejä
18.10.2005 | Metla julkaisi metsikön kasvatusvaihtoehtojen suunnitteluohjelmiston
13.10.2005 | Koivunmahlan ja kuusenkerkkien keruun vaikutukset puihin ovat vähäisiä lukuun ottamatta värivikoja koivun tyvellä
10.10.2005 | Boorilannoitus korjaa kuusen kasvuvaurioita
06.10.2005 | Puun tuonti jatkui heinäkuussa vilkkaana - Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jäi selvästi jälkeen edellisvuodesta
04.10.2005 | Siankärsämöstä löydetty teollisesti hyödynnettäviä aineita
04.10.2005 | Tuula Nuutinen metsäsuunnittelun professoriksi Joensuuhun
04.10.2005 | PKM etsii puutuotteille uusia markkinointi- ja käyttömahdollisuuksia
30.09.2005 | Metsäntutkimuslaitoksen uusi asetus astui voimaan
29.09.2005 | Taimien istutusmättäissä edulliset olot mykorritsasienille
28.09.2005 | Elokuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä
28.09.2005 | Metla julkaisi suomalaisen pajubibliografian Internetissä
27.09.2005 | Suomi kestävän metsätalouden mallimaa?
21.09.2005 | Pohjoismaiselle metsäosaamiselle kysyntää Karjalassa
20.09.2005 | Suomen metsät ovat Euroopan terveimpiä
16.09.2005 | Väitös: Istutuskauden pidentäminen kuusen paakkutaimilla: kuivuus - kasvuvaihedynamiikkaan ja käsittelymenetelmiin liittyvät riskit
15.09.2005 | Syväjäädytyksellä ja solukkoviljelyn avulla tapahtuvalla kloonauksella ei vaikutusta rauduskoivun perimään
13.09.2005 | Puukauppa piristyi elokuussa
13.09.2005 | NettiMELA mahdollistaa metsälaskelmat verkossa
12.09.2005 | Metla: sienisato on normaali ja marjasato keskinkertaista parempi
08.09.2005 | Metsäteollisuustuotteiden vienti romahti kesäkuussa
07.09.2005 | Karsitun energiapuun koneellisen korjuun tuottavuutta voidaan lisätä
05.09.2005 | Käsikirja Venäjän metsäsektorista kiinnostuneille
30.08.2005 | Kangastatti parantaa männyntaimien alkukehitystä
24.08.2005 | Lisää työtä metsäyrittäjyydellä
23.08.2005 | Kuitupuuvarastot lähes 50 prosenttia viimevuotista suuremmat
23.08.2005 | Heinäkuun hakkuut 2 miljoonaa kuutiometriä
23.08.2005 | Länsi-Suomen metsäala tarvitsee viestintää, kansainvälisyyttä ja yrittäjyyttä
17.08.2005 | Puukauppa lähes pysähdyksissä heinäkuussa
17.08.2005 | IUFROn 21. maailmankonferenssin julkilausuma: metsäntutkijoiden tehostettava tutkimustiedon levittämistä
11.08.2005 | Metlan uusimmat tutkimustulokset listattu
08.08.2005 | Tietotekniikka muuttaa paperituotteiden kulutusta ja hintoja
08.08.2005 | IUFRO:n raportti tietotekniikan vaikutuksista metsäsektoriin
05.08.2005 | Kesäkuun hakkuut vain 1,4 miljoonaa kuutiometriä
04.08.2005 | Puun tuonti toukokuussa edelleen huippulukemissa - Paperiteollisuuden työtaistelu vähensi metsäteollisuustuotteiden vientiä
04.08.2005 | Metlan tutkimustiedotteet leviävät entistä tehokkaammin
01.08.2005 | Metla koordinoi Suomessa luonnon virkistyskäytön eurooppalaista tutkimusyhteistyötä
27.07.2005 | Kestävistä hakkuumahdollisuuksista hyödynnetään 85 prosenttia
26.07.2005 | Lapin hakkuumahdollisuudet puuston kasvua pienemmät
20.07.2005 | Puukauppa kävi puolivauhdilla kesäkuussa
12.07.2005 | Forest for the New Millennium -raportti antaa toimenpidesuosituksia metsien, yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnin turvaamisesta
08.07.2005 | Puun tuonti paisui ennätykselliseen 17,5 miljoonaan kuutiometriin - Metsäteollisuustuotteiden vientiä vaivasi matala hintataso
08.07.2005 | Metsäntutkimuslaitos ja Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos selvittivät puutuotteiden kilpailukykyä Saksan markkinoilla
06.07.2005 | Ennätykset ryskyivät puun tuonnissa
06.07.2005 | Mustikasta, suomuuraimesta ja puolukasta kehittyy hyvä sato koko maahan
01.07.2005 | Männiköiden ensiharvennuksia kannattaisi myöhentää
30.06.2005 | Silva Fennica on suhteellisesti siteeratuin metsätieteellinen yleissarja
27.06.2005 | Alueellisten metsäohjelmien (2001-2005) hakkuutavoitteet maltillisia
23.06.2005 | Toukokuun hakkuut 2,6 milj. m³
21.06.2005 | Ensiharvennuksien pinta-ala lisääntyi edelleen vuonna 2004
20.06.2005 | Pasi Puttonen nimitettiin tutkimusjohtajan virkaan
20.06.2005 | Metsänjalostusta esittelevä Metinfo-sivusto avattu
17.06.2005 | Väitös: Männyn vaste pitkäaikaiselle kupari- ja nikkelialtistukselle
16.06.2005 | Uusi toimistorakennus Haapastensyrjän jalostusasemalle
16.06.2005 | Mustikan satonäkymät hyvät kukinnan perusteella
15.06.2005 | Luontotyyppien uhanalaisuuden arviointimenetelmä valmistunut
14.06.2005 | Metsäntutkimuslaitos lopetti muuntogeenisten rauduskoivujen kenttäkokeen Punkaharjulla
10.06.2005 | Puukauppa supistui toukokuussa
10.06.2005 | NorSEN-hanke: Luonnonvarojen seurantaa muuttuvassa ilmastossa
08.06.2005 | Myyräkannat runsaat Etelä- ja Keski-Suomessa
07.06.2005 | Puun tuonti ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan kuutiometrin rajan
07.06.2005 | Katsaus Venäjän metsävarojen hyödyntämisestä ilmestynyt
03.06.2005 | Yksityismetsänomistamisen sijoitustuotot Metinfo Tilastopalveluun
02.06.2005 | Metsätieteiden yhteinen väitöskirjasarja "Dissertationes Forestales" avattu verkkoon
01.06.2005 | Tasavallan presidentti tutustui metsänjalostukseen Haapastensyrjässä
01.06.2005 | Tunturimittarin munat ovat selvinneet hyvin talvesta – tuhot jatkunevat Lapin tunturikoivikoissa
31.05.2005 | Kantohintojen lasku pudotti bruttokantorahatulot 1,7 miljardiin euroon
30.05.2005 | Vuosikertomuksessa tietoja Metlan päättyneistä tutkimuksista
26.05.2005 | Raakapuun kokonaiskäyttö ylitti 80 miljoonaa kuutiometriä
26.05.2005 | Uusi tutkimusohjelma: Metsäluonnon monimuotoisuus ja yhteiskunta
25.05.2005 | Huhtikuun hakkuut 5 milj. m³
24.05.2005 | Vuoden 2004 markkinahakkuut 55 miljoonaa kuutiometriä
24.05.2005 | Näyttely avattu Kolilla: ”Kontio – Metsän Kuningas”
23.05.2005 | Ilmastonmuutos vaikuttaa havupuiden neulasiin ja kasvuun
19.05.2005 | Solbölen puulajipuistossa voi vierailla myös Internetissä
18.05.2005 | Puukaupassa 5 prosentin kasvu alkuvuonna
17.05.2005 | Metla ja metsäkeskukset yhteistyöhön valtakunnan metsien inventoinnissa
11.05.2005 | Puupolttoaineiden käyttö kasvoi edelleen – metsähaketta kului 2,7 miljoonaa kuutiometriä
11.05.2005 | Metsäkoneiden valmistus Suomessa lisääntyy
09.05.2005 | Puun tuonnissa ennätyskuukausi
06.05.2005 | Puutason biomassamallien käytettävyys metsätalouden mallintamisessa ja analyyseissä
04.05.2005 | Maaliskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä
04.05.2005 | MMT Pertti Harstela nimitettiin metsänviljelyteknologian professorin virkaan Metlassa
03.05.2005 | Koli-Hattusaaren alueelle laaditaan paikallinen metsäohjelma
02.05.2005 | Poronlaidunnus ei uhkaa Mallan luonnonpuiston uhanalaisia eliöitä
28.04.2005 | Luoteis-Venäjälle uusia metsänkäsittelysuosituksia
27.04.2005 | Tutustu Internetissä: Solbölen tutkimuspuistossa esitellään metsäntutkimusta monipuolisesti
22.04.2005 | Puumateriaalin tutkimusohjelman vuosikirja julkaistiin
21.04.2005 | Puun hinnat pysyivät vakaina maaliskuussa
20.04.2005 | Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan väitöskirjapalkinto MMT Kari Hyytiäiselle
14.04.2005 | Ennallistamisen seurantatutkimukset käynnistyvät vihreällä vyöhykkeellä
13.04.2005 | Puun tuonti jatkui vilkkaana - Metsäteollisuustuotteita vientiin tammikuussa 0,9 miljardin euron arvosta
07.04.2005 | Pääpuulajiemme siemensatonäkymät vaihtelevia
05.04.2005 | Kasvupaikan laatu ratkaisee lannoituksen kannattavuuden
30.03.2005 | Helmikuun hakkuut 5,4 miljoonaa kuutiometriä
30.03.2005 | Paikkatietomenetelmät helpottavat ekologisten tavoitteiden huomioonottamista metsäsuunnittelussa
23.03.2005 | Idän metsätieto -hanke päättyi
22.03.2005 | Venäjän metsäpolitiikan seminaarissa käsiteltiin Venäjän uutta metsälakia
11.03.2005 | Kuusitukki edelleen huippuhinnoissa
11.03.2005 | Puun tuonnissa uusi ennätys - Metsäteollisuustuotteiden vientihinnat matalalla
09.03.2005 | Tammikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä
08.03.2005 | Miten kulttuurierot vaikuttavat raakapuukauppaan?
04.03.2005 | Pinta-alaverotiloilta yli 60 prosenttia yksityismetsien puusta myös vuonna 2004
02.03.2005 | Trombi ja tunturimittari pahimmat yksittäisten tuhojen aiheuttajat
02.03.2005 | Liisa Tyrväinen luontomatkailun professoriksi
25.02.2005 | Suomalainen oppikirja metsäteknologian perusteista ilmestyy venäjäksi
22.02.2005 | Poro- ja metsätalous yhteensovitettavissa ongelmista huolimatta
18.02.2005 | Reaalisten kantohintojen lasku 3,4 prosenttia vuonna 2004
17.02.2005 | Hakatun puun varastot 7,0 miljoonaa kuutiometriä
17.02.2005 | Puukauppa jatkui vilkaana tammikuussa – hintojen nousu tasaantunut
16.02.2005 | Vapaaehtoiset keinot lupaava täydennys metsien suojeluun
09.02.2005 | Väitös: Kasvinsyönnin vaikutukset rauduskoivutaimikoissa
07.02.2005 | Puun tuonti ennätysvauhdissa
07.02.2005 | Joensuun Metla-talo vihittiin käyttöön
03.02.2005 | Huippuvuodet takana – tulot edelleen selvästi yli 1990-luvun keskiarvon
31.01.2005 | Taimituotannon kustannustehokkuutta voidaan parantaa keskittämällä tuotantoa suuremmille taimitarhoille
27.01.2005 | Joulukuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä
21.01.2005 | Puukaupassa lisäystä 2,4 miljoonaa kuutiometriä edellisvuodesta
17.01.2005 | Puukaupan tilastointi tarkentuu
13.01.2005 | Puun tuonti hipoo ennätystasoa
13.01.2005 | Metla ja metsäkeskukset aloittavat yhteistyön Suomen metsien seurannassa
31.12.2004 | Marraskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä
23.12.2004 | Metlan professori Heikki Henttonen alansa siteeratuimpia tutkijoita
20.12.2004 | Väitös: Korpien kasvillisuuden merkitys talousmetsien monimuotoisuuden säilyttämisessä Suomessa
17.12.2004 | Hintojen nousu piristi puukauppaa
16.12.2004 | Metsäteollisuustuotteiden viennin määrä kasvussa, vientihinnat edelleen matalalla
16.12.2004 | Metsätilastollinen vuosikirja - tuhti tietopaketti metsätilastoista
16.12.2004 | Metla aloittaa Itämeren alueen puun hintaseurannan
15.12.2004 | Verokuutiometrin raha-arvon lievä lasku jatkui
15.12.2004 | Väitös: Koivujen kasvun ja kestävyyden vaihtelu
13.12.2004 | Kolin kansallispuistossa ennallistetaan metsä- ja suoluontoa ja hoidetaan perinnemaisemaa
02.12.2004 | Boorin puute aiheuttaa kasvuhäiriöitä kaskialueiden kuusikoissa
01.12.2004 | Lokakuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä
18.11.2004 | Myyräkannat vahvassa kasvussa
17.11.2004 | Puukauppa vieläkin vaisua
17.11.2004 | Pysähtyykö luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen Suomessa? — MOSSEn välituloksia puidaan seminaarissa 17.-18.11.2004
10.11.2004 | Puuta tuotiin elokuussa 1,3 miljoonaa kuutiometriä
09.11.2004 | Metsäsuunnitelma lisää ensiharvennus- ja uudistushakkuita
05.11.2004 | Uusi puurakennus innostaa metsäntutkijoita Joensuussa
04.11.2004 | Syyskuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä
04.11.2004 | Ari Turunen Metlan viestintäpäälliköksi
03.11.2004 | Metsäteollisuustuotteiden kulutuksen kasvu nostaa kuitupuun kysyntää
01.11.2004 | Havupuille odotettavissa hyvä siemenvuosi Pohjois-Suomeen
28.10.2004 | Metsätieteen aikakauskirja 3/2004: Uutta tietoa neulasten booripitoisuudesta, tukkimiehentäin ravinnosta sekä puunhankinnan tutkimusaiheista
27.10.2004 | Professori Risto Seppälälle Kiinan Metsäakatemian Honorary Professor -arvonimi
15.10.2004 | Metlan työraportteja -sarja ilmestyy Internetissä
14.10.2004 | Valtakunnan metsien 9. inventointi Pohjois-Pohjanmaalla: Metsien puuvaranto ja puuston kasvu lisääntyneet tuntuvasti
12.10.2004 | Syyskuun puukauppa 4,4 miljoonaa kuutiometriä
07.10.2004 | Metsäteollisuustuotteiden heikko hintakehitys painoi viennin arvoa alaspäin
30.09.2004 | Metsien hoitoon ja perusparannukseen 215 miljoonaa euroa vuonna 2003
30.09.2004 | Joensuun Metla-talo valmis – Metsäntutkimuslaitos sai käyttöönsä puisen toimistorakennuksen
24.09.2004 | Elokuun hakkuut 4,5 miljoonaa kuutiometriä
24.09.2004 | Hirvenmetsästäjien tavoitteena noin 100 000 yksilön hirvikanta
22.09.2004 | Uusissa metsänjalostus- ja siemenhuolto-ohjelmissa korostuu kuusen merkitys metsänviljelyssä
21.09.2004 | Puolukka- ja sienisadosta keskinkertainen
08.09.2004 | Puukauppa käynnistyi verkkaisesti
08.09.2004 | Alkuvuoden puun tuonti 8,6 miljoonaa kuutiometriä - Tuontipuusta 85 prosenttia tuli Venäjältä
01.09.2004 | Nimityksiä Metlassa
27.08.2004 | Heinäkuun hakkuut 1,8 miljoonaa kuutiometriä
26.08.2004 | Upea ruska Ylä-Lappiin ja tunturialueelle — märkyys vienyt parhaan loiston etelässä
19.08.2004 | Hakatun puun varastot 7,6 miljoonaa kuutiometriä kesäkuussa
19.08.2004 | Normaalia vaisumpi heinäkuu puukaupassa
17.08.2004 | Raakapuun tuonti kolminkertaistunut 1990-luvun alusta - tukkipuun osuus kasvanut
11.08.2004 | Puun tuonti ennätysvauhdissa
11.08.2004 | Julkinen tuki lisännyt yksityismetsänomistajien investointeja
04.08.2004 | Kesäkuun hakkuut 3,6 miljoonaa kuutiometriä
03.08.2004 | Puun tuonti Venäjältä lisääntyi edelleen - Euroopan unionin uusien jäsenmaiden osuus Suomen metsäteollisuustuotteiden viennistä oli neljä prosenttia
22.07.2004 | Sateinen kesä suosii puiden lehtiä käyttäviä taudinaiheuttajia ja tuholaisia
21.07.2004 | Metsätieteen aikakauskirja 2/2004: Ajankohtaista tutkimustietoa virkistysalueiden käytöstä, sahakoivun laadusta ja metsäteiden lisärakentamisesta
15.07.2004 | Vilkas kesäkuu puukaupassa
15.07.2004 | Mustikan ja suomuuraimen sato heikohko, sienisadosta luvassa hyvä
09.07.2004 | Metsäteollisuustuotteiden viennin määrä kasvanut, hintakehitys epäsuotuisa
30.06.2004 | Toukokuun hakkuut 3 miljoonaa kuutiometriä
22.06.2004 | Metsäntutkimuksen kenttäkoe tuhottu Punkaharjulla
22.06.2004 | Havupuiden paksuuskasvu käynnistynyt lähes koko maassa
18.06.2004 | Kantorahatulot lähes 1,8 miljardia euroa - nousua vajaa prosentti
18.06.2004 | Dosentti Jukka Laine suometsätieteen professoriksi Metlaan
18.06.2004 | Mustikan satonäkymät heikohkot koko maassa, puolukan kukinta alkanut
17.06.2004 | Metsäteollisuuden raakapuun käyttö kasvoi edelleen
17.06.2004 | Puun hintojen lasku pysähtynyt
16.06.2004 | Vuoden 2003 markkinahakkuut 55 miljoonaa kuutiometriä
14.06.2004 | Suomen metsävarojen kymmenes inventointi käynnistyy
11.06.2004 | Maaliskuusta puun tuonnin ennätyskuukausi
09.06.2004 | MMM tiedottaa: Tuoreet mäntypinot poistettava metsästä kesäkuun aikana
09.06.2004 | Myyräkannat niukat lähes koko maassa
08.06.2004 | Kattava teos Suomen metsänhoidon varhaishistoriasta ilmestynyt
31.05.2004 | Metsätalouden kestävyyden mittarit Internetissä
27.05.2004 | Huhtikuun hakkuut 4 miljoonaa kuutiometriä
18.05.2004 | Ostomäärät laskivat huhtikuussa, puun hinnat polkivat paikallaan
17.05.2004 | Metsäomaisuuden tuotto miinuksella vuonna 2003
13.05.2004 | Puun tuonti lisääntyi helmikuussa
10.05.2004 | Maaliskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä
06.05.2004 | Metsähakkeen kokonaiskäyttö ylitti 2 miljoonaa kuutiometriä
26.04.2004 | Suomeen tuotiin 1,2 miljoonaa kuutiometriä puuta tammikuussa
23.04.2004 | Metsien talouskäytön ja luonnonsuojelun välinen jännite vaikeuttaa metsäpolitiikan kansainvälistä sääntelyä
19.04.2004 | Myrskyistä ja hirvistä merkittävimmät metsätuhot vuonna 2003
16.04.2004 | Kuitupuun hinnat ennätyksellisen alhaalla
13.04.2004 | Metlan vuosikertomus 2003 - Ajankohtaista tietoa Metlan työstä ja toiminnasta
31.03.2004 | Leena Finér metsänhoidon professoriksi Metlaan
25.03.2004 | Helmikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä
24.03.2004 | FT Hannu Raitio nimitetty Metsäntutkimuslaitoksen ylijohtajaksi
23.03.2004 | Suomella kiire uudistaa hiilinieluraportointinsa
19.03.2004 | Myyntituloverotukseen siirtyneiden puukauppa väheni lähes kolmasosan vuonna 2003
16.03.2004 | Puukauppa piristyi
09.03.2004 | Metsäteollisuustuotteiden vienti pieneni 11,7 miljardiin euroon vuonna 2003
09.03.2004 | Tammikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä
09.03.2004 | Uusi pikatesti juurikääpätyypin määrittämiseksi
01.03.2004 | Jarkko Hantula metsäpatologian professoriksi Metlaan
23.02.2004 | Metsäntutkimuslaitos vahvistaa Venäjä-yhteistyötä
17.02.2004 | Metsänomistajia halutaan entistä enemmän mukaan metsäsuunnitteluun
16.02.2004 | Tukkipuun hintojen lasku taittui tammikuussa
13.02.2004 | Hakatun puun varastot 8,9 miljoonaa kuutiometriä
05.02.2004 | Metsäteollisuustuotteiden vienti hiipui marraskuussa
02.02.2004 | Reaalinen kantohintataso laski 1,4 prosenttia vuonna 2003
29.01.2004 | Vuoden 2003 hakkuut 54,7 miljoonaa kuutiometriä
28.01.2004 | Yläharvennukset parantaisivat metsänkasvatuksen kannattavuutta
21.01.2004 | Puukauppa väheni 5 miljoonaa kuutiometriä
15.01.2004 | Koivu kukkii heikosti ensi keväänä
14.01.2004 | Hakkuutahti hiipui marraskuussa
12.01.2004 | Paperia vietiin lokakuussa poikkeuksellisen paljon
17.12.2003 | Laadukasta tekopohjavettä saadaan sekä allasimeytyksellä että metsämaata sadettamalla
16.12.2003 | Puun tuonti kohoaa kohti uutta ennätystä
12.12.2003 | Puukaupan hiljaiselo jatkui marraskuussa
11.12.2003 | Neulasten rikkipitoisuudet laskeneet, typpeä saatavilla entistä enemmän
08.12.2003 | Verokuutiometrin raha-arvo lähes ennallaan
05.12.2003 | Metsätilastollinen vuosikirja 2003 on ilmestynyt
02.12.2003 | Lokakuun hakkuut 4 prosenttia edellisvuotista pienemmät
19.11.2003 | Metsäteollisuustuotteiden vienti hiljaista elokuussa
19.11.2003 | Puukauppa hiljaista lokakuussa
13.11.2003 | Metsänhoitotyöt vähenivät edellisvuodesta
11.11.2003 | Metlan tutkimuspäivä Heurekassa 13.11.2003: Haavan viljely metsätaloudessamme
10.11.2003 | Seminaari: Vuorovaikutteisuus metsätalouden ja metsäpolitiikan suunnittelussa 12.11.2003, Vantaa
06.11.2003 | Metsätieteen aikakauskirja 3/2003: Uutta tietoa metsäteiden kunnossapidon kustannuksista ja metsäsuunnitelmien vaikutuksesta taimikonhoidon toteutumiseen
05.11.2003 | Hakkuut jatkuivat vilkkaina syyskuussa
04.11.2003 | Myyriä on runsaasti pohjoisessa, mutta vähän etelässä
30.10.2003 | Metsäteollisuustuotteiden kysyntä alkaa elpyä - ylitarjonta vaimentaa hintakehitystä vuonna 2004
28.10.2003 | Idän metsätieto -palvelu laajenee: Ajankohtaista tietoa Venäjän tullista Internetissä
24.10.2003 | Hinnat laskussa, kauppa hiljentymässä
24.10.2003 | Rajat madaltuvat Kolilla - luonto ja perinteet yhdistävät rajaseutuja
22.10.2003 | Metlan julkaisu käynnistää keskustelun puunhankinnan tulevista tietotarpeista: Puunhankinnan kehittäminen edellyttää uutta tietoa ja traditioiden murtamista
16.10.2003 | Metla tutkii puun uusia käyttömahdollisuuksia ja markkinoita - Uusimmat tutkimustulokset esillä tutkimuspäivillä Lahdessa
13.10.2003 | Tutkimuspäivä: "Puun käyttö- ja markkinamahdollisuudet - mitä uutta?" 16.10.2003 Lahdessa
10.10.2003 | Kolin kansallispuiston NATURA-alueen luontoarvoja kohennetaan huomattavalla EU-rahoituksella
07.10.2003 | Puun tuonti jatkui vilkkaana heinäkuussa
07.10.2003 | Hannu Ilvesniemi maantutkimuksen professoriksi Metlaan
02.10.2003 | Elokuun markkinahakkuut 4,2 miljoonaa kuutiometriä
02.10.2003 | International Conference on Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas, July 16-20, 2004
24.09.2003 | Kutsu seminaariin: "Vuorovaikutteisuus metsätalouden ja metsäpolitiikan suunnittelussa"
17.09.2003 | Suuren Seikkailun jalanjäljillä -näyttely Kolilla 31.12.2003 saakka
16.09.2003 | Puun tuonti uuteen ennätykseen kesäkuussa
16.09.2003 | Kantohinnat laskivat reilut 2 prosenttia
16.09.2003 | Ruska on tänä vuonna värikäs
12.09.2003 | Kolin kansallispuiston sataman maa- ja vesirakennustyöt valmistuvat
12.09.2003 | Hyönteiset syöneet lepikoita ja tunturikoivikoita lehdettömiksi
03.09.2003 | Puolukka kypsyy ja ennätyssuuri sienisato odottaa kerääjiään
01.09.2003 | Polttopuu kattaa 40 prosenttia pientalojen lämmitysenergiasta
28.08.2003 | Puuta hakattiin heinäkuussa viime vuoden tahtiin
20.08.2003 | Puuta varastoissa 8,6 miljoonaa kuutiometriä
20.08.2003 | Puukaupassa 9 prosentin kasvu
12.08.2003 | Hakkuissa ennätystahti kesäkuussa
07.08.2003 | Massaa vietiin toukokuussa ennätysmäärä
06.08.2003 | Metla-rakennuksen peruskivi muurattiin Joensuussa
01.08.2003 | Puun tuonnissa 16 miljoonan kuutiometrin raja rikki - Saksa tärkein metsäteollisuustuotteiden ostaja
01.08.2003 | Mänty- ja koivupienpuu sopivat rakennepuutuotteisiin
29.07.2003 | Kuusensuopursuruostetta paikoin runsaasti
23.07.2003 | Länsi-Suomeen metsäalan yhteistoimintaverkosto
22.07.2003 | Metsätieteen aikakauskirja 2/2003 ilmestynyt
17.07.2003 | Puukauppa vilkasta kesäkuussa
08.07.2003 | Terveissä kuusissa havaittu vain vähän kirjanpainajien aiheuttamia tuhoja - Metsätuhohavaintojen ilmoittaminen onnistuu nyt myös Internetissä
04.07.2003 | Puun tuonti jatkui kiivaana huhtikuussa
30.06.2003 | Mustikan poimintaan päästään heinäkuun puolivälissä,sadosta tulossa keskinkertainen - myös sienten poiminta-aika lähestyy
25.06.2003 | Pinta-alaverotiloilta 52 prosenttia vuonna 2002 yksityismetsistä ostetusta puusta
24.06.2003 | Metsäntutkimuslaitos inventoi Lapin metsiä
18.06.2003 | Taimikoissa pahoja myyrätuhoja viime talvena - Nyt myyrien määrä kasvaa maan keskiosissa
17.06.2003 | Metsänomistajille kantorahatuloja yli 1,7 miljardia euroa – nousua kolme prosenttia
17.06.2003 | Puuston poistuma nousi 69 miljoonaan kuutiometriin
16.06.2003 | Viileät säät viivästyttivat puiden paksuuskasvun käynnistymistä
14.06.2003 | Toukokuun hakkuut neljänneksen edellisvuotista suuremmat
10.06.2003 | Kuusitukin kantohinnat nousussa
10.06.2003 | Puun tuonti ennätyslukemiin maaliskuussa
09.06.2003 | Sopivatko poimintahakkuut pohjoismaiseen metsänhoitoon?
05.06.2003 | Vuoden 2002 hakkuumäärä 54,2 miljoonaa kuutiometriä
05.06.2003 | Mustikan satonäkymät hyvät Etelä- ja Keski-Suomessa - Kukinta alkoi puolitoista viikkoa myöhemmin kuin viime vuonna
26.05.2003 | Tietoa Venäjän metsätaloudesta saa nyt Internetistä
23.05.2003 | Huhtikuussa hakattiin 4,8 miljoonaa kuutiometriä puuta
23.05.2003 | Valtakunnan metsien 9. inventointi: Metsien puuvaranto ja puuston kasvu lisääntyneet Kainuussa
16.05.2003 | Kevään tulo on viime vuosina selvästi aikaistunut
14.05.2003 | Huhtikuun puukauppa 2,5 miljoonaa kuutiometriä
09.05.2003 | Metla tutkii ja edistää metsien monimuotoisuutta
08.05.2003 | Puun tuonti vilkastui helmikuussa
07.05.2003 | Metsäteollisuuden raakapuun käyttö kasvoi ennätyslukemiin
28.04.2003 | Hakkuutahti vilkastui maaliskuussa
25.04.2003 | Metsähakkeen kokonaiskäyttö 1,7 miljoonaa kuutiometriä – kasvu edellisvuodesta 24 prosenttia
24.04.2003 | Metsätieteen aikakauskirja 1/2003 ilmestynyt
23.04.2003 | Puukauppa hieman viimevuotista vilkkaampaa
10.04.2003 | Metsäteollisuustuotteiden vienti jatkuu normaalivauhdissa
10.04.2003 | Männylle ennustetaan runsasta kukintaa - luontaisen uudistamisen edellytykset lähivuosina hyvät
08.04.2003 | Helmikuun markkinahakkuut 5,3 miljoonaa kuutiometriä
04.04.2003 | Metsäntutkimuslaitoksen puhelinnumerot muuttuvat - Uusi valtakunnallinen numero on 010 2111
02.04.2003 | Marja-Liisa Sutinen metsien uudistumisen ekologian professoriksi
02.04.2003 | Matti Palon jäähyväisluento 2.4.2003: Ryöstääkö globalisaatio Suomelta metsäsammon?
27.03.2003 | Metinfo Puulajit -palvelu tutustuttaa ulkomaisiin havupuulajeihin
26.03.2003 | Euroopan siirtymätalousmaiden tutkimusta vahvistetaan Metlassa - Slovakian metsäntutkimuslaitoksen johtaja erikoistutkijaksi Joensuuhun
18.03.2003 | Natura 2000 -verkoston tarkastus Kolilla
18.03.2003 | Metla, Tapio ja metsäkeskukset yhteistyössä - Talousmetsien luonnonhoidon vaikutuksia selvitetään
14.03.2003 | Puukauppa viime vuoden tahdissa
14.03.2003 | Metlan Joensuun toimitilan rakentaminen alkaa huhtikuun alussa - Pienoismalli näytteillä Carelicumissa
12.03.2003 | Puun tuonti paisui lähes 16 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2002 Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo pieneni 12,2 miljardiin euroon
05.03.2003 | Tammikuun hakkuut 12 prosenttia edellisvuotista pienemmät
27.02.2003 | Itä-Suomen puutuotealan yritykset lisäävät Venäjän puun käyttöä tulevaisuudessa
19.02.2003 | Tammikuun puukauppa 3,2 miljoonaa kuutiometriä
14.02.2003 | Hakatun puun varastot 8,6 miljoonaa kuutiometriä
12.02.2003 | Viime vuoden pahimmat metsätuhot aiheutuivat myrskyistä
11.02.2003 | Ulkoiluharrastusten suosio vaihtelee maakunnittain
07.02.2003 | Kantohintojen reaalinousu 2,5 prosenttia vuonna 2002
07.02.2003 | Sahatavaran vientihinta nousi marraskuussa
30.01.2003 | Vuoden 2002 hakkuut 54,4 miljoonaa kuutiometriä
27.01.2003 | Metla nimitti kaksi professoria
22.01.2003 | Vuoden 2002 puukauppa nousi 38 miljoonaan kuutiometriin
16.01.2003 | Marraskuun hakkuut 12 prosenttia edellisvuotista suuremmat
10.01.2003 | Sahatavaran ja vanerin vienti kasvoi lokakuussa
08.01.2003 | Kolin kansallispuiston sataman kunnostus käyntiin
18.12.2002 | Verokuutiometrin raha-arvo laski 2,4 prosenttia
18.12.2002 | Männyn käpysato hyvälaatuinen ja keskinkertaista runsaampi
16.12.2002 | Elämysmatkailu lisääntyy
13.12.2002 | Metsätilastollinen vuosikirja 2002 on ilmestynyt
12.12.2002 | Puukauppa hiljenemässä loppuvuodeksi
12.12.2002 | Puutuotealan kasvavat yritykset luovat enemmän työpaikkoja kuin uudet yritykset
10.12.2002 | Puun tuonti jatkui syyskuussa edellisen vuoden tahtiin
04.12.2002 | Lokakuun hakkuut 5,7 miljoonaa kuutiometriä
03.12.2002 | Metsänomistamisen tuotto sijoituksena hiipui vuonna 2001
27.11.2002 | Tulot edelleen selvästi yli 1990-luvun keskiarvon
22.11.2002 | Puukauppa vilkasta lokakuussa
22.11.2002 | Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia jäljessä viime vuodesta
21.11.2002 | Professori Matti Palo kutsuttu vierailevaksi professoriksi Costa Ricaan
19.11.2002 | Istutuskoneita on kehitettävä tuottavuuden parantamiseksi
18.11.2002 | Hakkuut vilkastuivat syyskuussa
06.11.2002 | Metsäsektorin näkymät vuonna 2003 paremmat kuin tänä vuonna
05.11.2002 | Myyriä runsaasti koko maassa
05.11.2002 | Pertti Toikkasen puu- ja taikinaveistoksia Luontokeskus Ukossa
01.11.2002 | Metsäsuunnittelun tietohuolto ja kasviekologia aiheina tuoreissa metsäntutkimusjulkaisuissa
24.10.2002 | Tapio ja Metla tiivistävät yhteistyötään - tutkimustieto metsäammattilaisille aiempaa joustavammin
21.10.2002 | Kolin kansallispuiston uusi hoito- ja käyttösuunnitelma valmistunut - valmistelijat yksimielisiä
15.10.2002 | Metla tutkii porotalouden ja metsätalouden yhteensovittamista
14.10.2002 | Panostus metsänhoitoon lisääntyi edellisvuosista
09.10.2002 | Elokuun markkinahakkuut 4,4 miljoonaa kuutiometriä
09.10.2002 | Puun tuonti viime vuoden ennätysvauhdissa
09.10.2002 | Uusin tieto metsärajametsistä julkaistu kirjana
07.10.2002 | Puukauppa hyvässä vauhdissa
27.09.2002 | Yli puolet metsänomistajista pitää hirvikantaa liian suurena
23.09.2002 | Metsäntutkimuslaitos valvoo puutavaranmittausta
20.09.2002 | Elokuun puukaupassa lähes 50 prosentin kasvu edellisvuodesta
20.09.2002 | Ajankohtaista metsätalouden ympäristökuormituksesta - tutkijoiden ja käytännön ammattilaisten seminaari Kolilla 23.-24.9.2002
18.09.2002 | Metlan Risto Seppälästä Moskovan valtiollisen metsäyliopiston kunniatohtori
06.09.2002 | Paperin vienti notkahti vuoden alkupuoliskolla
02.09.2002 | Kansainvälinen asiantuntijakokous 4.-6.9.2002: Voidaanko metsien hiilitalous yhdistää biodiversiteetin suojeluun ja metsätalouteen?
29.08.2002 | Unto-myrsky lisäsi hankintapuun määrää heinäkuussa
29.08.2002 | Hakatun puun varastot 8,9 miljoonaa kuutiometriä kesäkuussa
28.08.2002 | Keskuslaboratoriosta akkreditoitu laboratorio
27.08.2002 | Vilkas heinäkuu puukaupassa
27.08.2002 | Suometsien puuston kasvu kaksinkertaistunut
23.08.2002 | Kaksi professorinimitystä Metlassa
22.08.2002 | Ennätysmäärä venäläistä puuta Suomeen - Metsäteollisuustuotteiden viennin kasvu taittui
15.08.2002 | Puolukka on jo kypsää poimittavaksi Etelä-Suomessa, sadosta keskinkertainen
14.08.2002 | Kesäkuun hakkuut 2,7 miljoonaa kuutiometriä
13.08.2002 | Kuivuus ennenaikaistaa ruskaa
12.08.2002 | Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi hieman toukokuussa
09.08.2002 | Metla tutkii pohjoisen männyn erityisominaisuuksia yhteistyössä Lapin puuohjelman kanssa
26.07.2002 | Pohjoisten havumetsien luontaisen kehityksen tunteminen - perusta kestävälle metsänhoidolle ja monimuotoisuuden turvaamiselle
22.07.2002 | Uusin tieto bio- ja geenitekniikan käytöstä metsäpuiden jalostuksessa
19.07.2002 | Valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla
18.07.2002 | Puukauppa vilkasta kesäkuussa
11.07.2002 | Myrskyn jälkeen muut tuhot mahdollisia metsissä - puiden korjuun oikea ajoitus tärkeää
08.07.2002 | Puun tuonti jatkui kiivaana huhtikuussa
05.07.2002 | Euroopan metsien suojelualueet yhtenäiseen vertailuun
02.07.2002 | Metsäteollisuuden puunkäyttö laski
02.07.2002 | Kiinteistöjen polttopuun käyttö 6,1 miljoonaa kuutiometriä
01.07.2002 | UN-ECE/FAO Expert Consultation on Global Forest Resources Assessment: Linking National and International Efforts
28.06.2002 | Mustikka kypsyy ennätysaikaisin, sadosta korkeintaan keskinkertainen
27.06.2002 | Toukokuun hakkuut edellisvuoden tahtiin
26.06.2002 | Mäntypistiäistoukista ei suurta vaaraa tänä kesänä
19.06.2002 | Myyriä on paljon maan eteläosassa ja pohjoisimmassa Lapissa
19.06.2002 | Vain viidesosa metsänomistajista kaupunkilaisia
18.06.2002 | Lämmin alkukesä on ollut eduksi puiden kasvulle
17.06.2002 | Hakkuukertymä ja puuston poistuma vuonna 2001
14.06.2002 | Puukauppa miljoona kuutiometriä viime vuotta jäljessä
14.06.2002 | Kemikaalien käyttö vähentynyt metsätaimitarhoilla
11.06.2002 | Havupuun osuus tuonnista kasvamassa
11.06.2002 | Kaski syttyy jälleen Kolin kansallispuistossa
10.06.2002 | Pinta-alaverotiloilta hieman yli puolet metsäteollisuuden yksityismetsistä ostamasta puusta
06.06.2002 | Hakkuut vähenivät vuonna 2001
06.06.2002 | Kansainvälisesti merkittävä puurakennus Metlalle Joensuuhun
06.06.2002 | Metla vahvistaa edelleen alueellisia yksiköitään - Parkanon tutkimusasemalle suometsätieteen professori
06.06.2002 | Metsää poltetaan Hämeessä tänä kesänä - tutkimuksella selvitetään metsäpalojen käyttäytymistä ja ympäristövaikutuksia
05.06.2002 | Puunkorjuu vauhdittui huhtikuussa
04.06.2002 | Metsäsektorin suhdannekatsauksen arviointi valmistui
03.06.2002 | Halla pienensi mustikan satonäkymiä Etelä- ja Keski-Suomessa
03.06.2002 | Ulkoilijat pääosin tyytyväisiä Nuuksion ulkoilualueiden nykyiseen luonnonhoitoon
30.05.2002 | Syksyn myrskyt vaurioittivat 7,3 miljoonaa kuutiota puuta
27.05.2002 | Suomi ja maailmanperintö -seminaari Kolilla 27.-28.5.
24.05.2002 | Metsänrajatutkijat ja alkuperäiskansojen edustajat kokoontuvat Rovaniemellä 23.-25.5.
21.05.2002 | Kantohinnat nousseet 5 prosenttia vuoden vaihteesta
16.05.2002 | Tuontipuusta kolmasosa koivukuitupuuta
15.05.2002 | Maanmuokkaus edistää metsän luontaista uudistamista Lapissa
08.05.2002 | Metla tutkii puisto- ja katupuita
06.05.2002 | Kotimainen koivu ei riitä teollisuuden tarpeisiin
29.04.2002 | Kansallissoittimemme Kolilla kesän ajan - Kanteleenaika-näyttely avautuu 6.5.
25.04.2002 | Yhtiöiden metsissä vilkas maaliskuu
24.04.2002 | Puiden lehteentuloa voi seurata Metlan Internet-sivuilla
22.04.2002 | Metsähakkeen kokonaiskäyttö 1,3 miljoonaa kuutiometriä - kiinteät puupolttoaineet 6 prosenttia Suomen kokonaisenergiasta
19.04.2002 | Raakapuun ulkomaankauppatilastot uudessa kuosissa - tukki- ja kuitupuu eritellään pitkän tauon jälkeen
19.04.2002 | Tukki- ja kuitupuu eritellään jälleen raakapuun tuontitilastoissa
18.04.2002 | Kansainvälinen ympäristökasvatuksen seminaari Kolilla
17.04.2002 | Kymmenen prosentin lasku alkuvuoden puukaupassa
17.04.2002 | Energiapuun talteenotosta saadaan kannattavampaa metsänomistajien yhteistyöllä
11.04.2002 | Tutkimustietoa luonnon virkistyskäytöstä saatavissa nyt kätevässä muodossa
03.04.2002 | Helmikuun hakkuut viime vuoden tahdissa
26.03.2002 | Puukaupassa 12 prosentin lasku tammi–helmikuussa
22.03.2002 | Metla ennustaa Metsäpuille luvassa enintään keskinkertaisia siemensatoja
14.03.2002 | Tietopaketti puutavaranmittauksesta avattu Internetissä
08.03.2002 | Puun tuonti paisui uuteen suuruusluokkaan vuonna 2001 - vanha ennätys lyötiin yli 2 miljoonalla kuutiometrillä
06.03.2002 | Tammikuun markkinahakkuista 5,2 miljoonaa kuutiometriä puuta
25.02.2002 | Tiedonsaanti Venäjän metsätaloudesta paranee - Metlan Joensuun tutkimuskeskukselle Interreg-rahoitusta tietopalveluhankkeeseen
22.02.2002 | Tammikuun puukauppa 3,4 miljoonaa kuutiometriä
21.02.2002 | Metsäsuunnitelmat palvelevat metsäammattilaisten tietotarpeita Etelä-Savossa - suunnitelmatietojen käytössä eroja työtehtävittäin
19.02.2002 | "Ympäristökasvatus ja leirikoulutoiminta kestävän kehityksen edistäjinä - With environmental education to sustainable development; theory and good practises"
18.02.2002 | Euroopan suurin metsäpalotutkimus käynnistyi – Suomi aktiivisesti mukana projektissa
08.02.2002 | Ennätys lyötiin – puun tuonti paisui huippulukemiin
06.02.2002 | Hakatun puun varastot 8,6 miljoonaa kuutiometriä
06.02.2002 | Reaalinen kantohintataso laski 3,3 prosenttia vuonna 2001
05.02.2002 | Metinfo Tilastopalvelu uudistui - metsätilastot nyt entistä helpommin saatavilla
04.02.2002 | Suomen ensimmäinen luontomatkailun professorin virka perustetaan Metlaan
29.01.2002 | Nimitysuutinen Metlasta: KTT Pekka Ollonqvist yrityksen taloustieteen professoriksi
25.01.2002 | Myrskypuun korjuu kaunisti hakkuutilastoa
16.01.2002 | Vuoden 2001 puukauppa jäi 30 miljoonaan kuutiometriin
16.01.2002 | Puunkorjuun ja -kuljetuksen kokonaisvaikutukset metsävaltaisissa seutukunnissa edelleen merkittävät
11.01.2002 | Puun tuonti ennätyslukemiin jo lokakuussa
10.01.2002 | Marraskuun hakkuut 14 prosenttia edellisvuotista pienemmät
10.01.2002 | Nimitysuutinen: Gerardo Mery IUFROn "Maailman metsät, yhteiskunta ja ympäristö" -tutkimushankkeen koordinaattoriksi
09.01.2002 | Kansainvälisesti merkittävä puurakennus Metlalle Joensuuhun - arkkitehtuurikilpailu kutsukilpailuna
19.12.2001 | Myrskytuhopuu on vilkastuttanut puukauppaa
12.12.2001 | Verokuutiometrin raha-arvo nousi 1,7 prosenttia
12.12.2001 | Ympäristön raskasmetallipitoisuudet pienentyneet Suomessa
10.12.2001 | Massan vientihinta laski edelleen
10.12.2001 | Nimitysuutinen: Jussi Saramäki Metlan Kannuksen tutkimusaseman johtajaksi
10.12.2001 | Eva Ryynäsen muistonäyttely avattu Kolilla Luontokeskus Ukossa
05.12.2001 | Metsäsektori jälleen monipuolisesti tilastoitu - Metsätilastollinen vuosikirja 2001 on ilmestynyt
29.11.2001 | Lokakuun hakkuut 4,9 miljoonaa kuutiometriä
28.11.2001 | Ympäristökasvatusta kansallismaisemassa - Leirikoulutoimintaa kehitetään Kolilla
22.11.2001 | Puukauppa piristymässä
22.11.2001 | Metsäteollisuustuotteiden vienti viimevuotisessa vauhdissa
22.11.2001 | Metsäsektori maapalloistettu - mitä vaikutuksia Suomelle?
13.11.2001 | Etelä-ja Keski-Suomen myyräkannat vahvassa nousussa
12.11.2001 | Kantohintaindeksit Internetissä - Metinfo Tilastopalvelussa uutta tietoa alueellisesta kantohintatasosta
08.11.2001 | Biomassan hyödyntäminen lisääntyy - mitkä ovat ympäristövaikutukset?
07.11.2001 | Hakkuut ratkaisevat metsätien yksityistaloudellisen kannattavuuden
31.10.2001 | Hakkuiden määrä pienentynyt
24.10.2001 | Metsäsektorin näkymät paranevat vain hieman vuonna 2002
23.10.2001 | Metla avannut uuden esittelypolun Ruotsinkylään - Suomen metsätalouteen voi tutustua metsässä
22.10.2001 | Valtakunnan metsien 9. inventointi Pohjois-Karjalassa: viime vuosien runsaista hakkuista huolimatta puuvaranto lisääntynyt runsaasti
19.10.2001 | Syyskuun puukaupassa 50 prosentin lasku edellisvuodesta
17.10.2001 | Puun tuonti 25 prosenttia edellä ennätysvuotta 1999
16.10.2001 | Lahopuulla suuri merkitys metsien lajistolle
09.10.2001 | Kokonaishakkuuala yli 600 000 hehtaaria
01.10.2001 | Inhan jalanjäljillä Vienan Karjalassa - Viena-aiheinen valokuva- ja kansallispukunäyttely Luontokeskus Ukkoon
28.09.2001 | Tohtori Katri Kärkkäisestä Metlan historian ensimmäinen naispuolinen professori
26.09.2001 | Elokuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä
26.09.2001 | Luonnonmetsän piirteiden palauttamista talousmetsään tutkitaan Hämeessä
21.09.2001 | Puukaupassa odotellaan edelleen
21.09.2001 | Venäläistä puuta virtaa Suomeen ennätysvauhtia
21.09.2001 | Uusia työvälineitä luonnonvarojen käytön suunnitteluun - suomalaisilla metsäntutkijoilla on keskeinen rooli kehittelyssä
13.09.2001 | Metsäteollisuuden puuvarastot 7,8 miljoonaa kuutiometriä kesäkuussa
12.09.2001 | Pallaksen uusi ilmanlaadun mittausasema valmis
07.09.2001 | Puolukkasato on keskinkertainen ja kauppasienisato melko heikko
05.09.2001 | Metsäkeskuksen puuvaranto edelleen suurentunut - kasvu ja metsien laatu ennallaan
30.08.2001 | Lehtikuusella on monia käyttömahdollisuuksia puusepänteollisuudessa
29.08.2001 | Maamme metsien puuvaranto ylittänyt 2 miljardia kuutiometriä
28.08.2001 | Hiljaiseloa heinäkuun puukaupassa
28.08.2001 | Pohjoisen luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteistyö uudelle tasolle Muhoksen juhlaseminaarissa
24.08.2001 | Helteinen heinäkuu ei haitannut hakkuita
20.08.2001 | Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä - Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä
16.08.2001 | Puun tuonti jatkui kiivaana myös toukokuussa
16.08.2001 | Talkoilla hoidetaan Kolin kansallismaisemaa
14.08.2001 | Hakkuutahti hiipumassa
14.08.2001 | Kuivauslämpötilalla suuri vaikutus sahatavaran värimuutoksiin
03.08.2001 | Kantohinnat laskivat jyrkästi kesäkuussa
30.07.2001 | Lehdettömiä haapoja mustaversotaudin jäljiltä
25.07.2001 | Luonnonsuojelussa tarvitaan julkisvallan ohjausta
17.07.2001 | Etelä-Suomessa mustikka kypsyy poimittavaksi tällä viikolla - Sato on tänä vuonna keskinkertainen
13.07.2001 | Puun tuonti huippulukemissa huhtikuussa
10.07.2001 | Männynversosurmaa runsaasti metsissä
09.07.2001 | Mäntypistiäistoukista ei uhkaa tänä kesänä
27.06.2001 | Toukokuun hakkuumäärä viidenneksen edellisvuotista pienempi
21.06.2001 | Kutsu Suomen metsien paloainekset -kirjan julkistustilaisuuteen
20.06.2001 | Suomeen tuotiin runsaasti puuta maaliskuussa
20.06.2001 | Metsäntutkimus 2/2001 on ilmestynyt!
20.06.2001 | Viileät säät viivästyttivät puiden paksuuskasvun käynnistymistä
20.06.2001 | Valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi jatkuu Kainuussa
18.06.2001 | Teollisuuden puunkäyttö odotetusti ennätyslukemiin
18.06.2001 | Ensiharvennusmänty ja -kuusi soveltuvat pyöreänä kantavaan rakentamiseen
15.06.2001 | Puukauppa piristyi toukokuun lopussa
15.06.2001 | Hakkuukertymä 61,5 miljoonaa kuutiometriä
15.06.2001 | Jo kolmas professori Metlalle Joensuuhun
07.06.2001 | Koivun lehteentuloa odotetaan vielä Utsjoella ja Kilpisjärvellä
05.06.2001 | 1999 oli vauhdikas vuosi yksityismetsätaloudessa – nettotulos 595 mk hehtaarilta
05.06.2001 | Vuoden 2000 hakkuut 56 miljoonaa kuutiometriä
04.06.2001 | Rakennuspuusepänteollisuus uskoo hyvään kehitykseen jatkossakin
01.06.2001 | Metlan ensimmäinen maakunnallinen tutkimusasema 40 vuotta
30.05.2001 | Huhtikuun hakkuut 4,2 miljoonaa kuutiometriä
25.05.2001 | Puukauppa ja kantohinnat lievästi laskussa
24.05.2001 | Asiakasvastuuta kokeillaan Kolin kansallispuistossa
16.05.2001 | Pohjaveden otto Utajärven Kälväsvaarasta vaikuttaisi Olvassuon Natura 2000 -alueen luontoon
15.05.2001 | UV-säteily ja Lapin metsäkasvit
15.05.2001 | Uusinta tietoa tervasrososta
15.05.2001 | Metsänrajametsien uudistaminen
15.05.2001 | Männyn luontainen uudistaminen siemenpuumenetelmällä Lapissa
15.05.2001 | Lapin metsien terveydentila ja siihen vaikuttavat tekijät
15.05.2001 | Ihmiset haasteena metsätaloudelle ja tutkimukselle - tutkimus ylälappilaisen luonnonkäytön motiiveista
15.05.2001 | Metsien terveydentilan seurantaohjelman tulokset monipuolisempaan käyttöön
09.05.2001 | Puun tuonti kiihtyi helmikuussa
04.05.2001 | Metsähakkeen energiakäyttö rajussa nousussa – kuorta palaa kattiloissa eniten
02.05.2001 | Metsänhoitoyhdistykset halukkaita lisäämään puukaupallisia palveluja
27.04.2001 | Rivakka hakkuutahti maaliskuussa
26.04.2001 | Kantohinnat laskussa alkuvuonna
25.04.2001 | Luonnon käyttöä virkistykseen tutkittu maanlaajuisesti
17.04.2001 | Metsäteollisuustuotteiden vienti jatkui tammikuussa viimevuotista vauhtia
11.04.2001 | Valtion tiedonjulkistamispalkinto Metlan tutkijoille
10.04.2001 | Yritysten kustannuslaskennan periaatteet yksityismetsätalouden käyttöön
10.04.2001 | Kolin kansallispuisto 10 vuotta
06.04.2001 | Alue-ekologisesta suunnittelusta keino yksityismetsien monimuotoisuuden vaalimiseen
27.03.2001 | Helmikuun hakkuumäärä 7 prosenttia edellisvuotista pienempi
23.03.2001 | Pohjoismainen metsänjalostajien kokous Ilomantsissa 23.-26.3.
22.03.2001 | Puukauppa viime vuoden tasoa
22.03.2001 | Tietoa metsätuhoista, tuhonaiheuttajista ja metsien tilasta Internetissä
15.03.2001 | Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna 2000 Metsäteollisuustuotteiden entinen vientiennätys lyötiin jälleen
08.03.2001 | Hakkuut huippuvauhdissa tammikuussa
06.03.2001 | Tutkimusmetsä edistää tiedon välitystä ja tutkimusta
06.03.2001 | Metla uudisti Internet-sivunsa
01.03.2001 | Metlan Joensuun metsäntutkimuskeskuksessa panostetaan tutkimustiedon välitykseen
27.02.2001 | Tohtori Antti Asikainen metsäteknologian professoriksi Metlan Joensuuun tutkimuskeskukseen
23.02.2001 | Reaalinen kantohintataso laski vuonna 2000
22.02.2001 | Kuitupuun varastot alhaalla vuoden vaihteessa
20.02.2001 | Ennätysvilkas tammikuu puukaupassa
06.02.2001 | Puun tuonti jäämässä jälkeen ennätysvauhdista
26.01.2001 | Hakkuutahti hiipui joulukuussa
25.01.2001 | Metsänomistajille tappiota kuusen suuresta käpysadosta
22.01.2001 | Etelän viljelymetsät ja maailmalla vallitseva sosialistinen metsätalous haasteina Suomen metsäpolitiikalle?
19.01.2001 | Yksityismetsien puukaupassa 12 prosentin kasvu
18.01.2001 | Suomen metsäklusteri tienhaarassa
10.01.2001 | Hakkuut ennätysvauhdissa
10.01.2001 | Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvamassa uuteen ennätykseen
10.01.2001 | Moderni erämaa avautuu Kolilla
09.01.2001 | Pirkanmaan metsäkeskuksen alueella puuvaranto nousussa.
15.12.2000 | Verokuutiometrin raha-arvo nousi 1,9 prosenttia
14.12.2000 | Puukaupassa 16 prosentin kasvu
13.12.2000 | Puun tuonti syyskuun lopussa täsmälleen edellisvuoden ennätysvauhdissa
12.12.2000 | Maailman tunnetuin tietoyhteiskunta-asiantuntija Kolilla
11.12.2000 | Lehtikuusi voittaa kasvussa kotimaiset puulajit
04.12.2000 | Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksen alueella puuvaranto nousussa, kasvu laskenut lievästi
28.11.2000 | Metsien hoitoon ja perusparannukseen 1,2 miljardia markkaa vuonna 1999
28.11.2000 | Oulun yliopisto ja Metsäntutkimuslaitos solmivat yhteistyösopimuksen
27.11.2000 | Suomen metsien kunto on tyydyttävä - Euroopan metsien tilan huononeminen on hidastunut
24.11.2000 | Lokakuun hakkuissa 9 prosentin kasvu viime vuodesta
24.11.2000 | Lokakuun puukauppa 4,9 miljoonaa kuutiometriä
23.11.2000 | Hinta ratkaisee metsähakkeen toimittajan - lisää kilpailua kaivataan
17.11.2000 | Myyräkannat niukat melkein koko maassa
16.11.2000 | Metsä- ja suokasvillisuus muuttunut voimakkaasti 50 vuodessa
15.11.2000 | Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo kasvanut voimakkaasti
15.11.2000 | Emanuel merck -palkinto metsäntutkijalle
10.11.2000 | Puuta hakattiin syyskuussa 5 miljoonaa kuutiometriä
09.11.2000 | A´WOT - Suomalaiset metsäntutkijat kehittivät uuden strategisen suunnittelun työvälineen
07.11.2000 | Ulkoilijat viihtyvät vaihtelevissa metsissä
03.11.2000 | Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa olevien suojelualueiden siirto Metsähallitukselle valmistelussa
31.10.2000 | Hakkuumahdollisuudet täyskäyttöön?
26.10.2000 | MMT Heikki Pajuoja Metlan Vantaan tutkimuskeskuksen johtajaksi
25.10.2000 | Metsäsektorilla menee hyvin tänä ja ensi vuonna
20.10.2000 | Lumen vaikutusta pyörän etenemiseen selvitetään liikkuvuusmallilla
19.10.2000 | Metsänrajametsähanke Arktisen neuvoston ministerikokouksen julistukseen
17.10.2000 | Puukaupassa 21 prosentin kasvu tänä vuonna
14.10.2000 | Puun tuonti saavutti viime vuoden ennätysvauhdin
13.10.2000 | Biohajoavat öljyt metsäkoneyrittäjien harmina
04.10.2000 | Pallaksen Sammaltunturille uusi entistä tehokkaampi ilmanlaadun mittausasema
27.09.2000 | Hakkuut ennätysvauhtiin elokuussa
20.09.2000 | Puukauppa vilkastuu nousevilla kantohinnoilla
20.09.2000 | Metla Woodexpo 2000 -messuilla
20.09.2000 | Metsäkoneyritykset haluttomia korjaamaan energiapuuta
14.09.2000 | Metsäteollisuustuotteiden vienti ennätysvauhdissa
13.09.2000 | Turvemaiden harvennuksiin etsitään ratkaisuja
11.09.2000 | Ukko-Kolin palvelukeskus vihittiin käyttöönsä
01.09.2000 | Heinäkuun hakkuut 2,3 miljoonaa kuutiometriä
01.09.2000 | Pertti Harstela hoitamaan uutta metsänviljelyteknologian professorin virkaa Metlassa
01.09.2000 | Kauppasienisato hyvä ja puolukoita paikoitellen runsaasti
30.08.2000 | Metsäteollisuuden puuvarastot 8,3 miljoonaa kuutiometriä kesäkuussa
22.08.2000 | Puukauppa käynnissä kesätauon jälkeen
15.08.2000 | Metsäteollisuustuotteiden vienti jatkui vilkkaana
11.08.2000 | Kunniapalkinnot suomalaisille tutkijoille
11.08.2000 | Liian voimaperäisesti kasvatetusta kuusipuusta saadaan huonoa paperia
09.08.2000 | Metlan Risto Seppälä Metsäntutkimuksen maailmanjärjestön johtoon
07.08.2000 | Luontomatkailusta tulevaisuuden työllistäjä maaseudun kunnille
07.08.2000 | Kansainvälinen tunnustus metsäntutkija Jyrki Kankaalle
03.08.2000 | Hakkuut jatkuvat vilkkaina
03.08.2000 | Pilkkumäntypistiäisten tuhot jäävät pelättyä pienemmiksi
25.07.2000 | Puukauppa kasvoi lähes 40 prosenttia edellisvuodesta
24.07.2000 | Ennätysmäärä venäläistä puuta virtasi Suomeen Metsäteollisuus vei 69 prosenttia tuotteistaan EU:n alueelle
20.07.2000 | Puuta virtaa Savosta
13.07.2000 | Hakkuukertymä 60,9 miljoonaa kuutiometriä
10.07.2000 | Tammi-huhtikuussa metsäteollisuustuotteita vietiin 23,9 miljardin markan arvosta
07.07.2000 | Mustikkasadosta keskinkertaista parempi - Etelä-Suomessa ensi viikolla mustikkametsään
30.06.2000 | Teollisuuden puunkäyttö kasvoi edelleen
26.06.2000 | Puunkorjuu vauhtiin toukokuussa
26.06.2000 | Maailman metsillä avainrooli ilmaston lämpenemisessä
21.06.2000 | Kesäpäivän seisaus Kolilla
21.06.2000 | Sahayritykset näkevät tulevaisuuden valoisana
20.06.2000 | Metsäteollisuustuotteiden vienti vauhdissa alkuvuonna
16.06.2000 | Alkuvuoden puukaupassa yli 40 prosentin kasvu
16.06.2000 | Metsien suojelun lisääminen aiheuttaisi merkittäviä taloudellisia seurauksia
15.06.2000 | Havupuiden paksuuskasvu käyntiin hieman myöhässä – hyvät säät voivat vielä korjata tilanteen
15.06.2000 | Tukkipuumarkkinat kuitupuumarkkinoita kilpailullisemmat - erot näyttäisivät syntyneen 1990-luvulla
14.06.2000 | Valtakunnan myyrätilanne hillitty
14.06.2000 | Metsävarojen inventoinnin kenttätyöt käynnistyvät Pohjois-Karjalassa
09.06.2000 | Lumipeitteen vaikutus vapaasti pyörivän pyörän liikkuvuuteen
07.06.2000 | Mustikka kukkii paikoin runsaasti Itä-Suomessa - hyvää mustikkasatoa odotetaan Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen
06.06.2000 | Markkinahakkuut 55,3 miljoonaa kuutiometriä vuonna 1999
26.05.2000 | Paperitehtaiden sulkeminen vähensi hakkuita
26.05.2000 | Kupari- ja nikkelisulaton lähiympäristö pahoin saastunut Harjavallassa
25.05.2000 | Aulangon näkötorni avoinna puistometsän peruskorjaustyöstä huolimatta
25.05.2000 | Langaton tiedonsiirto valtaa alaa metsäntutkimuksessa
24.05.2000 | Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa
24.05.2000 | Leirikoulut tuovat nuoria Kolin kansallispuistoon
23.05.2000 | Metla hakee johtajaa uudelle tutkimuskeskukselle
22.05.2000 | Yksityismetsätalouden nettotulos uuteen ennätykseen - nousu suurinta Pohjois-Suomessa
19.05.2000 | Toukokuun alun kylmä sääjakso hidasti lehtien kasvua
17.05.2000 | Menestyneillä metsäpalveluyrityksillä usein vain yksi varma asiakas
09.05.2000 | Puun tuonti palasi normaalivauhtiin helmikuussa
05.05.2000 | Pellon metsitys epäonnistuu usein
04.05.2000 | Lakko vähensi hakkuita maaliskuussa
28.04.2000 | Puukaupassa vilkas alkuvuosi
25.04.2000 | Professori Kari Mielikäinen Metlan uudeksi tutkimusjohtajaksi
17.04.2000 | Puun tuonti hiljeni tammikuussa
14.04.2000 | Piensahat vähentyneet selvästi
14.04.2000 | Suomalaiselle harmaalepälle olisi kysyntää huonekalupuuksi Keski-Euroopassa ja kotimaassakin
14.04.2000 | Metsäteitä alkaa olla riittävästi – julkisen tuen painopiste suunnattava kunnossapitoon ja perusparannukseen
12.04.2000 | Pilkkumäntypistiäisestä harmeja vielä tänäkin kesänä
05.04.2000 | Väitöstutkimus: Koivuylispuusto voi lisätä viljelykuusikon tuottoa jopa puolitoistakertaisesti
28.03.2000 | Hakkuissa ennätystahti helmikuussa
28.03.2000 | Metsäntutkijat huolissaan Kostamuksen rautapellettitehtaan päästöistä
24.03.2000 | Pienten taimitarhojen merkitys kasvanut metsätaimituotannossa
20.03.2000 | Ennätysvilkas helmikuu puukaupassa
13.03.2000 | Entinen raakapuun tuontiennätys lyötiin selvästi – Metsäteollisuustuotteiden vienti edelleen huippulukemissa
08.03.2000 | Hakkuut täydessä vauhdissa tammikuussa
02.03.2000 | Uudistamishakkuissa kannattaa nyt suosia metsän viljelyä
29.02.2000 | Sekavat käsitteet vaikeuttavat metsiensuojelun vertailua
28.02.2000 | Metsänomistajien arvojen muutos ei vaaranna puuntuotantoa
23.02.2000 | Kuusitukin kantohinta edelleen nousussa
21.02.2000 | Kokopuubiomassojen polttopuuominaisuudet ja varastointi
14.02.2000 | Metsäteollisuustuotteiden vienti veti – Raakapuun tuonti jatkui kiivaana
12.02.2000 | Marraskuun hakkuut 5,7 miljoonaa kuutiometriä
03.02.2000 | Kestävän luontomatkailun konferenssi kokoaa alan asiantuntijoita Kolille eri puolilta maailmaa
02.02.2000 | Metsäteollisuuden puuvarastot 9,3 miljoonaa kuutiometriä vuoden lopussa
28.01.2000 | Vuoden 1999 hakkuut 55,3 miljoonaa kuutiometriä
28.01.2000 | Yksityismetsien puukauppa 35 miljoonaa kuutiometriä vuonna 1999
26.01.2000 | Lounais-Suomen metsäkeskuksen puuvaranto kasvussa, kasvun lisäys hidastunut
17.01.2000 | Hoitohakkuut käynnistyvät Punkaharjulla
12.01.2000 | Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi–lokakuussa 55 miljardin markan arvosta
17.12.1999 | Puukauppa jatkuu tasaisena ja vilkkaana
17.12.1999 | Puun tuonti jatkui kiivaana
16.12.1999 | Metsien hoitoon ja perusparannukseen 1,2 miljardia markkaa vuonna 1998
15.12.1999 | Verokuutiometrin raha-arvo nousi 5,4 prosenttia
03.12.1999 | Metsänjalostussäätiön toiminta yhdistetään Metsäntutkimuslaitokseen
30.11.1999 | Yksityismetsissä viimevuotista hitaampi hakkuutahti
30.11.1999 | Metlaa on uudistettu
30.11.1999 | Metsien radioaktiivisuuteen voidaan vaikuttaa
23.11.1999 | Lokakuun puukauppa 5,3 miljoonaa kuutiometriä
17.11.1999 | Puuta virtasi vuolaasti maahamme elokuussa
17.11.1999 | Ukko-Kolin ystävät perustivat yhdistyksen
15.11.1999 | Kansainvälinen tunnustus Suomen metsäntutkimukselle
09.11.1999 | Rannikon metsäkeskuksen Etelärannikon alueen puuvaranto lievässä kasvussa mutta puuston vuotuinen kasvu laskussa
27.10.1999 | Kolin kansallispuiston sataman suunnittelijaksi Suunnittelukeskus Oy
27.10.1999 | Metsäsektorin suhdannekatsaus 1999-2000: Vientimaiden talouskasvu pitää metsäteollisuuden tuotannon korkealla
21.10.1999 | Vuoden puukauppaennätys syyskuussa
13.10.1999 | Puun tuonti ennätysvauhdissa
08.10.1999 | Sahan- ja vanerihakkeen mittauksen muuntokertoimet päivitetty
07.10.1999 | Luontomatkailun tutkijat kokoontuvat Pyhätunturille
01.10.1999 | Kolin luontokeskus sai nimen Ukko
28.09.1999 | Hakkuita tehdään ennätystahtiin
21.09.1999 | Puukauppa verkkaisesti liikkeelle, kantohinnat nousussa
14.09.1999 | Kymen metsäkeskuksen puuvaranto kasvussa
10.09.1999 | Puun tuonti ennätysvauhdissa
10.09.1999 | Yksityismetsätalouden nettotulos 580 mk/ha vuonna 1997
07.09.1999 | Valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi jatkuu Etelä-Savossa
31.08.1999 | Suomen metsien terveydentila säilynyt vakaana
30.08.1999 | Heinäkuun hakkuut 11 prosenttia viimevuotista pienemmät
27.08.1999 | Lehtikuitua varastoissa lähes 3 miljoonaa kuutiometriä
26.08.1999 | Metsän tai viheralueen lähellä olevasta asunnosta maksetaan enemmän
25.08.1999 | Puukauppa hiljeni heinäkuussa
25.08.1999 | Koivun paakkutaimia voi istuttaa keskikesällä
19.08.1999 | Metsäpuiden kasvukausi tänä vuonna hieman tavallista lyhyempi
13.08.1999 | Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi–toukokuussa 26,4 miljardin markan arvosta
11.08.1999 | Satonäkymien mukaan tänä vuonna syödään enemmän puolukkapuuroa kuin mustikkakeittoa
05.08.1999 | Hakkuut vähenivät yksityismetsissä kesäkuussa
28.07.1999 | Luonnonsuojelijoiden talkooleiri hoitaa perinnemaisemaa Kolin kansallispuistossa
23.07.1999 | Vuoden alkupuoliskon puukauppa 12,1 miljoonaa kuutiometriä
22.07.1999 | Kolin telemastot sopeutetaan kansallismaisemaan
20.07.1999 | Taimitarhatutkijoilla kansainvälinen kokous Metlan Suonenjoen tutkimusasemalla
19.07.1999 | Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä
19.07.1999 | Puun kumulatiivinen tuonti ylsi huhtikuussa jo 4,6 miljoonaan kuutiometriin
07.07.1999 | Säregna former av skogsträd från guldgran till kvastbjörk: Skogsforskningsinstitutes publikation om sällsynta, genetiskt avvikande former av våra vanligaste skogsträd har nu utkommit i svensk översättning
05.07.1999 | Teollisuuden puunkäyttö jälleen ennätyslukemiin
02.07.1999 | Pitkä hellejakso nopeutti luonnonmarjojen kukintaa ja raakilevaihetta: Mustikka- ja suomuurainsadot poimittavissa viikkoa aikaisemmin kuin viime vuonna
29.06.1999 | Vuoden 1998 hakkuukertymä ennätykselliset 61,0 milj. m³
29.06.1999 | Yhtiöt hakkuilla omissa metsissään
23.06.1999 | Pilkkumäntypistiäisestä harmeja tänäkin kesänä
22.06.1999 | Puukaupan verkkainen tahti jatkui toukokuussa
22.06.1999 | Valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi jatkuu Pirkanmaalla
17.06.1999 | Metsäpuiden kasvukausi alkanut jo pohjoisessakin
17.06.1999 | Suomen ensimmäinen kiskoköysirata Kolille
11.06.1999 | Puun tuonti jatkui edelleen vilkkaana
11.06.1999 | Mustikkasato tänä kesänä kukkien lukumäärän perusteella keskinkertainen
10.06.1999 | Hakkuuennätykset rikottiin jälleen vuonna 1998
07.06.1999 | Pienpuun tutkimus- ja tuotekehitysverkosto
04.06.1999 | Metsänjalostussäätiön toiminta siirretään Metsäntutkimuslaitokseen vuoden 2000 alussa
03.06.1999 | Myyrämaailmassa tapahtuu
31.05.1999 | Huhtikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä
28.05.1999 | Valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi jatkuu Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksen alueella
25.05.1999 | Huhtikuun puukauppa: ostot 1,4 milj. m³, kantohinnat lievästi laskussa
20.05.1999 | Ruskomäntypistiäisestä ei uhkaa metsille - pilkkumäntypistiäistilannetta tutkitaan
19.05.1999 | Koivun lehteentulo havainnollisena animaationa Internetissä: Metla seuraa kevään edistymistä lähes reaaliajassa
12.05.1999 | Puuta tuodaan edelleen rutkasti
06.05.1999 | Maaliskuun puukauppa 1,8 miljoonaa kuutiometriä
29.04.1999 | Reipas hakkuutahti maaliskuussa
21.04.1999 | Puun tuonti vauhdissa myös vuodenvaihteen jälkeen
15.04.1999 | Amerikkalaisten maisema-arkkitehtiopiskelijoiden vierailu ja harjoitustyö Kolilla
15.04.1999 | Euroopassa vain 2 prosenttia luonnonmetsiä: Ensimmäinen tieteellinen, kattava arvio Euroopan metsien suojelusta valmistunut
01.04.1999 | Kolarin tutkimusaseman toiminta jatkuu
30.03.1999 | Metsäalan LEADER-hanke onnistui Pohjois-Satakunnassa: Metsätietoutta Internettiin EU:n tuella
26.03.1999 | Helmikuun hakkuut 3 prosenttia edellisvuotista pienemmät
25.03.1999 | Puukauppa jatkui vilkkaana helmikuussa
17.03.1999 | Puun tuonnin ja metsäteollisuustuotteiden viennin ennätykset lyötiin
11.03.1999 | Uusi hakkuuennätys syyskuussa
11.03.1999 | Tammikuun hakkuut 5,1 miljoonaa kuutiota
11.03.1999 | Puut kukkivat heikosti ensi kesänä
10.03.1999 | Energiapuu riittäisi korvaamaan öljyn ja suuren osan turpeesta kaukolämmön tuotannossa Pohjois-Savossa
08.03.1999 | Ensimmäinen sadetusimeytystutkimus maassamme: Tekopohjavettä saadaan metsämaata sadettamalla
04.03.1999 | Puun muistissa on tuhansien vuosien tieto
26.02.1999 | Puukauppa kävi vilkkaana tammikuussa
25.02.1999 | Kolin rakennustyömaa avataan maakunnan yhteisvoimin
24.02.1999 | Kolin luontokeskuksen rakennustyöt ja Hotelli Kolin peruskorjaus alkavat
18.02.1999 | Metsäteollisuuden puuvarastot 8,6 miljoonaa kuutiometriä vuoden lopussa
18.02.1999 | Tuhansille metsänomistajille kysely ensi viikolla: Metlan kolmas valtakunnallinen tutkimus Suomen metsänomistajista käynnistyy
16.02.1999 | Metla julkaisee ensimmäisenä maailmassa monilähteisellä inventointimenetelmällä kartoitetut koko maan metsävaratiedot
11.02.1999 | Puun kumulatiivinen tuonti jo 10,6 miljoonaa kuutiometriä
09.02.1999 | Raakapuun hinnat nousivat 5-6 prosenttia syksyllä 1998
02.02.1999 | Metla vahvistaa toimintaansa Itä-Lapissa
01.02.1999 | Vuoden 1998 hakkuut 55 miljoonaa kuutiota
21.01.1999 | Yksityismetsistä ostettiin puuta 37 miljoonaa kuutiometriä vuonna 1998
15.01.1999 | Metsät, yhteiskunta ja ympäristö globaalistuvat
14.01.1999 | Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi-lokakuussa 56,6 miljardin markan arvosta
14.01.1999 | Kolin uusi luontokeskus - valttia koko Suomen ja Kolin matkailulle
12.01.1999 | Hakkuut jatkuvat vilkkaina
17.12.1998 | Metsäsuunnittelulla miljoonia motteja lisää puuta markkinoille
16.12.1998 | Marraskuun puukauppa 3,3 miljoonaa kuutiometriä
15.12.1998 | Puun tuonti jatkui vilkkaana
09.12.1998 | Verokuutiometrin raha-arvo nousi 6,9 prosenttia
30.11.1998 | Lokakuun hakkuut 5,4 miljoonaa kuutiometriä
27.11.1998 | Harvennushakkuiden ennätysvuosi
25.11.1998 | Aulanko - keidas kaupungissa
24.11.1998 | Eurolla suuremmat vaikutukset sahateollisuudessa kuin paperiteollisuudessa
19.11.1998 | Metsäluonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelman väliraportti: Uudet metsänkäsittelyohjeet avuksi - kolmannes uhanalaisista lajeista saadaan runsastumaan
18.11.1998 | Puun tuonti ennätysvauhdissa
16.11.1998 | Lokakuun puukauppa 6,5 miljoonaa kuutiometriä
11.11.1998 | Kuusen siemenviljelyksiltä kestävää viljelyaineistoa Lappiin
06.11.1998 | Myyriä vilisee Itä- ja Pohjois-Suomessa
04.11.1998 | Syyskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä
04.11.1998 | Suot kertovat teollisuuden ja liikenteen päästöistä
28.10.1998 | Metsäteollisuuden tuotanto vielä korkealla tasolla heikkenevästä suhdannekehityksestä huolimatta
27.10.1998 | Raakapuun hinnannousu taittui alkuvuonna
23.10.1998 | Laaja yhteistutkimushanke juurikääpätuhojen torjumiseksi käynnistynyt
20.10.1998 | Hyvä välivuosi - tulot edelleen 10 % yli keskiarvon
19.10.1998 | Syyskuu vuoden vilkkain puukauppakuukausi
14.10.1998 | Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo kasvoi 17 prosenttia edellisvuodesta
13.10.1998 | Naiset vyöryvät metsäsektorille
02.10.1998 | Metsäpuilla ennätysmäisen runsaat siemensadot
29.09.1998 | Hakkuut edelleen ennätysvauhdissa
29.09.1998 | Puun käyttö lisääntymässä, puuvarat riittävät
23.09.1998 | Kylämaisema eläväksi - Asukkaat mukaan kylämaiseman suunnitteluun
22.09.1998 | Puukaupan vilkas tahti jatkui elokuussa
17.09.1998 | Puun tuonti jatkui vauhdikkaana
11.09.1998 | Ylä-Lappiin tulossa normaali ruska
08.09.1998 | Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan vietiin kolmannes metsäteollisuustuotteistamme
04.09.1998 | Puolukka kypsää jo paikoin, keskinkertaista parempi pääsato valmis kahdessa viikossa
04.09.1998 | Runsaat sateet turvottivat metsäpuita
02.09.1998 | Heinäkuun hakkuut neljänneksen edellisvuotista suuremmat
28.08.1998 | Raakapuun varastot pienenivät metsäteollisuuden tuotannon kasvaessa
28.08.1998 | Puukauppa vilkastui heinäkuussa
26.08.1998 | Suomen metsien kunto tyydyttävä - päästöjen vähentäminen edelleen tarpeen
17.08.1998 | Valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi (VMI9) Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa: Metsäluonnon monimuotoisuus, metsien uudistamis- ja hoitorästit sekä kasvun muutokset kiinnostavat
24.07.1998 | Mustikat ja suomuuraimet kysyvät poimittavaksi kahden seuraavan viikon aikana
06.07.1998 | EU rahoittaa Pohjois-Savon energiapuuvarojen ja niitä käyttävien lämpölaitosten kartoitusta
03.07.1998 | Kylmät säät ja sateet luonnonmarjojen kiusana - marjasadoista silti paikoin runsaat
29.06.1998 | Keski-ikäiset ja -tuloiset miehet sijoittavat metsiin
24.06.1998 | Tekopohjavettä ilman kemikaaleja
17.06.1998 | Kylmä kesä löi kiilan lehtipuiden nopeasti alkaneeseen kehitykseen, havupuiden paksuuskasvu viivästynyt kuitenkin vain pohjoisessa
16.06.1998 | Pilkkumäntypistiäisistä ei vakavaa uhkaa tänä kesänä
10.06.1998 | Puukauppaa verkossa: Metla esitteli puukaupan sähköistä internet-tietopörssiä RT´98 -symposiumissa
10.06.1998 | Sisä-Suomen myyräkannat romahtaneet
04.06.1998 | Mustikan satoennuste Etelä-Suomessa keskinkertainen tai runsas
27.05.1998 | Resource Technology ' 98 -konferenssi kokoaa ympäristön ja luonnonvarojen tutkijat
22.05.1998 | Koivun lehteentulo tänä keväänä viimevuotista aikaisemmassa
19.05.1998 | Ruskomäntypistiäiskanta kurissa lähes koko Suomessa
19.05.1998 | Valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi etenee - Metsät inventointivuorossa etelärannikolla
15.05.1998 | Valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi jatkuu Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa
12.05.1998 | Hakkuiden lisääminen kasvattaisi metsäsektorin osuutta kansantaloudessa
06.04.1998 | Kolilla alkaa tapahtua: Luontokeskuksen uudisrakentamisen ja Hotelli Kolin peruskorjauksen rakennussuunnittelu vauhtiin, luontokeskuksen nimestä tulossa kilpailu
25.03.1998 | Metsäpuiden erikoismuotoja kultakuusesta luutakoivuun
18.03.1998 | Metsäpuilla hyvä siemenvuosi 1999 - Nyt kannattaa hakata siemenpuuasentoon
11.03.1998 | Raskasmetallipäästöt vaikuttavat vielä pitkään Harjavallan maaperässä - Terveyslannoituksella voitaisiin haittavaikutuksia lievittää
29.01.1998 | Metsänomistajat voivat nyt seurata raakapuun hintatietoja internetistä
29.01.1998 | Roundwood Price Information Now Accessible via the internet
27.01.1998 | Maailman metsien tutkimusta laajennetaan Suomessa
24.01.1998 | Tutkimus Pyhätunturilla tehostuu
22.01.1998 | Maakunnan yhteistyö tuotti tulosta - Kolin kansallispuiston luontokeskuksen rakentamisen ja Hotelli Kolin peruskorjauksen rahoitus vahvistettiin
05.01.1998 | Kolme suurta yritystä ja metsänomistajat määräävät tahdin puukaupassa - Metsäkone- ja kuljetusyrittäjät sekä pk-sektori jääneet alan sopeutujiksi
18.12.1997 | Yksityismetsätalouden tulot kasvaneet-tiedot yksityismetsätalouden kannattavuudesta kerätään tietopankkiin
18.12.1997 | Ajan tasalla olevat arviot metsien hakkuumahdollisuuksista löytyvät nyt Internetistä
11.12.1997 | Presidentti Relanderia esittävä patsas Vantaan Jokiniemen Relander-museoon
09.12.1997 | Suomen metsäsektori tarvitsee innovaatioita
27.11.1997 | Suometsien kasvu turvattava metsänparannus- ja metsänhoitotoimilla
25.11.1997 | Luonnon virkistyskäytön kysyntä ja tarjonta tutkitaan
20.11.1997 | Puu myös vesikattomateriaaliksi
14.11.1997 | Metlan ylijohtaja Eljas Pohtila esittää: Stipendeillä taitotietoa Venäjän metsäalan päättäjille
05.11.1997 | Uudenmaan ja Päijät-Hämeen puualan sidosryhmät Internetiin
30.10.1997 | Metsäsektorin ajankohtaiskatsaus 1997 -Metsäteollisuuden tuotanto ennätyslukemiin
28.10.1997 | Myyrät mylläävät yhä Sisä-Suomessa
03.10.1997 | Lapissa puiden lehdet jo varisemassa -Etelä- ja Keski-Suomessa ruska jatkuu
26.09.1997 | Luontomatkailun valtakunnallinen tutkijasymposium Pallas-Ounastunturin kansallispuistossa
19.09.1997 | Syyssateet toivat rouskuja kangasmetsiin. Puolukkaa kerätään ennätysmäärä
15.09.1997 | Eljas Pohtila: Metsätalouden harjoittamisen mahdollisuudet Kainuussa.
05.09.1997 | Puolukkasato vuosikymmenen parhaimpia.
29.08.1997 | Valtakunnan metsien inventointi Vaasan rannikkoalueella
29.08.1997 | Riksskogstaxeringen I Österbotten
29.08.1997 | Kunnostusojitus kuormittaa, pintavalutus vähentää vesistökuormitus
26.08.1997 | Metsien puuvaranto lisääntynyt ja puuston kasvu pienentynyt Keski-Suomessa
22.08.1997 | Mustikkasato on tämän vuosikymmenen runsain. Sienisadossa esiintyy suurta vaihtelua.
20.08.1997 | Metsäkeskusten välillä suuria tehokkuuseroja
19.08.1997 | Alue-ekologisella suunnittelulla lisää monimuotoisuutta talousmetsiin
08.08.1997 | Raakapuun markinat entistä keskittyneempiä
04.08.1997 | Kuusella käpykatovuosi, mänty sensijaan kukkii runsaasti
29.07.1997 | Euroopan luonnonmetsien käsitteet yhtenäisiksi
25.07.1997 | Mustikkasato on runsas ja kypsää poimittavaksi Etelä- ja Keski-Suomessa
21.07.1997 | Metsää halutaan viljellä jalostetuilla siemenillä ja taimilla
03.07.1997 | Pohjois-Satakunnan metsäorganisaatiot yhdistävät voimansa: Maaseudun keshittämishanke toteutetaan yhteistyönä
27.06.1997 | Mustikan satoennuste hyvä, puolukka kukkii runsaana Etelä- ja Keski-Suomessa
26.06.1997 | Millainen metsäsektori työllistää?
19.06.1997 | Myyrät mylläävät Sisä-Suomessa
16.06.1997 | Metsätilastot nyt internetissä
12.06.1997 | Lämmin sääjäkso lyhentää nopeasti alkukesästä syntyneitä eroja luonnon kasvurytmissä
11.06.1997 | Valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi edennyt Etelä-Pohjanmaalle
06.06.1997 | Ministeri Hemilä vihkii Metlan uuden keskuslaboratorion
21.05.1997 | Metla kerää tietoa puiden vuodenaikarytmistä ja metsämarjojen kypsymisestä
19.05.1997 | Neidonkenkä voitti Kolin kansallispuiston luontokeskuksen arkkitehtuurikilpailun
19.05.1997 | Mäntypistiäistoukkia vähän tulevana kesänä
14.04.1997 | Hieskoivustakin saa vaneritukkia
01.04.1997 | Metsien kasvun lisäys tasaantunut, vanhojen kuusikoiden hakkuut vilkastuneet Pohjois-Savossa
24.03.1997 | Koivun kukinta runsainta Etelä- ja Itä-Suomessa; alueelliset erot merkittäviä
28.02.1997 | Metsäntutkimuslaitokselle uusi johtokunta
28.02.1997 | Strategisella metsäsuunnittelulla voidaan lisätä markkinahakkuita merkittävästi
26.02.1997 | Pohjois-Karjalan metsä- ja puualan yritykset nyt internetissä
18.02.1997 | Punkaharjun luonnonsuojelualueen palveluvarustus paranee
13.02.1997 | Kolin kansallispuiston luontokeskuksen arkkitehtuurikilpailuun 90 ehdotusta
06.02.1997 | Metsän- ja ympäristöntutkimus edellyttää pysyviä tutkimusmetsiä
28.01.1997 | Erkki Tompolle 14. Marcus Wallenberg -palkinto
28.01.1997 | Metsäsektorille ajan tasalla oleva lakipalvelu Internettiin
20.01.1997 | Kolin kansallispuistoon puistonjohtaja
11.12.1996 | Luonnonpuistoista luonnonsäästiöiksi -Luonnonpuistojen tiedon pikkujätti ilmestynyt
10.12.1996 | Kansainvälinen kokous puiden toiminnan ja rakenteen malleista
05.12.1996 | Metlasta menetelmiä kestävän metsätalouden suunnitteluun
27.11.1996 | Kehitysmaat ja kestävä metsätalous -ratkaisematon yhtälö
14.11.1996 | Raskasmetallilaskeuma pienentynyt
12.11.1996 | Etelä-Suomen energiapuupotentiaali vastaa paria ydinvoimalaa
08.11.1996 | Metsäsektorin säädöstietopankki toteutetaan internetin www-ympäristössä
01.11.1996 | Geenisiirroilla erityisominaisuuksin varustettuja laatupuita
30.10.1996 | Metsäsektorin ajankohtaiskatsaus
28.10.1996 | Yksityismetsätalouden kannattavuusseuranta käynnistyy
25.10.1996 | Sisä-Suomen myyrät lisääntyvät
23.10.1996 | Ilman epäpuhtaudet ja metsien kunto
17.10.1996 | Metsäsodat eivät ole kestävän metsätalouden mitta
16.10.1996 | Kuusi ja koivu menestyvät pellonmetsityksessä, mänty epävarmempi
10.10.1996 | Ensimmäinen puukauppa sähköisellä Puutorilla tänään Pohjois-Savossa
12.09.1996 | Maamme metsien puustosta viidennes ja metsien vuotuisesta kasvusta neljännes suometsissä
06.09.1996 | Suomen metsien kasvu
29.08.1996 | Suomen ensimmäinen sienipolku avattu 30.8.1996.
13.08.1996 | Metla saa kansainvälistä palautetta 1997
09.08.1996 | Ph.D. Jussi Uusivuori on nimitetty projektipäälliköksi World Forests, Society and Environment -hankkeeseen
08.08.1996 | Männylle kehittymässä runsas käpysato
17.07.1996 | Puun ravinteet tuhkana takaisin metsään
13.06.1996 | Myyrätuhoja odotettavissa laajoilla alueilla
07.06.1996 | Maailman metsävarojen arviointia suunnitellaan Kotkassa
06.06.1996 | Mikkelinsaaret metsäntutkimuslaitoksen tutkimusalueeksi (Kannus)
05.06.1996 | Metsäntutkimuslaitos inventoi Suomen metsävarat yhdeksännen kerran. Suomen metsät -miten paljon, millaisia ja kuinka monimuotoisia?
05.06.1996 | Fiskarholmin suoluontopolku (Kannus)
03.06.1996 | Sopimus kansainvälisestä metsäyhteistyöstä. World Forests, Society and Environment-projekti.
13.05.1996 | Ruskomäntypistiäinen uhkaa vielä Savoa
09.05.1996 | Kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja hakkuita lisäämällä
22.03.1996 | Merenkurkun rannikon kuusikot heikkokuntoisempia Suomen puolella
22.03.1996 | Granskogarna I Kvarkenregionen I sämre skick på finska sidan
14.03.1996 | Pohjoisten havumetsien kasvu lisääntyisi ilmaston lämmetessä; pakkasvauriotkaan eivät suuri uhka lämpimään sopeutuneille kuusille
13.03.1996 | Puukaupan elektronisella informaatiopörssillä -Puutorilla- on hyvä vastaanotto Pohjois-Savossa
05.03.1996 | Ensiharvennusmänty on kelvollista kuitupuuta
05.02.1996 | Silmällä tehty savotta
05.02.1996 | Metsien suojelu vähentää pitkällä aikavälillä hakkuumahdollisuuksia huomattavasti, lyhyen aikavälin vaikutukset bruttokansantuotteeseen ja työllisyyteen eivät kuitenkaan ole suuria
03.02.1996 | Metsäntutkimuslaitoksen siemensatoennuste: Kuusen luontainen uudistaminen tänä vuonna epävarmaa, mutta jo nyt kannattaa varautua hyödyntämään männyn ensi vuonna runsas siemensato
29.01.1996 | Uusia menetelmiä metsien monimuotoisuuden arvioimiseen
24.01.1996 | Metla julkisti vuoden 1994 mittauksiin perustuvat tulokset Satakunnan metsälautakunnassa
16.01.1996 | Peltojen metsitystä ja erikoispuiden kasvatusta ei voi perustaa yksinomaan jalopuiden varaan
10.01.1996 | Yksityismetsänomistajien puunmyyntiaikomukset eivät estä metsäteollisuusinvestointien toteutumista
05.01.1996 | Suomalainen nainen kävelee ahkerasti, himohiihtäjä sen sijaan onkin mies
11.12.1995 | Vanerikoivun kasvatus kuusen päällä kannattaa
24.11.1995 | Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Matti Kärkkäinen 50 vuotta
21.11.1995 | Uusimmat tiedot suojelualueiden pinta-aloista
16.11.1995 | Metsäntutkimuslaitos ja Joensuun yliopisto saivat lisätiloja Joensuussa
08.11.1995 | Valtakunnan metsien 8. Inventointi valmis
03.11.1995 | Metsäsektorin ajankohtaiskatsaus
25.10.1995 | Myyräkannat kasvussa Pohjois-Suomessa
24.10.1995 | Uusi ympäristötaloustieteen professuuri Metlaan
06.10.1995 | Metsäntutkimuslaitos vähentää henkilökuntaa
08.09.1995 | Kivalon puulajipolun avajaiset 8.9.1995
04.09.1995 | Ilmakuvat kertovat turhat ja oikeat soiden ojitukset ja pian myös hyvien lakkasoiden sijainnin
29.08.1995 | Modernit menetelmät testataan Kannuksen tutkimusaseman metsien suunnittelussa
24.08.1995 | Pellonmetsitykseen kannattaa harkita myös tervaleppää
31.07.1995 | Metsäntutkimuslaitoksen internet-yhteydet maailman suurimman metsäalan kongressin apuna
20.07.1995 | Pientalojen käyttämällä polttopuulla edelleen merkittävä osa Suomen energiahuollossa
15.06.1995 | Metsätaloudesta apua maatilatalouden sopeutumiseen
15.06.1995 | Pörssistä kilpailua puukauppaan?
15.06.1995 | Metlan myyräraportit ennustavat myös myyräkuumeen esiintymistä
13.06.1995 | Mustikan ja suomuuraimen runsas kukinta lupaa hyvää marjasatoa
09.06.1995 | Metsäympäristön muutokset Metlan suurennuslasin alla
23.05.1995 | Näyttely ja opastuskeskus Punkaharjun vanhalla asemalla
15.05.1995 | Mäntypistiäistoukkia luvassa Savoon
10.05.1995 | Metla julkisti valtakunnan metsien kahdeksannen inventoinnin tulokset Lapin metsälautakunnan alueelle
12.04.1995 | Julkaisutiedote 1/95
11.04.1995 | Puun hintatilastot kohti reaaliaikaa
11.04.1995 | Männylle ja kuuselle ennustetaan runsasta kukintaa
06.04.1995 | Osallistuva suunnittelu auttaisi ratkaisemaan metsäkiistoja
31.03.1995 | Itä-Lapin metsävaurioprojekti ilmestynyt: Kuolan saasteet uhkaavat lähinnä Inarin Lapin metsiä
28.03.1995 | Vain joka neljäs suomalainen haluaisi lisätä metsien suojelua
23.03.1995 | Bibliografia metsäsektorin tulevaisuudentutkimuksesta
17.03.1995 | EU:n tropiikin metsien tutkimusta suunnitellaan Tammelan Metsäkämpällä
22.02.1995 | Mastopuita Punkaharjulta Portugaliin
14.02.1995 | MMT, professori Matti Kärkkäinen Metlan tutkimusjohtajaksi
11.01.1995 | Myyräraportti 1994
05.01.1995 | Metlan työllisyystalkoiden alustukset 4.1.1994
04.01.1995 | P.M Ehdotus metsänsuojelu- ja työllisyysohjelman rahoitustoimikunnan perustamisesta
04.01.1995 | Suomalaisten metsä on moniarvoinen
20.12.1994 | Moni yksityismetsänomistaja teki epätaloudellisen metsäverovalinnan
23.11.1994 | Länsi-Suomen karut männiköt herkkiä saastepäästöjen vaikutuksille - Ilmansaasteet rasittavat edelleen voimakkaasti Harjavallan aluetta
22.11.1994 | Pallastunturin uusi ilmanlaadun mittausasema antaa tietoa maapallon ilmakehän muuttumisesta - Pallas-Sodankylän
03.11.1994 | Metsäsektorin ajankohtaiskatsaus 1994 - Vienti ja teollisuuden puunkäyttö ennätyksellisen korkealla
20.10.1994 | Puutavarapörssistäkö ratkaisu puukauppaan
17.10.1994 | Potentiaaliset hakkuumahdollisuudet eivät estä metsäteollisuuden investointeja Pohjois-Savossa
12.10.1994 | Luonnonmetsien kehitysrytmistä uusi suunta talousmetsien hoitoon
10.10.1994 | Pääpuulajiemme siemensadot vaatimattomia - Metsän luontainen uudistaminen on nyt epävarmaa - Vain Lapin kuusikoissa runsaammin käpyjä
22.09.1994 | Maanparannus ja metsien hoito tuottavat tulosta - Pohjois-Pohjanmaan puuvaranto 114 miljoonaa kuutiometriä
01.09.1994 | Koillis-Suomen puuvaranto yli 100 miljoonaa kuutiometriä - Metla julkisti valtakunnan metsien 8. inventoinnin Koillis-Suomea koskevat tiedot
17.08.1994 | Metsänjalostuksen sopeutuminen muuttuviin olosuhteisiin ja tarpeisiin - Pohjoismaiden metsänjalostajien kokous ja retkeily Suomessa 29.8.-2.9.1994
07.07.1994 | Metla kulottaa paloekologian, luonnonmetsien kehityksen ja metsien monimuotoisuuden tutkimiseksi laajan koekentän Vilppulan tutkimusalueessa
20.06.1994 | Kolin kansallispuistossa kasketaan
20.06.1994 | Taimien ruskettuneet latvat pakkasen aiheuttamia
10.06.1994 | Korkeatasoinen ilman laadun seuranta-asema käynnistyy Pallastunturilla
08.06.1994 | Metla tutki Itä-Suomessa: Metsänhoitoyhdistysten toiminnassa ja tuloksissa suuria eroja
02.06.1994 | Myyräkantojen kasvu lisää myös myyräkuumetta - Metlan myyräraportit ennustavat myös myyräkuumeen esiintymistä
31.05.1994 | Kylmät säät vaarantavat mustikkasadon
30.05.1994 | Metlan ja Luston näyttely ja opastuskeskus Punkaharjun vanhalla asemalla
16.05.1994 | Metla inventoi metsiä uudella menetelmällä - Etelä-Suomen metsävarat arvioidaan tänä kesänä
10.05.1994 | Kesän mäntypistiäisesiintymät lieviä
03.05.1994 | Karjalan tasavallan metsissä monet uhanalaiset hyönteislajit ovat vielä yleisiä
29.04.1994 | Metlassa kehitetty menetelmiä monimuotoisuuden huomioon ottamiseksi metsäsuunnittelussa
24.04.1994 | Metla inventoinut Kiinassa Hebein alueen metsävarat: Metsäisessä Hebeissä ympäristöineen riittäisi puuta sellu- ja paperitehtaalle
22.04.1994 | Versosurmaa odotetaan esiintyvän jälleen ensi kesänä
20.04.1994 | Myyräkannat vahvassa nousussa
14.04.1994 | Taajamametsille laaditaan hoito-ohjeita
12.04.1994 | Karjalan metsien terveydentila -tutkimushankkeen väliraportti - Yhteenveto ja johtopäätöksiä
06.04.1994 | Ylijohtaja Pohtila hämmästynyt siitä, ettei Helsingin Yliopiston rehtori tunne Metlan ja metsätieteellisen tiedekunnan vuosikymmenten pituista yhteistyötä
21.03.1994 | Metsien monimuotoisuuden mittaaminen on tulevaisuudessa yksi valtakunnan metsien inventoinnin keskeisiä tehtäviä
18.03.1994 | Ulkomaisten puulajien ja erikoispuiden tutkimus Metsäntutkimuslaitoksessa
16.03.1994 | Tunturi-Lapin luontokeskus Hetassa avautuu yleisölle
11.03.1994 | Yksityismetsien omistusrakenteen muutos ei uhkaa puuhuoltoa
10.03.1994 | Metlan siemensatoennuste: Kuusi ja koivu kukkivat heikosti ensi kesänä, mänty keskinkertaisesti - metsien luontaisen uudistamisen edellytykset eivät parhaat mahdolliset
24.02.1994 | Raskasmetallilaskeuma pienentynyt 1990-luvulle tultaessa
08.02.1994 | Metlan uusimmat kasvuindeksit kertovat: Etelä-Suomen kuusten kasvu keskitason alapuolella - Metla selvittämässä kuusikoiden heikon kunnon syitä
24.01.1994 | Metla lisää luonnonmetsien kehityksen tutkimusta
11.01.1994 | Joensuun metsätiedekeskuksen suunnittelu etenee
03.01.1994 | Metlan asettama Aulangon puistometsän hoitoa ja käyttöä suunnitteleva työryhmä pitää tiedotus- ja kuulemistilaisuuden Hämeenlinnassa
00.00.0000 | Lokakuun hakkuut 5,8 miljoonaa kuutiometriä
00.00.0000 | 
00.00.0000 | Maankäytön vaikutus hajakuormitukseen

Metlan tiedotearkistosta: 25.09.2022 17:41 Palaute

 

Jos haluat tiedon Luonnonvarakeskuksen metsäntutkimusaiheisten tiedotteiden ilmestymisestä, liity jakelulistalle.

  Päivitetty: 07.01.2015 /KPB | Copyright Metla | Palaute