Metsämaan ravinneolot muuttuvassa ympäristössä

Metsäntutkimuspäivä Muhoksella 26.3.2009

 

Aika: 26.3.2009
Paikka: Metsäntutkimuslaitos, Muhoksen toimintayksikkö
Kirkkosaarentie 7, 91500 Muhos

 >

Ohjelma

9.00 Aamukahvi
9.30 Tutkimuspäivän avaus
Eero Kubin, Metla

9.35

Kangasmaan ravinteisuus ja metsikön ravinnedynamiikka
Hannu Ilvesniemi, Metla

10.00

Turvemaan ravinnevarat ja niiden riittävyys metsäojitusalueilla
Raija Laiho, Helsingin yliopisto

10.25

Muuttuuko puiden typpitalous ilmaston lämmetessä?
Pekka Pietiläinen, Metla

 

Tauko

11.00

Hakkuutähteiden korjuun vaikutukset kangasmetsäekosysteemin ravinnemääriin ja –virtoihin
Pekka Tamminen, Metla

11.25

Suometsien ravinnetilan ja kasvun muutokset kokopuukorjuun jälkeen
Jyrki Hytönen, Metla
12.00 Lounas
12.45 Kantojen noston kasvupaikka- ja ympäristövaikutukset – tutkimushankkeen esittely ja alustavia tuloksia
Eero Kubin, Metla
13.10 Kangasmaiden lannoituksen perusteet, menetelmät ja puustovaikutukset
Mikko Kukkola, Metla
13.35 Puiden ravinnepuutokset ja niiden hoitaminen ojitetuilla turvemailla
Mikko Moilanen, Metla
14.00 Iltapäiväkahvi
14.20 Huuhtoutumisen merkitys metsäojitusalueiden ravinnekierrossa
Mika Nieminen, Metla
14.45 ”Euro metsään, kolme takaisin” - lannoitusinvestoinnin kannattavuus
Jukka Aarnio, Metla
15.10 Keskustelu

 

 
   Päivitetty:   23.02.2009 /KKyl Metla : Tapahtumat   Palaute Metla home
. .