Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Palvelut » VMI » Monilähteinen VMI

Valtakunnan metsien inventointi (VMI)

Sivukartta | Haku

Monilähteinen VMI


Monilähdeinventoinnissa käytetään maastotietojen lisäksi satelliittikuvia ja muita numeerisia tietolähteitä, esimerkiksi numeerisia peruskarttoja ja korkeusmalleja. Niiden avulla koealoilta mitatut tiedot voidaan yleistää suhteellisen harvan koealaverkon väliin jääville alueille. Menetelmänä käytetään ns. k:n lähimmän naapurin luokitusta.

Satelliittikuvien käytön keskeisiä etuja ovat tulosten saaminen maastoinventointia pienemmille alueille, esimerkiksi kunnittain (xlsx), ja tulosten saaminen paikkaan sidottuna. Inventoinnin tulokset voidaan siten esittää sekä tilastoina että teemakarttoina. Nykyisin teemakarttoja tuotetaan runsaasta 40 tunnuksesta, jotka kuvaavat mm. metsien puuston määrää ja rakennetta.

VMI:ssä on käytetty pääasiassa Landsat TM -satelliittikuvia. Numeerista karttatietoa käytetään mm. metsätalousmaan ja muun maan erottamisessa, laskentayksiköiden rajaamisessa ja tulosten luotettavuuden parantamisessa. Numeerisen korkeusmallin avulla voidaan välttää maanpinnan muotojen aiheuttamia virhetulkintoja. Lähtöaineistojen ja tuloskuvien kuvanalkioiden koko maastossa on 16 m x 16 m.

Osoitteessa www.paikkatietoikkuna.fi on karttapalvelu, jossa pääsee tutkimaan Luken metsävarakarttojen sisältöä. Valitse valikosta Karttatasot > Tiedontuottajittain > Luonnonvarakeskus

Itse karttasivuja pääsee lataamaan GeoTIFF-tiedostoina Luken omasta tiedostopalvelusta osoitteessa kartta.luke.fi. Tiedostojen katselu ja käsittely vaativat erityisen ohjelmiston.

 Kuntakohtaiset metsätiedot, 2013 (xlsx, 1,0 Mb) UUSI

Avoimien aineistojen tiedostopalvelu: kartta.luke.fi (katselu ja käsittely vaativat erityisen ohjelmiston)

Tiedostojen katselupalvelu: paikkatietoikkuna.fi

 

 Kuntakohtaiset metsätiedot, 2011, (päivitetty versio, xlsx, 1,0 Mb)

File service for publicly available data

Tiedote 13.11.2015: Kuusitukkia Kuopiossa ja mäntytukkia Lieksassa – kuntien metsävarat vuonna 2013

Tiedote 14.10.2015: Jo kolmannet metsävarakartat avoimesti saatavissa

Tiedote 16.7.2013: Metsävarakartoista yhä laadukkaampia ja ajantasaisempia

Tiedote 9.11.2012: Metlan metsävarakartat julkisesti saataville


VMI:n maastoaineisto   Satelliittikuvat   Muut numeeriset
tietolähteet

 
 
Prosessointi
Tilastot Teemakartat

Monilähdeinventoinnin aineistot ja tulokset.



Hankkeen vetäjä: Professori Annika Kangas

  Päivitetty: 4.11.2015 /AJok | Copyright Metla | Palaute