Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla » Tjänster

Metla betjänar

Sajtkarta | Sökning

 

Skogsinformation och -tjänster

Genom att förmedla forskningskunskap betjänar Metla på många sätt dem som behöver skogsinformation, använder forskningsdata eller är intresserade av skog. Du har tillgång till:

  • informationstjänster, expertsystem samt myndighetsuppgifter och servicetjänster
  • Metinfo Skogsinformationtjänster på internet (på finska och engelska)
  • beställningsforskning och andra produkter anpassade för kundens informationsbehov
  • utbildnings- och rådgivningstjänster
  • forskningsrapporter och kundtidskriften Metsäntutkimus (på finska)
  • prognoser och översikter

Laboratorier

Av Metlas laboratorium kan du beställa olika mångsidiga analyser och mätningar. Du har i din tjänst centralalboratoriet i Vanda samt de regionala laboratorierna runtom i landet.

Tilläggsinformation:
Marjatta Kantola

Skogar

I Metlas forskningsskogar kan du bekanta dig med skogskunskap och forskning. Metlas forskningsområden, undervisningsskogar samt skyddsområden demonstrerar skogsnaturen och skogsforskningen med hjälp av olika rutter och övriga demonstrationsobjekt. I skogarna finns också tjänster som riktar sig till vandrare och friluftsfolk.

Mera information om skogar

Bildarkiv

I Metlas bildarkiv finns tusentals bilder om skog, skogsforskning och skogsbruk. Bilder kan lånas ut för olika ändamål.

Tilläggsinformation:
Erkki Oksanen

Metlas informationtjänst och bibliotek

Från Metlas bibliotek kan du beställa t.ex. Metlas publikationer.

Tilläggsinformation:
Jarmo Saarikko

Updaterat: 08.03.2011 /JHyv  | Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns  |  Copyright Metla  |  Feedback