Metla Tutkimushankeryhmä

Erillishankkeet - Metsien yhteiskunnallinen merkitys (YHT)

[  English  |  Tavoitteet  |  Yhteystiedot  |  Tutkijat  |  Hankkeet  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2006 - 2014   

Tavoitteet

Hyvin toimiva metsäsektori edistää yhteiskunnan sosiaalista ja taloudellista kehitystä.

Painoala tuottaa ja välittää tietoa metsien ja metsiin perustuvan yritys- ja elinkeinotoiminnan yhteiskunnallisesta merkityksestä, metsien hyvinvointivaikutuksista, metsiä ja metsätaloutta koskevista politiikan keinoista ja vaikutuksista sekä ennakoi metsäalan tulevaisuutta. Tutkimus painottuu metsien käytön taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen.

Ydinosaaminen

Ajankohtaisia tutkimusaiheita

Tärkeitä tutkimuskohteita ovat metsäpoliittisen toimintaympäristön muutokset, metsäalan tulevaisuus, politiikkatoimien kehittäminen ja vaikutusten arviointi, metsien eri käyttömuotojen yhteensovittaminen, metsäsektorin kansantaloudellinen ja aluetaloudellinen merkitys, metsäperustaisen yritystoiminnan kasvun ja uuden yrittäjyyden edellytykset, metsätalouden hyväksyttävyys, metsien merkitys ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille sekä puutuotteiden ympäristösuorituskyky.

Yhteystiedot Paavilainen, Leena
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA,
puh 029 532 2111, sähköposti leena.paavilainen@luke.fi

Tutkijat


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute