Innovations from forest - metsien uudet tuotteet ja liiketoimintamahdollisuudet

Metsäntutkimuslaitoksen 90-vuotisjuhlaseminaari 20.3.2007

 >

Seminaarin ohjelma rakentuu neljän kutsuesitelmän ympärille.

 

Ohjelma:

13.00

Seminaarin avaus

Professori Risto Seppälä

13.10

Towards co-production of chemicals, power and fuels in future pulp mills

Kohti kemikaalien, energian ja polttoaineiden yhteistuotantoa sellutehtaissa

 

Alustajat: professori Mikko Hupa ja professori Bjarne Holmbom, Åbo Akademi (esityksen materiaali, pdf)

Kommenttipuheenvuoro: erikoistutkija Pekka Saranpää, Metla (esityksen materiaali, pdf)

 

Puusta voidaan valmistaa lähes kaikkia niitä tuotteita, joita kemianteollisuus nyt valmistaa öljystä. Uusia puuperäisiä tuotteita on kehitettävissä mm. elintarviketeollisuuden (esimerkiksi terveysvaikutteiset tuotteet) ja lääketeollisuuden käyttöön.

14.00

The future forest biorefinery: the potential of ethanol and energy from wood

Tulevaisuuden biojalostamo: puun mahdollisuudet etanolin ja energian tuotannossa

 

Alustaja: professori Jack Saddler, University of British Columbia, Vancouver, Kanada

Kommenttipuheenvuoro: erikoistutkija Lauri Hetemäki, Metla (esityksen materiaali, pdf) .

 

Bioenergialla voi korvata uusiutumattomiin luonnonvaroihin (öljy, kivihiili jne.) perustuvaa energiantuotantoa. Saddler tarkastelee esitelmässään mahdollisuuksia jalostaa puuraaka-aineesta etanolia, energiaa ja kemian tuotteita. Öljyn hinnan noustessa markkinatilanne muuttuu jatkuvasti puulle edullisemmaksi.

 

Tuotantolaitoksia, joissa näitä tuotteita valmistetaan joko yksistään tai yhdessä massa- ja paperituotteiden kanssa kutsutaan metsäbiojalostamoiksi (forest biorefinery). Puuhun perustuvat biojalostamot ovatkin vetovoimainen tutkimusaihe monissa maissa. Saddler arvioi teknologisia ja kaupallisia edellytyksiä tällaisille laitoksille erityisesti Pohjois-Amerikassa.

14.50

Kahvi

15.10

The future of forest biotechnology: the potential of genetically modified trees

Bioteknologian metsäsovellukset: geenimuuntelun mahdollisuudet

 

Alustaja: tohtori Mats Johnson, CEO, SweTree Technologies AB, Uumaja, Ruotsi (esityksen materiaali, pdf)

Kommenttipuheenvuoro: vanhempi tutkija Tuija Aronen, Metla (esityksen materiaali, pdf)

 

Metsäpuiden biotekniikan alan perustutkimus edistyy tällä hetkellä nopeasti. Uutta tietoa puiden perinnöllisistä ja muista biologisista ominaisuuksista voidaan hyödyntää metsien tuottavuuden parantamiseksi niin Pohjoismaissa kuin muuallakin maailmassa, ja tähän sisältyy suuria taloudellisia mahdollisuuksia.

 

Maailmassa on tällä hetkellä muutamia biotekniikka- ja metsäyhtiöitä, jotka työskentelevät metsäbiotekniikan kaupallistamisen parissa. Pohjoismaissa metsäteollisuus ei kuitenkaan toistaiseksi ole osoittanut suurta kiinnostusta. Puun käyttö energianlähteenä Pohjoismaissa lisääntyy, ja metsiemme kasvusta on tulossa kriittinen tekijä puuraaka-aineen pitkäaikaiselle saatavuudelle. Onko metsäbiotekniikasta ratkaisuksi pohjoiselle alueellemme, vai soveltuuko uusi teknologia vain eukalyptuksen kasvattajille?

16.00

The future of the services of the forests: requirements for recreation and nature based tourism

Metsien tarjoamat palvelut: virkistyskäytön ja luontomatkailun vaatimukset metsien käsittelylle

 

Alustaja: professori Ulrike Pröbstl, BOKU - University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Wien, Itävalta

Kommenttipuheenvuoro: professori Liisa Tyrväinen Metla (esityksen materiaali, pdf)

 

Perinteisiä, tuloja tuottavia metsien palveluita ovat olleet metsästys, marjastus, sienestys ja luontomatkailu. Viime vuosina korvauksia on alettu maksaa myös metsien suojelusta. Tulevaisuudessa puun kyky sitoa hiilidioksidia saattaa nousta merkittäväksi keinoksi metsien aineettomien hyödykkeiden kaupallistamisessa. Uusien tulonsaantimahdollisuuksien haasteena on niiden markkinahinnan määrittäminen.

16.50

Seminaari päättyy

 

 
   Päivitetty:   22.03.2007 / REsk Metla : Tapahtumat : Metsäpäivät 2007   Palaute Metlan etusivulle
. .