Kuva: (C) Metla/Kalle Kuvaaja

Puuraaka-aineen määrän ja laadun optimointi metsänkasvatuksessa ja teollisuuden prosesseissa (PURO)

PURO kotisivu  
Taustaa  
Tavoitteet  
Tulokset  
Konsortio  
Osatehtävät  
Yhteystiedot  

In English  

Helsingin yliopisto
VTT kotisivulle
Metlan kotisivulle

 

PURO on
Suomen luonnonvarain
tutkimussäätiön
rahoittama
tutkimuskonsortio

Taustaa

  • Miten laadukkaan kuusikuidun ja sahapuun kannattavimmat kasvatusmenetelmät eroavat toisistaan?
  • Mitkä harvennustavat antavat parhaan taloudellisen tuloksen mäntytukin laatukasvatuksessa?
  • Miten raaka-aineen suunniteltu loppukäyttö vaikuttaa tehokkaimpien metsänkäsittelyjen valintaan?
  • Miten olemassa oleva raaka-aine kohdennetaan kannattavimmin teollisuuden eri prosesseihin?
  • Miten laatu pitäisi arvottaa raakapuun hinnassa, jotta laatukasvatus olisi kannattavaa metsänomistajalle?
  • Miten tämä riippuu kuitu- ja tukkipuun hintasuhteista?

Tällaiset kysymykset ovat Suomen metsätaloudessa entistä ajankohtaisempia, kun metsätalous on kansainvälistynyt ja kotimainen mänty ja kuusi kilpailevat maailmanmarkkinoista suotuisammista kasvuolosuhteista tulevien tuottoisampien puulajien kanssa. Suomalaisen metsäsektorin toimivuuden ja kilpailukyvyn kannalta ensisijaista on tietotaidon kehittäminen siten, että uusin tutkimustieto ja edistyneimmät laskentamenetelmät siirtyvät mahdollisimman pian hyödyntämään metsätalouden päätöksentekoa. Tämä on tavoitteena nyt rahoitettavassa PURO-tutkimuksessa.

 

Annikki Mäkelä
Konsortion johtaja

 
  Päivitetty:   11.5.2004/Metla/JSaa PURO : Taustaa    Palaute Metlan etusivulle