"Metsätalouden ympäristökuormitus ja sen vähentäminen - tutkimustietoa ja työkaluja" -seminaari
23.-24.9.2002 Kolin luontokeskuksessa

 >

Seminaari on tarkoitettu metsä- ja ympäristöalan ammattilaisille sekä tutkijoille. Seminaarin järjestävät Metsäntutkimuslaitos, Joensuun yliopisto, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, Metsähallitus, Geologian tutkimuskeskus sekä Suomen Akatemian Sunare -tutkimusohjelma.
.

Seminaarin hinta on 60 € (sis. ruokailut, kahvit, retkeilyn, materiaalit ja kuljetukset Joensuu-Koli-Joensuu). Majoitus ei kuulu seminaarin hintaan. Kolin ympäristössä on useita eri majoitusvaihtoehtoja (Lieksan kaupungin karttapalvelu). Hotelli Kolilta huonetta varatessanne kannattaa mainita osallistuvansa seminaariin.

Seminaarissa on mahdollisuus esitellä postereita. Posterien ja esitelmien abstraktit
(1 s.) tulee lähettää järjestäjille etukäteen, jotta ne voidaan jakaa kaikille osallistujille.

Lisätietoja:
Metla/Joensuun tutkimuskeskus
tutkija Ari Laurén
PL 68, 80101 JOENSUU
p. (013) 251 5339
fax. (013) 251 4567
ari.lauren@metla.fi

Joensuun yliopisto/metsätieteellinen tiedekunta
Professori Leena Finér
PL 111, 80101 JOENSUU
p. (013) 251 4040
fax. (013) 251 4444
leena.finer@joensuu.fi
Seminaarin ohjelma
Maanantai 23.9.
7.10Kuljetus (lentoasema -rautatieasema - Koli)
8.30Ilmoittautuminen ja kahvi
9.00Tilaisuuden avaus
 Tilanne ja tavoitteet metsätalouden ympäristökuormituksen vähentämiseksi
- Kaarle Kenttämies, SYKE
 Mitä tiedämme luonnonhuuhtoumasta metsäisiltä valuma-alueilta
- Pirkko Kortelainen, SYKE
 Näkyvätkö hakkuun ja maanmuokkauksen vaikutukset valumaveden laadussa - tehoavatko ympäristönsuojeluohjeet?
- Marketta Ahtiainen, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus
 Tauko
 Maaperän kyky pidättää liukoisia ravinteita kangasmetsän hakkuun jälkeen
- Sirpa Piirainen, Metla
 Ravinteiden vapautuminen hakkuutähteistä
- Marjo Palviainen, Metla
 Kangasmetsän maanmuokkauksen vaikutus maan kemiallisiin ominaisuuksiin
- Niina Tanskanen, Helsingin yliopisto
 Lounas
 Pintahumuksen kyky sitoa fosfaattia ja typpeä hakkuualoilla ja suojavyöhykkeillä
- Riitta Väänänen, Helsingin yliopisto
 Vaikuttaako metsänkäsittely pohjavesialueiden veden laatuun
- Merja Antikainen Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, Birgitta Backman Geologian tutkimuskeskus, Kaisa Rusanen Turun yliopisto
 Turvemaiden hakkuiden aiheuttama ravinnekuormitus
- Mika Nieminen, Metla
 Kahvi
 Metsätalouden vesistövaikutukset ja niiden torjunta ojitetuista soista muodostettujen puskurivyöhykkeiden avulla
- Niko Silvan, Helsingin yliopisto
 Pintavalutuskenttien teho turvemailta huuhtoutuvan kiintoaineen ja ravinteiden pidättäjänä
- Erkki Ahti ja Mika Nieminen, Metla
 Kuohattijärven suojavyöhyketutkimuksen tuloksia
- Veli Lyytikäinen, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus
 Uusia työvälineitä kehitteillä ympäristökuormituksen hallintaan - FEMMA
- Ari Laurén, Metla, Harri Koivusalo, Teknillinen korkeakoulu, Teemu Kokkonen, Teknillinen korkeakoulu, Sari Penttinen, GTK, Leena Finér ja Hannu Mannerkoski Joensuun yliopisto
16.25Postereiden esittely ja pientä välipalaa
- Postereita (tietotauluja) on tulossa mm. turvemaiden tuhka- ja fosforilannoituksen vaikutuksesta ravinteiden huuhtoutumiseen ja ainevirtojen mallinnuksesta, lisää toivotaan
18.15Retki ja iltapala
- Tutustumme Kolin kansallispuiston geologiaan Keijo Nenosen (Geologian
tutkimuskeskus) opastuksella ja nautimme iltapalaa kaskiaholla hämärtyvässä syysillassa.
Tiistai 24.9.
8.30-15.00 Retkeily Metsähallituksen käytännön kohteille Nurmeksen Kuohattijärven ympäristöön. Tutustuminen metsätalouden ympäristökuormituksen torjuntaongelmiin ja niiden ratkaisuun käytännössä. (sis. lounas+kahvi)
16.00Retki päättyy Kolille, josta bussikuljetus Joensuuhun, jonne saavutaan klo 16.00.


 
   Päivitetty:   29.8.2002/SaMu Metla : Ajankohtaista : Tapahtumakalenteri   Palaute Metlan etusivulle
. .