Kuvat: Vasiliy Katarov (oik.), Timo Leinonen ja Pavel Chikulaev

Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä

-tutkimushankkeen loppuseminaari

 

28. marraskuuta 2007
Suomen Akatemian juhlasali (Vilhonvuorenkatu 6, Helsinki)

 

 >

Taustatietoa | Ilmoittautuminen

 

Kutsu seminaariin tulostettavassa muodossa (pdf 30 kb)

 

Taustatietoa

Seminaarissa esiteltävä tutkimus on kohdistunut Luoteis-Venäjään ja erityisesti metsäpolitiikkaan, metsien käsittelyyn ja puunkorjuuseen, raakapuun ja sahatavaran markkinoihin sekä metsäteollisuuden investointeihin vaikuttaviin tekijöihin.

 

Tutkimuskonsortioon on kuulunut neljä osahanketta:

  1. Metsäpolitiikka, etupolitiikka ja metsäohjelmat Venäjällä
  2. Metsien käsittelyn tehostaminen ja puunkorjuun kehittäminen Luoteis-Venäjällä
  3. Raakapuun ja sahatavaran vienti Venäjältä ja vaikutukset markkinoiden kilpailuun, ja
  4. Metsäteollisuuden investoinnit sekä puunkäytön lisäyksen paikalliset ja aluetaloudelliset vaikutukset Luoteis-Venäjällä ja Suomessa.

Tutkimukseen on osallistunut yli 30 tutkijaa Metsäntutkimuslaitoksesta, Joensuun yliopistosta, Pellervon taloudellisesta tutkimuslaitoksesta, Euroopan metsäinstituutista, Skogforskista (Ruotsi), Petroskoin valtionyliopiston metsäinsinööritiedekunnasta, Karjalan tiedekeskuksen talousinstituutista, Pietarin valtiollisesta metsäteknillisestä akatemiasta, Moskovan valtiollisesta metsäyliopistosta, Yleisvenäläisestä metsänhoidon ja metsätalouden mekanisoinnin tutkimuslaitoksesta, Yleisvenäläisestä metsätalouden täydennyskoulutusinstituutista, Venäjän maatalousyliopistosta, Maailman ilmaston ja ekologian instituutista sekä Venäjän metsätalousviraston alaisesta Rosgiprolez-organisaatiosta.

 

Tutkimuskonsortiota ovat rahoittaneet Suomen Akatemian Muuttuva Venäjä -tutkimusohjelma, Maa- ja metsätalousministeriö sekä tutkimukseen osallistuneet organisaatiot.

 

Lisätietoa tutkimushankkeesta löytyy sen www-sivuilta.

 

Tutustu myös Metlan työraportteja -sarjassa ilmestyneeseen tutkimushankkeen loppuraporttiin:

Karjalainen, Ollonqvist, Saastamoinen, Viitanen. 2007. Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä – Tutkimushankkeen loppuraportti. Metlan työraportteja 62.

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu seminaariin 23.11.2007 mennessä Sirpa Luukkoselle osoitteeseen sirpa.luukkonen @ metla.fi.

 

Metla Joensuun yliopisto Suomen Akatemia

 

Ylös

 
   Päivitetty:   09.01.2008 /REsk Metla : Tapahtumat   Palaute Metla home
. .