Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Alueyksiköt » Pohjois-Suomi » Rovaniemi » Tutkimustoiminta

Metla Rovaniemi - Tutkimustoiminta

Sivukartta | Haku

Metsäekosysteemien kehitys, hoito ja käyttö

Metsäekosysteemien hoitoa ja käyttöä selvitetään etenkin niiden kehitystä kuvaavien mallien avulla. Tavoitteena on tuottaa uusia malleja sekä tilastomatemaattiselta että ekofysiologiselta pohjalta. Metsänuudistamistutkimuksissa pääpaino on puulajien kasvupaikkavaatimusten tutkimuksessa ja taimien alkuvaiheen kehitykseen liittyvien monien ekologisten tekijöiden selvittämisessä. Metsänkasvatukseen liittyvien prosessien tutkimuksessa keskitytään metsänhoitomenetelmien vaikutusten mallittamiseen ja erityisesti suopuustojen kasvun kuvaamiseen ojituksen jälkeen.

Pohjoisten metsäekosysteemien alttius häiriöille ja muutoksille

Pohjoisten metsäekosysteemien alttius häiriöille ja muutoksille -tutkimus kattaa luontaiset abioottiset ja bioottiset tuhot. Aihepiirissä selvitetään myös ihmisen toiminnasta aiheutuvien haitallisten aineiden vaikutuksia metsäekosysteemiin sekä ilmastomuutosta. Toimintayksikkö on aktiivisesti mukana Euroopan unionin metsäekosysteemien toimintaan liittyvissä tutkimusohjelmissa.

Lapin metsien käyttömuodot ja niiden yhteensovittaminen

Lapin metsien käyttömuodoista ja niiden yhteensovittamisesta tutkitaan etenkin luontomatkailua ja porotaloutta. Painoalalla selvitetään myös metsiin liittyviä arvoja ja metsien ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää käyttöä. Matkailu on metsäteollisuuden jälkeen taloudellisesti ja työllistävyydeltään merkittävin Lapin metsiin liittyvä elinkeino. Matkailututkimus tuottaa tietoa etenkin matkailun vaikutuksista ja merkityksestä sekä matkailun kestävän kehittämisen mahdollisuuksista ja malleista. Lapin erikoisuutta, poronhoitoa, tutkitaan ekologisesti kestävänä elinkeinona ja paikalliskulttuurin olennaisena osana.

  Päivitetty: 09.03.2010 /KBym | Copyright Metla | Palaute