Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 

Det skogsrikaste landet i Europa

Sajtkarta | Sökning
[an error occurred while processing this directive]

Trädbestånd  m³/ha

   0-10
   11-50
   51-100
   101-150
   151-200
   >200
   Moln
   Bebyggelse
   Vatten
   Jordbruk
  • 78% av Finlands areal är skogbruksmark medan vattendragen utgör 10%.
  • Enligt den nationella definitionen på skogsmark som används i Riksskogstaxeringen (2004-2008) är arealen skogsmark 20,1 och enligt den definition som FAO applicerar 22,1 miljoner hektar, dvs. fyra hektar per finländare. Det europeiska medeltalet är 1,3 hektar.
  • Det finns nästan en miljon skogsägare i Finland. Detta innebär att var femte finländare äger skog.
  • Staten ägen cirka en tredjedel av skogsarealen.
  • Skogsindustrin är en av den finländska ekonomins stöttepelare. Dess årliga omsättning är ungefär 20 miljarder euro och dess andel av nettoexporten 27%.
  • Jämfört med början av 1950-talet har den årliga skogstillväxten ökat med 80% och virkessförrådet med 43%. År 2008 var den årliga tillväxten 99 miljoner kubikmeter. Virkesförrådet ökar kontinuerligt. År 2008 var avgången 70% av årstillväxten.
  • Virkesförrådet är barrträdsdominerat. Det vanligaste trädslaget är tall. Tallens andel av virkesförrådet är 50% och granens 30%. Det förhärskande lövträdslaget är björk (framförallt vårtbjörk) och björkens andel av virkesförrådet är 16%.

 

 

Skog - det finländska själsliga landskapet (wmv, 21,9 MB)

wmv
 

Finländarna sköter sina skogar (wmv, 8.4 MB)

wmv
 

I Finland används skogarna på många sätt (wmv, 10.1 MB)  

wmv
 

Finländarna är skogexperter (wmv, 9.4 MB)

wmv

 

Updaterat: 04.06.2013 /JHyv  | Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns  |  Copyright Metla  |  Feedback