Kuva: (C) Metla/Kalle Kuvaaja

Ympäristötekijöiden vaikutus puun ja puukuitujen ominaisuuksiin

PURO-konsortion osatehtävä 1

Metla hanke 3363 -

PURO kotisivu  
Taustaa  
Tavoitteet  
Tulokset  
Konsortio  
Osatehtävät  
Yhteystiedot  

In English  

Helsingin yliopisto
VTT kotisivulle
Metlan kotisivulle

 

PURO on
Suomen luonnonvarain
tutkimussäätiön
rahoittama
tutkimuskonsortio

Vastuututkija: Pekka Saranpää
Tutkijat: Harri Mäkinen, Tuula Jaakkola

Osahankkeessa tuotetaan uutta perustietoa puun kasvunopeuden, puuaineen ominaisuuksien ja metsänhoitotoimenpiteiden säätelemien ympäristötekijöiden välisistä vuorovaikutuksista. Hankkeessa laaditaan yleisesti sovellettavia malleja runkojen ja puuaineen ominaisuuksille sekä ominaisuuksien jakaumille puun tyveltä latvaan ja ytimestä pintaan. Mallinnus perustuu tarkkoihin mittauksiin puun rakenteesta.

Mallinnuksessa hyödynnetään aiemmissa hankkeissa kerättyä kuusiaineistoa (Picea abies (L.) Karst). Tässä hankkeessa aineistoa täydennetään Metlan ylläpitämiltä harvennus- ja lannoituskokeilta kerätyllä kuusiaineistolla. Lisäaineisto kerätään yhteistyössä osatehtävän 2 kanssa. Puuaineen ja kuidun ominaisuuksia ennustavat mallit testataan osatehtävässä 2 kerättävän laajan aineiston avulla.

Muutokset vuosiluston leveydessä, kevät/kesäpuusuhteessa ja puuaineen tiheydessä rungon eri korkeuksilla tutkitaan röntgendensitometrisellä menetelmällä. Kuidunpituus analysoidaan ytimestä pintaan maseroimalla kevätpuunäytteet ja mittaamalla 50 ehjää kuitua kuvankäsittelymenetelmillä. Myös kuidun läpimitta ja soluseinän paksuus analysoidaan kuvankäsittelymenetelmillä kryomikrotomilla leikatuista ohuista poikkileikkeistä.

Hankkeessa myös kehitetään aiemmin laadittuja männyn (Pinus sylvestris L.) oksamalleja. Lisäksi hankkeessa viimeistellään aiemmissa tutkimuksissa laaditut kuusen ja rauduskoivun (Betula pendula Roth.)) oksamallit.

 
  Päivitetty:   5.7.2004/Metla/JSaa, OKur PURO :    Palaute Metlan etusivulle