Metla Tutkimushankeryhmä - Erillishankkeet - Metsien yhteiskunnallinen merkitys

Hankkeet

9. Ekologisen ennallistamisen Euroopan konferenssi, 7586
    2014-2015, Tolvanen Anne, OU
EU EAKR Luonnonvaraoikeuden tutkimusprofessuuri A32582 - LUODE, 7575
    2013-2015, Alenius Virpi, RO
GREENDECISION - Luontoalueita koskevan ekologisen ja sosiaalisen tiedon hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa, 7220
    2006-2008, Tyrväinen Liisa, RO
Harjoittelijat, 7402
    2010-2015, Keronen Raili, JO
Hirvieläinten yhteiskunnalliset ja metsätaloudelliset vaikutukset alueittain, 3429
    2006-2011, Matala Juho, JO
IUFROn erityishanke Maailman metsät, yhteiskunta ja ympäristö, 3348
    2002-2006, Mery Mery Gerardo
Informaatioteknologian kehitys ja metsäsektori (ITFO), 3339
    2002-2006, Hetemäki Lauri, VA
Kansainvälistymisen vaikutus Suomen puumarkkinoihin ja sahateollisuuden liiketoimintaan, 3424
    2006-2009, Viitanen Jari, JO
Kansallisen luonnonvarastrategian raportointityö, 7341
    2008-2009, Mikkola Eero, ME
Kehitys kohti kestävää ja kilpailukykyistä metsäsektoria siirtymätalousmaissa, 3460
    2007-2009, Karjalainen Timo
Kestävyyden kriteerit ja luonnonkäyttömuotojen yhteensovittaminen Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa -esitutkimus, 3395
    2004-2006, Huhta Esa, KO
Kilpailukykyä metsästä -toimenpide, Savonlinnan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelmassa 2010-13, 7456
    2011-2012, Aronen Tuija, PU
Koli Forum, 50192
    2008-2009, Karjalainen Timo
Lapin pitkäaikaisaineistojen hallinta (Kilpisjärvi-Kolari LTSER), 7435
    2010-2013, Jokinen Mikko, RO
Luonnon virkistyskäyttö 2010 III, 7294
    2007-2008, Sievänen Tuija, VA
Luonnon virkistyskäytön seuranta ja arviointi, 3462
    2007-2013, Sievänen Tuija, VA
Maailman metsät yhteiskunta ja ympäristö III, 3546
    2011-2018, Katila Pia, VA
Maailman metsät, yhteiskunta ja ympäristö -II, 3461
    2007-2010, Mery Mery Gerardo
Maisemalaboratorio - LIFE, 8501
    2004-2009, Huhta Esa, KO
Matkailu osana luonnon- ja kulttuuriympäristön kestävää käyttöä, 3295
    2000-2006, Tyrväinen Liisa, RO
Matkailun ja virkistyskäytön merkitys maaseudun maisemassa ja elinkeinoelämässä, 3463
    2007-2013, Tuulentie Seija, RO
Metsien käytön tulevaisuus Suomessa, 50168
    2007-2012, Uusivuori Jussi, VA
Metsien monikäytön talouden professuuri, 7455
    2010-2019, Juutinen Artti
Metsien ympäristö- ja virkistyspalvelujen aluetalous, arvottaminen ja elinkeinoedellytykset, 3472
    2007-2010, Ovaskainen Ville, VA
Metsä oppimisympäristönä ja seudullisen asiantuntijaosaamisen kokoajana, 7468
    2011-2014, Nikkanen Teijo, PU
Metsäekonomian ja -politiikan alaan liittyvä opetus, 7526
    2012-2013, Kurttila Mikko, JO
Metsäpolitiikan keinot ja yksityismetsien käsittely, 3579
    2012, Karppinen Heimo, VA
Metsäpolitiikan uudistuvat tarpeet ja Metlan yhteiskunnallisen tutkimuksen painopisteet -esitutkimus, 3427
    2006, Uusivuori Jussi, VA
Metsäpolitiikka yksityismetsätalouden ohjaajana, 3309
    2001-2006, Hänninen Harri, VA
Metsäsektorin kehitys Venäjällä ja vaikutukset Suomen metsäsektoriin, 3384
    2004-2007, Karjalainen Timo
Metsäsektorin rakenteelliset muutokset ja metsäpolitiikan painopisteet valituissa Keski ja Itä-Euroopan maissa -esitutkimus, 3405
    2005-2006, Ilavsky Jan
Metsästä hyvinvointia -tutkimusohjelman koordinointi, 3481
    2007-2014, Tyrväinen Liisa, RO
Metsätaloustoimenpiteiden maisema- ja virkistyskäyttövaikutukset, 7334
    2008-2010, Karjalainen Eeva, KP
Metsäverotarkastelu, 7612
    2014, Leppänen Jussi, VA
Metsäympäristön pedagoginen tuotteistaminen, 7256
    2007, Nikkanen Teijo, PU
Mosambikin metsäntutkimuksen kapasiteetin vahvistaminen 2012-2014 (FORECAS), 90238
    2012-2015, Västilä Sinikka, VA
Oppimateriaalien ja -manuaalien kehittäminen, 7237
    2006-2009, Karvinen Sari, JO
Perhemetsätalous ja metsäpolitiikka, 3458
    2007-2011, Karppinen Heimo, VA
Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma, 7445
    2010-2014, Tolvanen Anne, OU
Pohjoiskalotin ja Luoteis-Venäjän luonto ja luonnonilmiöt DVD ja Internet tietopaketti matkailijoille ja matkailun markkinoijille., 7253
    2007, Vuopio Mirja, KO
Poliittisten ohjauskeinojen arviointi ja kehittäminen luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen edistamiseksi, 7515
    2012-2015, Uusivuori Jussi, VA
Poronhoito ja muuttuva ympäristö, 3362
    2002-2006, Helle Timo
Poronhoito sotaharjoitusalueella - tapaustutkimus Rovajärvellä, 7356
    2009-2010, Helle Timo
Siirtymätalousmaiden metsäreformin analyysi ja parhaat käytännöt, 7219
    2006-2008, Ilavsky Jan
Suomen metsäsektorin kilpailukyky: Analyysi globalisaation ja kansainvälisen politiikan vaikutuksesta toimintaympäristöön ja kilpailukykyyn, 7529
    2012-2015, Katila Pia, VA
Suomen metsät 2011 -raportti, 7463
    2011, Parviainen Jari, JO
Syksy, talvi ja kevät metsissä -esitutkimus, 3411
    2005-2006, Ilvesniemi Hannu, VA
Vaihtoehtolaskelmien laatiminen, 3483
    2007, Uusivuori Jussi, VA
Venäjän, Keski- ja Itä-Euroopan maiden metsätietopalvelu, 3464
    2007-2009, Välkky Elina
Venäjän, Keski- ja Itä-Euroopan siirtymätalousmaiden metsätietopalvelu, 3406
    2005-2006, Karvinen Sari, JO
Vihreä Talous ja Politiikka, 640086
    2012-2016, Uusivuori Jussi, VA
Virkistyskäytön kysyntä ja hyödyt, 3287
    2000-2006, Sievänen Tuija, VA
Yksityismetsätalouden kannattavuus ja metsäpolitiikan ohjauskeinot, 3607
    2013-2015, Karppinen Heimo, VA
Ylä-Lapin metsien kestävä käyttö, 3400
    2004-2008, Hyppönen Mikko


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute