Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla » Tjänster » Informationstjänster

Metlas informationstjänster
- en viktig del av skogssektorns kunskapsservicer

Sajtkarta | Sökning

Metla producerar informationstjänster och expertis för skogsklustrets behov på basis av sina forskningsresultat och sin expertis. Metla svarar då för sin del för att skogsklustrets kunskapsservice fungerar.

En del av informationstjänsterna och produkterna är avgiftsbelagda för kunden; prissättningen baserar sig på lagen om grunderna för avgift till staten. En del av Metlas informationstjänster har ålagts Metla som myndighetsuppdrag enligt lag eller förordning.

Metlas riksomfattande myndighetsuppgifter är:

  • Den riksomfattande skogsinventeringen (riksskogstaxeringen)
  • Uppföljning av skogarnas hälsotillstånd
  • Skogsstatistisk informationstjänst
  • Skogsskadeinformationstjänsten
  • Granskning av bekämpningsmedel som nyttjas inom skogsbruk
  • Uppgifter enligt virkesmätningslagen
  • Uppföljning av skogsförnyelse på skyddsskogsområdet

Övriga informationtjänster:

Updaterat: 11.06.2013 /JHyv  | Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns  |  Copyright Metla  |  Feedback