Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Palvelut » VMI » Metsävarat

Valtakunnan metsien inventointi (VMI)

Sivukartta | Haku

Suomen metsävaratietoja


Viimeiset inventoinnit

Suomen metsien puuvaranto on uusimpien mittausten mukaan 2305 miljoonaa kuutiometriä ja puuston vuotuinen kasvu 104,0 miljoonaa kuutiometriä. Puustosta puolet on mäntyä, vajaa kolmannes kuusta, 12 % hieskoivua, 4 % rauduskoivua ja loput muuta lehti- ja havupuuta.

Tiedot perustuvat valtakunnan metsien 11. inventoinnin kolmen ensimmäisen vuoden (2009–2011) mittauksiin, joista on laskettu ensimmäiset tulokset myös metsäkeskuksille. Metsäkeskuksittaiset metsävaratiedot ovat saatavilla Metinfo metsätietopalvelun kautta.

Viimeisistä tuloksista on kerrottu enemmän tiedotteissa.

Yhteenveto pinta-aloista ja puuston kasvusta ja tilavuudesta metsä- ja kitumaalla kolmessa viimeisessä inventoinnissa:

  VMI11 (2009-2011) Muutos % VMI10 (2004-2008) VMI9 (1996-2003)
         
Maapinta-ala 30,414 milj. ha 0 % 30,415 milj. ha 30,447 milj. ha
- metsätalousmaa 26,172 milj. ha 0 % 26,263 milj. ha 26,317 milj. ha
- metsä- ja kitumaa 22,777 milj. ha 0 % 22,820 milj. ha 23,008 milj. ha
         
Puuston tilavuus 2 305 milj. m3 +5 % 2 206 milj. m3 2 091 milj. m3
- mänty 1 145 milj. m3 +4 % 1 098 milj. m3 1 000 milj. m3
- kuusi 698 milj. m3 +4 % 669 milj. m3 695 milj. m3
- koivu 384 milj. m3 +5 % 365 milj. m3 325 milj. m3
- muu lehtipuu 78 milj. m3 +7 % 73 milj. m3 72 milj. m3
         
Puuston vuotuinen kasvu 104,0 milj. m3 +5 % 99,5 milj. m3 86,7 milj. m3
- mänty 47,4 milj. m3 +0 % 47,4 milj. m3 39,49 milj. m3
- kuusi 32,5 milj. m3 +9 % 29,8 milj. m3 27,3 milj. m3
- koivu 19,6 milj. m3 +7 % 18,3 milj. m3 15,5 milj. m3
- muu lehtipuu 4,5 milj. m3 +11 % 4,1 milj. m3 4,4 milj. m3
- keskikasvu 4,6 m3/ha   4,4 m3/ha 3,8 m3/ha

 

Metsävarojen kehitys

Jo 90 vuotta jatkunut metsävarojen ja metsien tilan seuranta on tuottanut maailmanlaajuisesti ainutlaatuiset aikasarjat metsävarojen kehityksestä. Tällä sivulla ja valikon linkkien sivuilla on esitetty muutamia esimerkkejä VMI:hin pohjautuvista aikasarjoista. Lisää tietoja metsävarojen kehityksestä löytyy metsävararaporteista ja mm. Metsätilastollisesta vuosikirjasta.


Suomen metsien puuston tilavuus 1922–2011.


Puuston vuotuinen kasvu eri inventoinneissa ja poistuma 1921–2011.

  Päivitetty: 11.9.2012 KPB | Copyright Metla | Palaute