Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Tapahtumat » HYPE-hankkeen loppuseminaari

Energiapuunkorjuu suometsissä: hydro- ja biogeokemialliset vaikutukset – HYPE-hankkeen loppuseminaari

- tutkimusta Talvivaaran läheisyydessä

Sivukartta | Haku
Aika: 21.11.2013, klo 12:30. Rekisteröityminen alkaen klo 12:00
Paikka: Metla Vantaa, Jokiniemenkuja 1, 01370 Vantaa, suuri kokoussali


Järjestäjä: HYPE-hanke

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset 15.11.2013 mennessä sähköpostitse: anja.sanaslahti@metla.fi

Tapahtuman taustaa

Metsät vaikuttavat vesistöjen veden laatuun. Kantojen noston ja hakkuutähteiden talteenoton ekologisia vaikutuksia suometsissä on tutkittu vasta jonkin aikaa, eikä niiden aiheuttamia vaikutuksia ravinne- ja raskasmetallihuuhtoutumiin ja muutoksiin hydrologiassa turvemailla kunnolla tunneta. Hankkeessa on selvitetty suometsissä toteutetun kantojen noston, hakkuutähteiden- ja puunkorjuun vaikutusta ravinne-, raskasmetalli- (erityisesti Hg ja MeHg), liuenneen orgaanisen aineen (DOC) ja kiintoaineen huuhtoumiin sekä hydrologisiin muutoksiin kohteilla, joiden kallioperässä saattaa olla runsaasti raskasmetalleja (Talvivaara).

Ohjelma

12:30 Aloituspuheenvuoro, hankkeen tausta, tehdyt toimenpiteet – Liisa Ukonmaanaho (Metla)
12:40 Turpeen geokemiasta Sotkamon alueella – Markku Mäkilä (GTK)
> Seminaariesitys (pdf)
12:55 Raskasmetallipitoisuudet purkuojissa ennen ja jälkeen toimenpiteiden - Tiina Nieminen (Metla)
> Seminaariesitys (pdf)
13:10 Typpi-, fosfori- ja DOC-huuhtoutumat suometsien hakkuissa – kuinka paljon ja miksi? - Mika Nieminen (Metla)
> Seminaariesitys (pdf)
13:25 Suometsien hakkuun hydro- ja biogeokemialliset vaikutukset Sotkamossa: valunta ja kuormitus – Ari Laurén (Metla)
> Seminaariesitys (pdf)
13:40 DOC:n laatu ja sen suhde raskasmetalleihin – Oili Kiikkilä (Metla)
> Seminaariesitys (pdf)
13:55 Kokonaiselohopean ja metyylielohopean määrittäminen humuspitoisista luonnonvesinäytteistä - Heidi Pietilä (Metla/Oulun yliopisto)
> Seminaariesitys (pdf)
14:10 Elohopeapitoisuudet purkuojissa ennen ja jälkeen hakkuiden - Liisa Ukonmaanaho (Metla)
> Seminaariesitys (pdf)
14:25 Janakkalan hakkuuala – elohopeaseurantaa jo yli 10 vuotta - Matti Verta, SYKE
> Seminaariesitys (pdf)
  14:40 – 14:55 jaloittelutauko
14:55 Koko- vai runkopuukorjuu – ympäristöekonomian näkökulma - Jenni Miettinen (Helsingin yliopisto)
> Seminaariesitys (pdf)
15:10 Purkuojien purosedimenttien pitoisuudet - Jari Mäkinen (GTK)
> Seminaariesitys (pdf)
15:25 Mitä mikrobit kertovat Sotkamon tutkimuskohteista - Päivi Merilä (Metla)
> Seminaariesitys (pdf)
15:40 DGT biosaatavuuden arvioinnissa - Marita Turunen (Metla)
> Seminaariesitys (pdf)
15:55 Kasvillisuuden toipuminen koko- ja runkopuukorjuusta suometsissä - Hannu Nousiainen/Juha-Pekka Hotanen (Metla)
> Seminaariesitys (pdf)
16:10 Kommenttipuheenvuorot - Leena Finér (Metla) & Mike Starr (HY)
16:30 Keskustelua ja lopetus
Suolaista ja makeaa sekä jutustelua asian tiimoilta
Päivitetty: 21.11.2013 /KPB | Copyright Metla | Palaute