Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Palvelut » VMI » Tutkimus

Valtakunnan metsien inventointi (VMI)

Sivukartta | Haku

Tutkimus

Kuva: Metla/Erkki Oksanen


VMI:n tietotuotanto perustuu jatkuvaan tutkimukseen ja inventointimenetelmien kehittämiseen. Muuttuvat tietotarpeet sekä vaatimukset tietojen ajantasaisuudesta ja luotettavuudesta ovat haasteita VMI:n tutkimukselle.

Viime vuosikymmenen aikana on panostettu erityisesti kaukokartoitusaineistojen hyödyntämiseen metsien inventoinnissa eli monilähteiseen inventointiin. Menetelmä tuli operatiiviseen käyttöön jo VMI8:n aikana (1986-1994), jonka jälkeen on keskitytty sen luotettavuuden parantamiseen. Optisten satelliittikuvien (esim. Landsat ja SPOT) lisäksi on testattu myös muiden kaukokartoitusmateriaalien, kuten kuvaavan spektrometrin ja tutkakuvien, käyttöä suuralueiden inventoinnissa.

VMI:n keskeisiä tutkimusaiheita ovat

  • Estimointi ja virhe-estimointi metsien inventoinnissa
  • Monilähteisen inventoinnin kehittäminen
  • VMI-tietojen päivittäminen kaukokartoitusmateriaalin avulla
  • Metsän hiilitaseen arviointi
  • Metsäluonnon monimuotoisuus ja sen arviointimenetelmät
  • Boreaalisten metsien alue-ekologia.

Useissa projekteissa tutkimusta tehdään yhteistyössä Metlan muiden hankkeiden sekä useiden eri tutkimusorganisaatioiden kanssa. Tutkimusprojekteja rahoittavat esim. TEKES, EU ja ESA.

Tutkijat


Hankkeen vetäjä: Erkki Tomppo

  Päivitetty: 7.7.2010 /UHel | Copyright Metla | Palaute