Puun käyttö- ja markkinamahdollisuudet

Tutkimuspäivä 2
Lahti, Sibelius-talo
4.10.2005

 >

Järjestäjä

Metsäntutkimuslaitoksen PKM-tutkimusohjelma - Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki

Tutkimuspäivän ohjelma

Metsäntutkimuslaitoksen Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki -tutkimusohjelma järjestää tutkimuspäivän, jossa esitellään vuoden 2002 alusta toimineen tutkimusohjelman uusia tuloksia.

Aamupäivällä on useita tietoiskutyyppisiä puheenvuoroja eri tutkimushankkeiden tuloksista suomalaisen puun mielenkiintoisista ja hyödyntämiskelpoisista ominaisuuksista, puutavaran mittauksen ajankohtisista asioista ja Venäjästä puutuoteteollisuudessa.

Iltapäivällä pureudutaan tarkemmin kolmeen teema-aiheeseen asiantuntijoiden ennalta valmisteltujen kommenttipuheenvuorojen ryydittäminä. Teema-aiheina käsitellään haapaa sekä puumassa- ja paperiteollisuuden että puutuotteissa käytön kannalta, leimikon arvonmuodostusta puunmyyjän kannalta (myyntiarvo) ja puuraaka-aineen jalostajan kannalta (käyttöarvo) sekä puutuotteiden markkinoita ja kilpailukykyä kotimaan kuluttajamarkkinoilla sekä Saksan ja Iso-Britannian teollisilla markkinoilla.

Tutkimuspäivä on suunnattu erityisesti teollisille puunkäyttäjille ja puunmyyntimahdollisuuksiensa monipuolistamisesta kiinnostuneille metsänomistajille, mutta myös alan tutkimus- ja kehittämistyön, opetuksen, tiedonsiirron, neuvonnan ja viestinnän parissa työskenteleville organisaatioille ja henkilöille.

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen!

Ilmoittautuminen

23.9.2005 mennessä, PKM-tutkimusohjelman hankesihteeri Seija Partanen, Metla, Joensuun tutkimuskeskus puh. 010 211 3015, seija.partanen @ metla.fi.

Osallistumismaksu 50 euroa laskutetaan osanottajilta tutkimuspäivän jälkeen. Sisältää tulo- ja iltapäiväkahvit, lounaan ja tilaisuudessa jaettavan esitelmämateriaalin (ohjelma, osallistujalista,esitelmien lyhennelmät).

Lisätietoja

  • Jukka Malinen, puh. 010 211 3124, jukka.malinen @ metla.fi
  • Jari Kärnä, puh. 010 211 2332, jari.karna @metla.fi
  • Erkki Verkasalo, puh. 010 211 3020, erkki.verkasalo @ metla.fi
 
   Päivitetty:   23.8.2006/JSaa, EKel Metla : Ajankohtaista : Tapahtumakalenteri   Palaute Metlan etusivulle
. .