Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Palvelut » VMI » VMI11

Valtakunnan metsien inventointi (VMI)

Sivukartta | Haku

Valtakunnan metsien 11. inventointi (VMI11)

 

Johdanto

VMI11 toteutetaan VMI10:n tavoin 5 vuodessa siten, että maastomittauksia tehdään koko maassa joka vuosi. Näin VMI11-aineisto voidaan saumatta yhdistää VMI10-aineiston tuoreimpiin osiin ja tuottaa yhdistetystä aineistosta tuloksia jo vuonna 2011. VMI11:ssä inventoidaan myös Ylä-Lappi, jota ei tehty edellisessä inventoinnissa.

VMI10:een verrattuna inventointiin on tehty seuraavia muutoksia:

  • Otanta-asetelmaa muutettiin siten, että rypäiden lukumäärää lisättiin 25 %. Rypäitä pienennettiin siten, että koealamäärä pysyi samana.
  • Kuviorivin puustokuvauksessa otettiin käyttöön puusto-ositteet. Jokaiselle puusto-ositteelle (puulaji, jakso) kirjataan omat keskitunnuksensa. Muutos parantaa erityisesti nuorten metsien tilan ja kehitysvaihtoehtojen arviointia.
  • Puut mitataan kaikkien maaluokkien koealoilta. Aiemmin puut on mitattu vain metsä- ja kitumaan koealoilta. Metsän ulkopuolella kasvavan puuston (Trees outside Forests, ToF) tietoja tarvitaan erityisesti hiilivarastojen arvioinnissa.
  • Metsien yleiseuroppalainen terveydentilan seuranta tehdään VMI:n yhteydessä. Samalla VMI:n tuhojen kuvausta tarkennettiin hieman.

Maastomittaukset on kuvattu yksityiskohtaisesti maastotyöohjeessa (pdf, 614 kt) ja liitteissä (pdf, 2,3 Mt).


Kesto: Jatkuva
Hankkeen vetäjä: Kari T. Korhonen

 

  Päivitetty: 7.7.2010 /UHel | Copyright Metla | Palaute