Aika: 26.3.2009
Paikka: Metsäntutkimuslaitos, Muhoksen toimintayksikkö
Kirkkosaarentie 7, 91500 Muhos

 >

Puiden tasapainoinen ravinnetalous on metsien hyvän kasvukunnon perusta. Maaperän ravinteisuudessa ja puiden ravinteiden saatavuudessa esiintyy kasvupaikkakohtaisen ja maantieteellisen vaihtelun ohella sää- ja ilmastotekijöihin kytkeytyvää vaihtelua. Metsätalouden toimenpiteet – hakkuut, maanmuokkaus, lannoitus - voivat joko parantaa tai heikentää maaperän ravinneoloja ja kestävän metsätalouden harjoittamisen edellytyksiä. Kokopuunkorjuu ensiharvennusmetsissä ja kantojen nosto metsänuudistamisaloilla ovat luoneet uusia haasteita metsämaan hoidolle. Metsänkäsittelytoimien merkitys korostuu ojitetuilla turvemailla, jotka jo alkuaan ovat olleet niukkaravinteisia.


Metsäntutkimuslaitoksen Muhoksen yksikkö järjestää tutkimuspäivän 26.3.2009 Muhoksella teemalla ’Metsämaan ravinneolot muuttuvassa ympäristössä’. Tutkimuspäivän esitykset sisältävät tutkimustietoa kangas- ja turvemaiden ravinteisuuden perusteista ja puiden ravinnetilan vaihteluun vaikuttavista tekijöistä. Keskeisiä aihepiirejä ovat

  • metsätaloustoimien vaikutukset maaperän ravinteisuuteen ja puiden ravinnetilaan
  • turpeen ravinnevarat ja suometsien ravinnepuutokset
  • lannoituksen puusto- ja talousvaikutukset kangas- ja turvemailla

Tervetuloa kuulemaan ajankohtaista tutkimustietoa metsien ravinnetaloudesta!

Voit ilmoittatua seminaariin lomakkeella internetin kautta tai Mikko Moilaselle, sähköposti: mikko.moilanen@metla.fi tai puhelin 010 211 3712. Ilmoittautuminen 18.3.2008 mennessä (paikkoja rajoitetusti)

 

Lisätietoja:
 

Eero Kubin
Puh. 050 - 391 3710
Sähköposti: eero.kubin@metla.fi

Mikko Moilanen
Puh. 050 - 391 3743
Sähköposti: mikko.moilanen@metla.fi
   

 

 
   Päivitetty:   24.02.2009 /KKyl Metla : Tapahtumat   Palaute Metla home
. .