Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla » Tjänster » Beställningforskning

Beställningsforskning och övriga kundanpassade experttjänster

Sajtkarta | Sökning

Metlas expertis, forskningsteknologi och kunniga personal står till förfogande för de beställnings­ forskning på uppdrag som kunden ger samt för andra kundinitierade tjänster som utbildning och konsultering.

Beställda tjänster planeras enligt kundens behov. Samtidigt avtalar man om principerna för genom­ förandet av projekten, publiceringen av resultaten samt om frågor kring ägande och förvaltning av insamlade data.

Vid prissättningen av avgiftsbelagda tjänster följs lagen om grunderna för avgift till staten. Tjänster prissätts enligt självkostnadsprincipen, dvs. man strävar till att intäkterna skall täcka de uppkomna kostnaderna.

Förutom kundanpassade specialtjänster står Metlas mångsidiga publikationer, bildarkiv, laboratorie, informations- och rådgivningstjänster samt övrig expertis till förfogande för dem som behöver kunskap.

Tilläggsinformation:
Raili Keronen

Updaterat: 20.05.2014 /JHyv  | Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns  |  Copyright Metla  |  Feedback