Tukkimalli  (C) VTT

Puuraaka-aineen määrän ja laadun optimointi metsänkasvatuksessa ja teollisuuden prosesseissa (PURO)

PURO kotisivu  
Taustaa  
Tavoitteet  
Tulokset  
Konsortio  
Osatehtävät  
Yhteystiedot  

In English  

Helsingin yliopisto
VTT kotisivulle
Metlan kotisivulle

 

PURO on
Suomen luonnonvarain
tutkimussäätiön
rahoittama
tutkimuskonsortio

 

Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö juhlisti 50-vuotista toimintansa tutkimuksen rahoittajana myöntämällä 400 000 euron suuruisen juhla-apurahan PURO-tutkimuskokonaisuudelle.

Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiön tarkoituksena on käynnistää juhla-apurahalla tutkimusta, joka tuottaa innovatiivista tietoa puun käytön mahdollisuuksista ja johtaa tuotesovelluksiin ja taloudelliseen toimintaan. Juhla-apurahan tarkoituksena on edistää suomalaisen puun kansainvälistä kilpailukykyä puupohjaisten tuotteiden raaka-aineena. Tavoitteena on, että metsien kiertoajan eri vaiheissa saatava puuraaka-aine käytetään liiketaloudellisesti kannattavasti ja ominaisuuksiltaan parhaiten soveltuvaan tuotteeseen ja prosessiin.

Tutkimuksen tulisi lisätä tietoa metsien tuotantomahdollisuuksista, puuaineiden, kuitujen ja tuotteiden ominaisuuksista ja tuotantoprosesseista, jotka voisivat osoittautua uusiksi vahvuustekijöiksi suomalaisen puunkäytön kehittämisessä.

Lähestymistapa edellyttää syvällistä yhteistyötä metsäntutkimuksen ja puuntutkimuksen aloilta siten, että tutkitaan kokonaisuutena metsästä-tuotteeksi -ketjussa puuaineen ja -kuitujen ominaisuuksia ja käsittelyprosesseja.

Konsortiossa on mukana kuusi tutkimusryhmää Helsingin yliopiston metsäekologian, metsävarojen käytön ja metsäekonomian laitokselta, Metlan Vantaan tutkimuskeskuksesta ja VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta. Se yhdistää aiempaa laajemmin puuntuotosketjun eri osa-alueiden kokeellista, teoreettista ja soveltavaa tutkimusta. Konsortio tuottaa useita uusia tohtoreita jotka ymmärtävät puunkasvatuksen eri vaiheiden merkityksen puun laadulle ja osaavat ottaa huomioon mahdollisuudet käyttää raaka-ainetta tehokkaasti eri tarkoituksiin.

Yhteystiedot:

 
  Päivitetty:   30.6.2004/Metla/JSaa PURO :    Palaute Metlan etusivulle