Kuva: J.Hyvärinen, V.Hallikainen

Ylä-Lapin metsien kestävä käyttö
–pilottihankkeen tulosten julkistamistilaisuus


22.2.2005
Saariselkä: Riekonlinna, auditorio

Seminaarin etusivulle  
Ohjelma  
  Ilmoittautuminen  

Metla  
Rovaniemen  
tutkimusasema  

Ohjelma

Päivän puheenjohtaja: tutkimusjohtaja Kari Mielikäinen, Metla
9.30 Aamukahvi  
10.00

Tilaisuuden avaus
Hankkeen vetäjä, erikoistutkija Mikko Hyppönen, Metla

Tiivistelmä
10.10- Elinkeinojen paikallistaloudellinen merkitys Inarissa
Tutkija Jussi Pirkonen, Metla
Tiivistelmä
10.45- Kotitalouksien tulonmuodostus Inarissaa
Tutkija Paula Morri, Metla
Tiivistelmä
11.20- Lounas  
12.20- Inarilaisten mielipiteitä luonnonkäyttömuodoista ja elinkeinoista: postikyselyn tulokset
Erikoistutkija Ville Hallikainen ja tutkija Joni Seppä, Metla
Tiedote
12.55- Elinkeinojen ja luonnonkäyttäjäryhmien edustajien näkemykset Inarin luonnon käytöstä ja käytön ristiidoista: teemahaastattelujen tulokset
Professori Seija Tuulentie ja tutkija Anna Meriruoho, Metla
Tiivistelmä
13.30 Kahvi  
13.50 Porolaiduninventoinnin nykytila ja tulosten soveltamismahdollisuudet
Erikoistutkija Timo Helle, Metla
Tiivistelmä
14.25

Kommenttipuheenvuorot
Metsähallitus, aluejohtaja Pertti Veijola
Inarin paliskuntien edustaja
Saamelaiskäräjien edustaja
Inarin kunta, kunnanjohtaja Reijo Timperi
Maa- ja metsätalousministeriö, metsäneuvos Liisa Saarenmaa


Kommentti
15.15 Loppukeskustelu

Yhteenveto ja päätössanat
Tutkimusjohtaja Kari Mielikäinen, Metla

 
16.00 Tilaisuus päättyy  
 
  Päivitetty:   23.02.2005 / JSaa Metla : AjankohtaistaTapahtumat     Palaute Metlan etusivulle