Suon ennallistaminen

Metla, Muhoksen toimintayksikkö, Kirkkosaarentie 7, 91500 Muhos, Auditorio

Soiden ekologisesti kestävän käytön periaatteena on, ettei Suomen luonnontilaisten soiden määrä vähene enää nykyisestä ja että suojelun kannalta arvokkaat metsätalouskäytöstä poistetut suot ennallistetaan.

Soiden ennallistamista on toteutettu 1990-luvulta lähtien, ja käytännön kokemukset ovat karttuneet jo toteutettujen toimenpiteiden osalta. Tarvetta tutkimukseen ja menetelmien kehittämiseen löytyy kuitenkin vielä runsaasti.

Metsäntutkimuspäivillä ennallistamisesta keskustellaan monipuolisesti ympäristöhallinnon, suunnittelun, toteutuksen ja tutkimuksen näkökulmista. Tilaisuuden tavoitteena on vetää yhteen tämän päivän tietous soiden ennallistamisesta Suomessa sekä valottaa aiheeseen liittyviä ongelmia. Esitelmien ja keskustelujen avulla voidaan luoda suuntaviivoja soiden ennallistamisen tutkimukselle sekä toimenpiteiden kehittämiselle.

Metsäntutkimuslaitoksen Muhoksen toimintayksikkö on järjestänyt metsäntutkimuspäiviä vuodesta 1975 lähtien. Sisältö on keskittynyt kulloinkin ajankohtaisiin metsäntutkimuksen kysymyksiin.


Kohderyhmä:
Tutkimuslaitosten ja yliopistojen tutkijat ja opiskelijat sekä Metsähallituksen, ympäristöhallinnon ja metsäkeskusten toimijat.


Tilaisuus on osallistujille maksuton ja se sisältää oheismateriaalin. Kahvit sekä lounas ovat maksullisia ja ne järjestetään Muhoksen toimintayksikössä. Pyydämme varaamaan sopivan rahasumman ruokailua varten.


Aterioiden hinnat

Aamu- ja iltapäiväkahvit kahvileipineen 5 €
Keittolounas 6 €
Keittolounas sekä aamu- ja iltapäiväkahvit kahvileipineen 10 €


Tervetuloa!


LISÄTIETOJA :

Anne Tolvanen
Puh: 010 211 3782
Sähköposti: anne.tolvanen@metla.fi
Kari Kukko-oja
Puh: 010 211 3718
Sähköposti: kari.kukko-oja@metla.fi
Juha Siekkinen
Puh: 010 211 3785
Sähköposti: juha.siekkinen@metla.fi

 
   Päivitetty:   9.2.2006 / KKyl  Metla  :  Ajankohtaista  :  Tapahtumat    Palaute Metlan etusivulle
. .