Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Palvelut » VMI » VMI10

Valtakunnan metsien inventointi (VMI)

Sivukartta | Haku

Valtakunnan metsien 10. inventointi (VMI10)

 

Maastomittaukset

Kahden tai kolmen hengen mittausryhmä käy jokaisella koealalla. Koealan keskipiste paikannetaan GPS:n avulla. Koealojen koordinaatteja tarkennetaan jälkikäteen tehtävällä differentiaalikorjauksella. Ryhmänjohtaja arvioi ja mittaa kuviotunnukset siltä kuviolta, jolla koealan keskipiste sijaitsee, ja apulaiset mittaavat yksittäisten puiden tunnuksia. Koealaan kuuluvat puut valitaan relaskoopilla koealan keskipisteestä.

Tärkeimmät metsikkökuvioilta ja puista mitattavat tunnukset ovat seuraavat:

Kuviotiedot
  • Hallintotiedot: omistajaryhmä, metsätalouskäytön rajoitukset
  • Kasvupaikan tiedot: maankäyttöluokka (VMI:n ja FAO:n määritelmät), kasvupaikkatyyppi, maalaji, maaperän paksuus jne.
  • Puusto: jaksojen lukumäärä, puulajien osuudet, latvuspeittävyys, kehitysluokka, ikä, keskipituus, tuhot jne.
  • Tehdyt ja ehdotetut toimenpiteet: hakkuut, metsänhoitotoimenpiteet, maanmuokkaus ja ojitus.

Puutiedot

  • Lukupuut (relaskoopin täyttävät puut): rinnankorkeusläpimitta, puulaji, puuluokka ja latvuskerros
  • Koepuut (joka 7. lukupuu): pituus, läpimitta 6 m korkeudella, ikä, läpimitan ja pituuden kasvu, kuoren paksuus, puutavaralajiosien pituudet, tuhot
  • Kuolleet puut: vain pysyvillä koealoilla; mittaukset kuten VMI9:ssä

Kuva: Metla/Erkki Oksanen
Kuva. Koealaan kuuluvat puut valitaan relaskoopilla

 

 

Maastomittaukset on kuvattu yksityiskohtaisesti maastotyöohjeessa (pdf, 639 kt) ja liitteissä (pdf, 737 kt).

  Päivitetty: 7.7.2010 /UHel | Copyright Metla | Palaute