Kuva: (C) Metla/Kalle Kuvaaja

Puuraaka-aineen määrän ja laadun optimointi metsänkasvatuksessa ja teollisuuden prosesseissa (PURO)

PURO kotisivu  
Taustaa  
Tavoitteet  
Tulokset  
Konsortio  
Osatehtävät  
Yhteystiedot  

In English  

Helsingin yliopisto
VTT kotisivulle
Metlan kotisivulle

 

PURO on
Suomen luonnonvarain
tutkimussäätiön
rahoittama
tutkimuskonsortio

Tavoitteet

Hankkeessa kehitetään vuorovaikutteinen tietokoneohjelmisto, joka yhdistää puuntuotosketjun eri vaiheita kuvaavia laskentamalleja toimivaksi ja käyttäjäystävälliseksi kokonaisuudeksi. Männyn kasvatuksesta sahapuuksi on jo saatu tuloksia tutkimusryhmän osapuolien aiemmassa yhteistyössä. Nyt tuotetaan uutta tutkimustietoa erityisesti kuusen kasvusta ja raaka-aineominaisuuksien vaihtelusta sekä raaka-aineominaisuuksien vaikutuksesta lopputuotteen laatuun kemiallisessa jalostuksessa. Uutta tietoa saadaan myös siitä, että metsänkasvatuksen taloudellisuutta tarkastellaan teollisten lopputuotteiden näkökulmasta.

Keskeisenä tutkimusmenetelmänä on runkojen muodon ja ominaisuuksien kolmiulotteisen jakauman kuvaus. Dynaamisten, puun elintoimintoihin perustuvien mallien avulla voidaan kuvata millaisia kuitu- tai sahapuurunkoja muodostuu eri kasvupaikoilla erilaisen metsänkäsittelyn tuloksena. Runkojen ominaisuuksien siirtymistä puutuotteiden laatuun selvitetään puunjalostusprosessin simulointimallin avulla. Erilaisten kasvatustapojen ja raaka-aineen teollisten käyttötapojen kannattavuutta vertaillaan käyttäen taloudellisia laskentamalleja ja optimointia. Raaka-aineen ohjautumista leimikosta oikeaan käyttötarkoitukseen tehostetaan myös kehittämällä tarkoituksenmukaisia runkojen lajittelumenetelmiä.

Hankkeen tuottamat mallit ja ohjelmisto palvelevat yhtäältä tutkijayhteisöä, joka voi testata niillä teorioita puun laatuun ja raaka-aineen käyttöön vaikuttavista tekijöistä, ja toisaalta eri organisaatioiden metsäasiantuntijoita. Ohjelmistoa voidaan soveltaa paitsi yksittäisten kysymysten tarkasteluun, myös asetettujen tavoitteiden mukaisten metsänhoitosuositusten laadintaan.

Annikki Mäkelä
Konsortion johtaja

 
  Päivitetty:   11.5.2004/Metla/JSaa PURO :    Palaute Metlan etusivulle