Kuntametsien suunnittelun tiekartta -hankkeen aloitusseminaari

3.5.2006, Hotelli Presidentti, Helsinki

 >

Seminaarin tausta

Kuntametsien suunnittelun tiekartta (2006–2007) on ympäristöministeriön ja Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) yhteishanke, jonka tavoitteena on selvittää kuntametsien suunnittelun nykytilaa ja tunnistaa sen keskeisiä kehittämistarpeita. Hankkeen tärkeimpänä tehtävänä on laatia metsäsuunnittelun ”kehittämisohjelma” eli Kuntametsien suunnittelun tiekartta yhteistyössä kuntien ja muiden asianosaisten tahojen kanssa.

Hankkeen keskeisin hyöty on toimijoiden oppiminen toisiltaan: kunnat oppivat toistensa käytännöistä ja tutkimuksen tarjoamista mahdollisuuksista, tutkijat kuntametsien suunnittelun käytännön tarpeista ja ongelmista, kehittämisorganisaatiot ja ohjelmistotalot oppivat tuntemaan keskeisimmät kehittämismahdollisuudet kuntasektorilla.

Seminaarin kohderyhmä ja tavoitteet
Hanke käynnistetään ryhmätyömuotoisella seminaarilla, joka on tarkoitettu erityisesti kuntametsien hoidon ja käytön suunnittelun kanssa tekemisissä oleville henkilöille. Myös tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden edustajia kutsutaan kuulemaan kuntien ihmisten näkemyksiä kuntametsien suunnittelun nykytilasta ja kehittämistarpeista. Seminaarin tavoitteena on luoda pohja hankkeen yhteistyöverkostolle sekä aloittaa Kuntametsien tiekarttaan tähtäävä prosessi. Seminaariraportti toimitetaan Metlan verkkosivuille.

Seminaarin jälkeen työ jatkuu teemakohtaisilla ryhmätyöistunnoilla, haastatteluilla ja erikseen valittavien kaupunkien suunnitteluprosessien seurannalla.

Sisältö

 • Kuntametsien suunnittelun tiekartta -hankkeen esittely
 • Kuntametsien suunnittelu ja hoito tänä päivänä: kuntakyselyn tuloksia
 • Helsingin kaupungin luonnonhoidon strategia
 • Kuntametsien suunnittelujärjestelmät
 • Monimuotoisuuden suojelu kuntametsissä
 • Metsän käyttömuotojen yhteensovittaminen

  Seminaarin ohjelma

Paikka

 • Sokos Hotelli Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

Ilmoittautuminen

 • viimeistään 27. huhtikuuta
 • Kaija Mielonen, puh. 010 211 3265 tai kaija.mielonen@metla.fi
 • Seminaari on maksuton (omakustanteinen lounas).

Lisätietoja

 

Tervetuloa!

 
   Päivitetty:    05.09.2006 / EKel Metla : Tapahtumat    Palaute Metlan etusivulle
. .