Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Palvelut » Tietopalvelut

Metlan tietopalvelut
- tärkeä osa metsäsektorin tietohuoltoa

Sivukartta | Haku

Metla tuottaa tutkimustietoon ja asiantuntemukseensa perustuvia tietopalveluita metsäalan tarpeisiin ja vastaa siten osaltaan metsäalan tietohuollon toimivuudesta.

Osa tietopalveluista ja -tuotteista on asiakkaalle maksullisia; hinnoittelu perustuu valtion maksuperustelakiin. Osa Metlan tietopalveluista on lailla tai asetuksella Metlalle annettuja viranomaistehtäviä.

Kirjasto ja tietopalvelu

Metlan tietopalvelu palvelee hankkimalla, tallentamalla ja välittämällä tutkimuslaitoksessa tarvittavaa kirjallisuutta ja muuta tietoaineistoa sekä koordinoi ja ohjaa Metlan kirjastotoimintaa.

Valtakunnan metsien inventointi VMI

Vuodesta 1921 lähtien Metla on huolehtinut Suomen metsävarojen inventoinnista. Tällä hetkellä on käynnisä 11. inventointi. Valtakunnan metsien inventoinneissa kerätään monipuolisesti tietoa metsien puuston määrästä ja kasvusta sekä metsien tilasta ja biologisesta monimuotoisuudesta. Aikasarjojen avulla voidaan analysoida pitkän ajan muutoksia.
Lisätietoja: Kari T. Korhonen (operatiivinen VMI)

Metsätilastollinen tietopalvelu

Metla laatii pääosan Suomen virallisista metsätilastoista. Metsätilastot julkaistaan Metsätilastollisessa vuosikirjassa ja tilastotiedotteissa. Keskeiset metsätilastot on koottu myös maksulliseen Metinfo Tilastopalveluun.
Lisätietoja: Martti Aarne

MELA ja metsälaskelmat

Metla laatii Suomen metsien hakkuumahdollisuusarviot ja tekee asiakkaiden tilaamia alueellisia metsälaskelmia valtakunnan metsien inventoinnin aineistoista. Metlan näihin laskelmiin kehittämä MELA-ohjelmisto on saatavana myös kaupallisena tuotteena, ja sitä käytetään yleisesti alue- ja tilakohtaisessa metsätalouden suunnittelussa. MELA välittää mallinnetun tutkimustiedon suoraan käyttäjien suunnitteluprosessiin ja -tuloksiin heidän oman päätöksentekonsa tueksi.
Lisätietoja: Metinfo MELA ja metsälaskelmat -palvelu

Metsien terveydentilan sekä metsätuhoja aiheuttavien sienitautien ja tuholaisten seuranta

Metla vastaa Suomen metsien tilan seurannasta. Metsätuhotietopalvelu -hanke vastaa metsätuhoja aiheuttavien sienitautien ja tuholaisten seurannasta ja laatii vuosittain raportin metsissämme havaituista tuhoista. Metla toimittaa tiedot yleiseurooppalaiseen metsien tilan seurantaan. Metsien tilaa seurataan myös valtakunnan metsien inventoinnin yhteydessä.
Lisätietoja: Metinfo Metsien terveys -palvelu

Taimitarhojen tietopalvelu

Metlan taimitarhojen tietopalvelu toimittaa Taimiuutiset-lehteä, järjestää alan kursseja ja julkaisee taimituotantoon ja metsänviljelyyn liittyvää ammattikirjallisuutta. Taimitarhojen tietopalvelu palvelee myös taimituho-kysymyksissä.
Lisätietoja: Metinfo Taimitieto -palvelu

Metinfo Metsätietopalvelut Internetissä

Metinfo-palvelut tarjoavat käyttöösi

  • ajantasaista tietoa metsistä, metsien tilasta ja metsävaroista
  • vastauksia metsien hoitoon ja käyttöön liittyviin kysymyksiin
  • tiiviitä tietopaketteja eri aihepiireistä

Metinfoon kuuluu kaikille avoimia, rekisteröitymistä edellyttäviä sekä maksullisia palveluita. Kaikkiin palveluihin voit kuitenkin tutustua ilmaiseksi.
Lisätietoja: Metinfo-palvelut

Kasvinsuojeluaineiden tarkastus

Metla tarkastaa metsätaloudessa käytettävien kasvinsuojeluaineiden biologista tehoa ja käyttökelpoisuutta valmisteiden rekisteröintiä varten.
Lisätietoja: Marja Poteri ja Tiina Ylioja, Suonenjoen toimipaikka

Metsäpuiden jalostus

Käytännön metsänjalostustoiminta
Vuoden 2000 alusta lähtien, Metsänjalostussäätiön toimintojen siirryttyä Metlaan, Metla on vastannut koko maan käytännön metsänjalostuksen valinta- ja testaustoiminnasta sekä siemenviljelysten suunnittelusta.
Lisätietoja: Matti Haapanen

Metsägeneettinen rekisteri
Metla ylläpitää metsägeneettistä rekisteriä, joka sisältää tiedot metsänjalostuksen ja metsägeneettisen tutkimuksen käyttämästä aineistosta sekä metsäpuiden geenivarojen suojeluun liittyvistä kohteista.
Lisätietoja: Mari Rusanen

Puutavaran mittauslain mukaiset tehtävät

Metla on keskeinen riippumaton, puutavaran mittausta tutkiva elin Suomessa. Puutavaran mittauslainsäädännön mukaiset tehtävät ovat selvittää tarvittavin tutkimuksin puutavaran mittauslain mukaisten mittausmenetelmien perusteet, antaa lausunnot muutoin selvitetyistä perusteista ja avustaa puutavaran mittauksen neuvottelukuntaa mittausmenetelmien ja niitä koskevien mittausohjeiden valmistelussa. Tämän lisäksi hoidetaan omaehtoisesti käytännön neuvontaa ja palvelua mittausasioissa.
Lisätietoja: Metinfo tietopaketit Puutavaranmittaus -palvelu

Idän metsätieto – Venäjän metsätalouden tietopalvelu

Idän metsätieto -palvelu sisältää perustietoa Luoteis-Venäjän metsäsektorista ja puukaupasta, uutispalvelun, ajankohtaisia artikkeleita, kuvapankin ja yritysrekisterin. Sivusto on avoin kaikille käyttäjille.
Lisätietoja: Idän Metsätieto

  Päivitetty: 11.06.2013 /KBym | Copyright Metla | Palaute