Metsien käytön tulevaisuus Suomessa

 

Aika: 19.11.2007 klo 14-17, jonka jälkeen päivällinen Suomenlinnassa (Ravintola Cafe Chapman)

Paikka: Pajasali, Suomenlinna

Järjestäjät: Lauri Hetemäki, Risto Seppälä ja Jussi Uusivuori, Metsäntutkimuslaitos

 

 >

Tausta | Ohjelma ja esitykset | Osallistujat

 

Tausta

Metsämiesten Säätiö myönsi keväällä 2007 hankkeelle ”Metsien käytön tulevaisuus Suomessa” (Hetemäki, Seppälä ja Uusivuori) rahoituksen vuosille 2007-2010. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa Suomen metsäalan kehittymismahdollisuuksista lähimmän noin 20 vuoden aikana. Selvityskohteina ovat puu- ja bioenergiamarkkinat, metsiin perustuvien elinkeinojen tulevaisuus ja ilmastokysymysten vaikutus näihin. Hanke käynnistyy täysimittaisesti vuoden 2008 alussa.

 

Nyt järjestettävä tilaisuus on projektin käynnistysseminaari, jossa haetaan ajatuksia hankkeen suuntaamiseksi sekä keskustellaan aihepiirin tutkimuksesta ja tutkimushaasteista. Tavoite on myös tarjota foorumi, jossa eri alojen asiantuntijat voivat esittää näkemyksiään aihepiiriin liittyen. Niinpä pääpaino seminaarissa on keskusteluilla ja vuorovaikutuksessa. Tämän takia seminaarin alustukset ovat lyhyehköjä ja osallistujien määrä rajoitettu noin 25 henkilöön, jotta jäisi riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia keskustelulle. Myös päivällinen seminaarin jälkeen mahdollistaa keskustelujen ja ajatusten vaihtamisen vapaammassa muodossa.

 

Sivun alkuun

 

Ohjelma ja esitykset

13.40–13.55 Lautta Kauppatori – Suomenlinna
14.00

Hanke-esittely ja seminaarin tarkoitus
Jussi Uusivuori / 10 min

Esitys (pdf 930 kb)

14.10

Missä Suomen metsäala on nyt ja mihin se on menossa?
Risto Seppälä / 15 min

Esitys (pdf 92 kb)

  Keskustelua / 10 min
14.35

Metsäbioenergian näkymät Suomen metsäsektorilla
Lauri Hetemäki / 15 min

Esitys (pdf 813 kb)

  Keskustelua / 10 min
15.00

Ilmastopolitiikan vaikutukset Suomen metsäsektorille
Jussi Uusivuori /15 min

Esitys (pdf 930 kb)

  Keskustelua 10 min
15.25 Kahvi
15.45

Vähähiilinen Suomi ja kestävä bioenergia
Oras Tynkkynen, kansanedustaja, Eduskunta / 10 min + keskustelu

Esitys (pdf 1,17 Mb)

16.00

Bioenergian tuotanto Suomessa: mahdollisuus vai uhka teollisuudelle?
Lars Gädda, tutkimusjohtaja, Metsäklusteri Oy / 10 min + keskustelu

Esitys (pdf 425 kb)

16.15

Metsien häviäminen ja ilmastonmuutos - osaamisen ja teknologian roolit
Olli Haltia, toimitusjohtaja, Indufor / 10 min + keskustelu

Esitys (pdf 78 kb)

16.30

Metsäalan hillintäpotentiaalin suhteuttaminen muuhun globaaliin ilmastonmuutoksen hillintään
Ilkka Savolainen, tutkimusprofessori, VTT / 10 min + keskustelu

Esitys (pdf 537 kb)

16.45 Yleiskeskustelu
puheenjohtajana Risto Seppälä
17.15 Päivällinen Ravintola Cafe Chapman, Suomenlinna

 

Sivun alkuun

 

Osallistujat

 1. Tage Fredriksson, toiminnanjohtaja, Puuenergia ry
 2. Lars Gädda, tutkimusjohtaja, Metsäklusteri Oy
 3. Juha Forrstöm, tutkija, VTT
 4. Olli Haltia, toimitusjohtaja, Indufor
 5. Juha Hakkarainen, puheenjohtaja, SMY
 6. Juha Honkatukia, tutkimusjohtaja, VATT
 7. Lauri Hetemäki, erikoistutkija, Metla
 8. Risto Hyvärinen, asiamies, Metsämiesten Säätiö
 9. Jani Laturi, tutkija, Metla
 10. Markku Lehtonen, tutkimus ja kehitys -ryhmän päällikkö, Metsäteollisuus ry
 11. Jussi Lintunen, tutkija, Metla
 12. Pentti Lähteenoja, apulaisosastopäällikkö, MMM
 13. Anssi Niskanen, johtaja, Metsäalan tulevaisuusfoorumi
 14. Markku Ollikainen, professori, HY
 15. Leena Paavilainen, tutkimusjohtaja, Metla
 16. Pentti Roiko-Jokela, puheenjohtaja, Metsämiesten Säätiö
 17. Ilkka Savolainen, tutkimusprofessori, VTT
 18. Risto Seppälä, professori, Metla
 19. Ilpo Tikkanen, tutkimusohjelmapäällikkö, EFI
 20. Oras Tynkkynen, kansanedustaja, Eduskunta
 21. Jussi Uusivuori, professori, Metla
 22. Helena Wessman, tutkimuskoordinaattori, KCL

Sivun alkuun

 
   Päivitetty:   16.04.2008 /REsk Metla : Tapahtumat   Palaute Metlan etusivulle
. .