Vuorovaikutteisuus metsätalouden ja metsäpolitiikan suunnittelussa -seminaari
12.11.2003, Metlan Vantaan tutkimuskeskus, Jokiniemi


SEMINAARI 
Kotisivu 
Ohjelma 


 
METLASSA NYT 
Ajankohtaista 
Tapahtumakalenteri 

NOW IN METLA 
News from Metla 


Ohjelma 12.11.2003

 
8.30 Ilmoittautuminen, kahvit
9.00 Seminaarin avaus
Tutkimusjohtaja Kari Mielikäinen, aamupäivän pj.
9.05 Osallistuminen ja vuorovaikutteisuus metsätalouden ja metsäpolitiikan suunnittelussa
Apulaisosastopäällikkö Pentti Lähteenoja, MMM
9.45 Vuorovaikutteisen vaikutusarvioinnin ja seurannan haasteet metsäalan ohjelmatyössä
Projektipäällikkö Jari Paldanius, Diskurssi Oy
10.15 Osallistamisen ja metsäkeskusten rooli adaptiivisessa metsävarojen suunnittelussa
Tutkija Leena Leskinen, Metla
10.45 Osallistava ote yksityismetsien suunnittelussa - haasteita ja mahdollisuuksia
Yliopettaja, tutkija Jukka Tikkanen, Oulun seudun ammattikorkeakoulu
11.15 Kommentti
Johtaja Eila Valtanen, Metsäkeskus Kainuu
11.25 Keskustelua
11.50 Puheenjohtajan yhteenveto
12.00 Lounastauko
 Iltapäivän pj. professori Tuula Nuutinen
13.00 Kokemusperäinen oppiminen metsäsuunnittelussa
Tutkija Jouni Pykäläinen, Metla
13.30 Taajamametsien vuorovaikutteinen suunnittelu - tuleeko asukkaan ääni kuulluksi?
Tutkija Irja Löfström, Metla
14.00 Kommentti
Kaupunginpuutarhuri Eeva Kuuluvainen, Helsingin kaupunki
14.15 Kahvit
14.45 Missä mennään Metsähallituksen osallistavassa metsäsuunnittelussa?
Metsänhoitopäällikkö Pauli Wallenius, Metsähallitus
15.15 Kommentti
Metsäpäällikkö Harri Karjalainen, WWF
15.30 Keskustelua
16.00 Puheenjohtajan yhteenveto ja seminaarin päättäminen
Professori Tuula Nuutinen, Metla


 
  Päivitetty:  28.1.2004/SaMuMetla : Ajankohtaista : Tapahtumakalenteri  PalauteMetlan etusivulle