Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Alueyksiköt » Länsi-Suomi » Parkano » Laboratorio

Metla Parkanon - Laboratorio

Sivukartta | Haku

Yhteyshenkilöt

Laboratoriomestari Arja Ylinen, laborantti
Erikoistutkija Tytti Sarjala, FT

Muu tekninen henkilöstö

1 laboratorioanalyytikko, 3 laboratoriomestaria, 1 tutkimusmestari ja 1 välinehuoltaja.

Omistaja ja toiminta-alue

Laboratorio on yksi Luonnonvarakeskuksen laboratorioista..

Keskeisimmät laboratoriomenetelmät

  • Bioaktiivisten aineiden seulonta metsäbiomassan sivuvirroista sekä neulasista, sienistä, sammalista jne, orgaaniset ja vesiuutokset, analyyttinen ja preparatiivinen HPLC-analytiikka ja yhdisteiden erottelu fraktioimalla sekä bioaktiivisten ominaisuuksien testaus 96-levynlukijalla (mm. erilaiset antioksidatiivisuutta testaavat testit, proteiinit, DNA, fenolit), TTC.

  • Metsien tilan seurantaan ja metsäekosysteemitutkimuksiin liittyvät mittaukset: näytteiden esikäsittely mukaan lukien radioaktiivisuuden määrittämiseen liittyvät näytteet, märkäpoltto (40-paikkainen mikroaaltohajotuslaite), FIA, typen mineralisaatio, mikrobibiomassa fumigoimalla, ergosterolanalytiikka, lustonmittaus.

  • Puiden stressi­fysiologiaan liittyvät menetelmät kuten klorofyllifluoresenssi, männyn geenien ilmentyminen (qPCR), solukoiden elävyyden mittaus (TTC), molekyylibiologiset menetelmät (PCR, qPCR, kloonaus, DGGE), polyamiini- ja ergosterolanalytiikka (HPLC), Senbit-bioreaktoritekniikka

  • Sienten eristäminen mukaan lukien endofyytit, mykorritsasienet, saprofyytit ja puhdasviljelmien ylläpito, sienikantojen tunnistus DNA-tekniikalla ja niiden bioaktiivisten tehoaineiden tutkimus.

  • Juuristokuvantaminen Minirhizotron-kamerakuvaustekniikalla mukaan lukien kuvien tulkinta (mm. hienojuurten tuotostutkimukset).

Laboratorion kehittämisen painopisteet

  • Parkanon laboratorion osaamista kehitetään siten, että se tukee vahvalla osaamisellaan ja resursseillaan erityisesti soihin ja turpeeseen sekä metsäbiomassasta saataviin uusiin tuotteisiin, bioaktiivisiin yhdisteisiin ja liiketoimintamahdollisuuksiin liittyviä tutkimuksia ja kehityshankkeita sekä yritysten kanssa yhteisiä tuotekehitykseen tähtääviä projekteja. Osaamista ja menetelmiä kehitetään vahvasti verkottuneena yliopistojen (TTY, TaY, OY, HY, TY), ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa.

  • Pidämme myös tärkeänä taata tulevaisuudessakin laboratorion asiantuntijavalmiudet poikkeavissa tilan­teissa, kuten esim. luotettavan tiedon hankkiminen metsäekosysteemeistä ydinonnetto­muuk­sista seuraavan säteilytilanteen arvioimiseksi. Asiantuntijuus on edellytys myös tulevaisuuden ART-hankkeille.
 

Kuvat: Erkki Oksanen

  Päivitetty: 11.05.2015 /AJok | Copyright Metla | Palaute