Metla Tutkimushankeryhmä

Ohjelman VMI Valtakunnan metsien inventointi tiedotteet

Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja

2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998

2014

26.02.2014 Ylä-Lapin talvilaidunarvioinnin tulokset: Jäkälä on vähentynyt paljon Hankkeet: 3401, 3362
Julkaisu: Metlan työraportteja 282
Sivun alkuun

2013

16.09.2013 Metsien kasvu on jatkunut hyvänä
Linkit: Metinfo: MELA Tulospalvelu, Metinfo: Valtakunnan metsien inventointi – metsävaratilastot
Hanke: 3401
16.07.2013 Metsävarakartoista yhä laadukkaampia ja ajantasaisempia
Linkit: Monilähteinen VMI
Hanke: 3547
Sivun alkuun

2012

09.11.2012 Metlan metsävarakartat julkisesti saataville
Linkit: Monilähteinen VMI
Hanke: 3547
19.06.2012 Metsät kasvavat vauhdikkaasti – hoitotoimien intensiteetti vaihtelee
31.05.2012 Kutsu tiedotustilaisuuteen: Suomen metsät 2012 – valtakunnan metsien inventoinnin tuoreet tulokset
Linkit: Suomen Metsät 2012
Hankkeet: 3401, 3002
Sivun alkuun

2011

12.09.2011 Maailman metsien tilan arvioimisesta asiantuntijakokous Nastolassa 13.-15.9.2011
Linkit: Global Forest Resources Assessment 2010
Hankkeet: 3441, 3401, 3006
17.06.2011 Metsiemme ikärakenne puuston kasvulle suotuisa – vuotuinen kasvu ylittänyt jo 100 miljoonaa kuutiometriä
Linkit: MetINFO - Valtakunnan metsien inventointi
Hankkeet: 3401, 3047
06.06.2011 Metsien hiilivarastot ovat kasvaneet Metsähallituksen mailla
Linkit: Kasvihuonekaasujen laskenta ja raportointi
Hanke: 3431
Julkaisu: Metlan työraportteja 199
Sivun alkuun

2010

21.12.2010 Metsien myrskytuhot yli 8 miljoonaa kuutiometriä Hanke: 3401
22.06.2010 Valtakunnan metsien inventointi (VMI): Metsien kyky sitoa hiiltä lähes kaksinkertaistunut 20 vuodessa
Linkit: VMI:n kotisivut, Kasvihuonekaasujen laskenta ja raportointi -hanke, Metsätalouden mallintaminen ja analyysit -hanke
Hankkeet: 3431, 3002
31.05.2010 Kutsu tiedotustilaisuuteen: Suomen metsien bioenergiapotentiaali ja hiilensidonta - valtakunnan metsien inventoinnin tuoreet tulokset Hankkeet: 3401, 3002, 3431
Sivun alkuun

2009

15.06.2009 Valtakunnan metsien 10. inventointi päätöksessä: puuston määrä edelleen kasvussa
Linkit: Metsävarat ja metsien tila, Hakkuumahdollisuudet
20.05.2009 Metsiemme tila ja mahdollisuudet - valtakunnan metsien 10. inventoinnin tuoreet tulokset metsävaroista ja hakkuumahdollisuuksista
17.04.2009 Ennakkotieto: Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) tulosten julkistamistilaisuus 15.6.2009 Hankkeet: 3401, 3002
31.03.2009 Lahopuun määrä lisääntynyt Etelä-Suomessa Hanke: 3401
Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 1/2009
Sivun alkuun

2008

16.06.2008 Valtakunnan metsien 10. inventointi: puuston määrä kasvussa Hankkeet: 3401, 3002, 3006
09.06.2008 Kutsu Metlan tiedotustilaisuuteen: Metsävarat ja hakkuumahdollisuudet Hanke: 3002
Sivun alkuun

2007

02.07.2007 Satelliittikuva ja metsävarakartta kätevänä apuna taimikonhoitokohteiden paikantamisessa
Linkit: Joensuun yliopisto/metsätieteellinen tiedekunta, Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala
Hanke: 3401
Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 2/2007
15.06.2007 Valtakunnan puusto yhä kasvussa
Linkit: Metsävaratiedot, Hakkuumahdollisuusarviot
Hanke: 3401
Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 2B/2007
08.06.2007 Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tiedotustilaisuus valtakunnan metsien 10. inventoinnin (VMI10) tuloksista Hanke: 3401
Sivun alkuun

2006

14.12.2006 Latvuspeiton arvioiminen ei ole ongelmatonta
Linkit: VMI10
Hanke: 3401
Julkaisu: Silva Fennica 40(4)
14.06.2006 Kestävät hakkuumahdollisuudet puuston kasvua pienemmät Hanke: 3002
Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 1B/2006
14.06.2006 Valtakunnan metsien 10. inventoinnin tulokset: Puuston vuotuinen kasvu 97 miljoonaa kuutiometriä Hanke: 3401
Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 1B/2006
03.05.2006 Metsätuhojen esiintyminen Suomessa 1986–94 Hankkeet: 3401, 3299
Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 1/2006
Sivun alkuun

2005

17.05.2005 Metla ja metsäkeskukset yhteistyöhön valtakunnan metsien inventoinnissa Hanke: 3401
13.01.2005 Metla ja metsäkeskukset aloittavat yhteistyön Suomen metsien seurannassa
Linkit: Valtakunnan metsien inventointi (VMI), Metsäkeskukset
Hankkeet: 3401, 3240
Sivun alkuun

2004

14.10.2004 Valtakunnan metsien 9. inventointi Pohjois-Pohjanmaalla: Metsien puuvaranto ja puuston kasvu lisääntyneet tuntuvasti
Linkit: Valtakunnan metsien inventointi, Metsätalouden suunnittelun tutkimusohjelma
Hankkeet: 3240, 3002
14.06.2004 Suomen metsävarojen kymmenes inventointi käynnistyy Hanke: 3401
Sivun alkuun

2003

24.06.2003 Metsäntutkimuslaitos inventoi Lapin metsiä
23.05.2003 Valtakunnan metsien 9. inventointi: Metsien puuvaranto ja puuston kasvu lisääntyneet Kainuussa Hankkeet: 3240, 3002
Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 2B/2003
Sivun alkuun

2002

27.08.2002 Suometsien puuston kasvu kaksinkertaistunut
Linkit: SUO-tutkimusohjelma
Julkaisu: Metsätieteen Aikakauskirja 2B/2002
19.07.2002 Valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla
30.05.2002 Syksyn myrskyt vaurioittivat 7,3 miljoonaa kuutiota puuta
Sivun alkuun

2001

22.10.2001 Valtakunnan metsien 9. inventointi Pohjois-Karjalassa: viime vuosien runsaista hakkuista huolimatta puuvaranto lisääntynyt runsaasti Hankkeet: 3240, 3002
Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 3B/2001
05.09.2001 Metsäkeskuksen puuvaranto edelleen suurentunut - kasvu ja metsien laatu ennallaan Hankkeet: 3240, 3002
Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 2B/2001
29.08.2001 Maamme metsien puuvaranto ylittänyt 2 miljardia kuutiometriä Hanke: 3240
Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirjat 2B/1998 - 2B/2001
20.06.2001 Valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi jatkuu Kainuussa Hanke: 3240
09.01.2001 Pirkanmaan metsäkeskuksen alueella puuvaranto nousussa. Hanke: 3240
Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 4B/2000
Sivun alkuun

2000

04.12.2000 Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksen alueella puuvaranto nousussa, kasvu laskenut lievästi Hankkeet: 3240, 3002
Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 3B/2000
14.06.2000 Metsävarojen inventoinnin kenttätyöt käynnistyvät Pohjois-Karjalassa Hanke: 3240
17.05.2000 Menestyneillä metsäpalveluyrityksillä usein vain yksi varma asiakas Hanke: 3223
Julkaisu: Metlan Tiedonantoja 768
26.01.2000 Lounais-Suomen metsäkeskuksen puuvaranto kasvussa, kasvun lisäys hidastunut
Linkit: Valtakunnan metsien inventointi
Hanke: 3240
Sivun alkuun

1999

09.11.1999 Rannikon metsäkeskuksen Etelärannikon alueen puuvaranto lievässä kasvussa mutta puuston vuotuinen kasvu laskussa Hanke: 3240
14.09.1999 Kymen metsäkeskuksen puuvaranto kasvussa Hankkeet: 3240, 3002
07.09.1999 Valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi jatkuu Etelä-Savossa Hanke: 3240
22.06.1999 Valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi jatkuu Pirkanmaalla Hanke: 3240
28.05.1999 Valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi jatkuu Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksen alueella Hanke: 3240
16.02.1999 Metla julkaisee ensimmäisenä maailmassa monilähteisellä inventointimenetelmällä kartoitetut koko maan metsävaratiedot Hankkeet: 3241, 3240
Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 4B/1998
Sivun alkuun

1998

17.08.1998 Valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi (VMI9) Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa: Metsäluonnon monimuotoisuus, metsien uudistamis- ja hoitorästit sekä kasvun muutokset kiinnostavat Hanke: 3240
19.05.1998 Valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi etenee - Metsät inventointivuorossa etelärannikolla Hanke: 3240
15.05.1998 Valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi jatkuu Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa Hanke: 3240
Sivun alkuun

Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja


Metlan tiedotearkistosta: 06.11.2014 10:50
Metla viestintä, sähköposti info@metla.fi, p. 010 211 2000