Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Palvelut » VMI » Julkaisut

Valtakunnan metsien inventointi (VMI)

Sivukartta | Haku

VMI:n metsävararaportit

VMI10 | VMI9 | VMI8 | VMI7 | VMI6 | VMI5 | VMI4 | VMI3 | VMI2 | VMI1


VMI10

Ihalainen, A., Korhonen, K.T., Härkönen, K., Hirvelä, H., Nuutinen, T. & Salminen, O. 2008. Ålands skogsresurser och avverkningsmöjlighter enligt den 10. riksskogstaxerigen. Metlan työraportteja/Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 97. 85 s. [Tiivistelmä, ruotsiksi]

Korhonen, K.T., Heikkinen, J., Henttonen, H., Ihalainen, A., Pitkänen, J. & Tuomainen, T. 2006. Suomen metsävarat 2004-2005. Metsätieteen aikakauskirja 1B/2006: 183-221. [Tiivistelmä]

Korhonen, K.T., Ihalainen, A., Heikkinen, J., Henttonen, H. & Pitkänen, J. 2007. Suomen metsävarat metsäkeskuksittain 2004-2006 ja metsävarojen kehitys 1996-2006. Metsätieteen aikakauskirja 2B/2007: 149-213. [Tiivistelmä]

alkuun

VMI9

Korhonen, K. , Tomppo, E. , Henttonen, H. , Ihalainen, A. & Tonteri, T. 2000 a. Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat 1965-99. Metsätieteen aikakauskirja 3B/2000: 489-566. [Tiivistelmä]

Korhonen, K. , Tomppo, E. , Henttonen, H. , Ihalainen, A. & Tonteri, T. 2000 b. Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys 1964-98. Metsätieteen aikakauskirja 2B/2000: 337-411. [Tiivistelmä]

Korhonen, K. , Tomppo, E. , Henttonen, H. , Ihalainen, A. , Tonteri, T. & Tuomainen, T. 2000 c. Pirkanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat 1965-1999. Metsätieteen aikakauskirja 4B/2000: 661-739. [Tiivistelmä]

Korhonen, K. , Tomppo, E. , Henttonen, H. , Ihalainen, A. , Tonteri, T. & Tuomainen, T. 2001. Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen alueen metsävarat 1966-2000. Metsätieteen aikakauskirja 3B/2001: 495-576. [Tiivistelmä]

Tomppo, E. , Henttonen, H. , Ihalainen, A. , Tonteri, T. & Tuomainen, T. 2001 b. Etelä-Savon metsäkeskuksen alueen metsävarat 1966-2000. Metsätieteen aikakauskirja 2B/2001: 309-388. [Tiivistelmä]

Tomppo, E. , Henttonen, H. , Korhonen, K. , Aarnio, A. , Ahola, A. , Heikkinen, J. & Tuomainen, T. 1999 a. Pohjois-Savon metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys 1967-96. Metsätieteen aikakauskirja 2B/1999: 389-462. [Tiivistelmä]

Tomppo, E. , Henttonen, H. , Korhonen, K. , Aarnio, A. , Ahola, A. , Heikkinen, J. , Ihalainen, A. , Mikkelä, H. , Tonteri, T. & Tuomainen, T. 1998 a. Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys 1968-97. Metsätieteen aikakauskirja - Folia Forestalia 2B/1998: 293-374. [Tiivistelmä]

Tomppo, E. , Henttonen, H. , Korhonen, K. , Aarnio, A. , Ahola, A. , Ihalainen, A. , Heikkinen, J. & Tuomainen, T. 1999 b. Keski-Suomen metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys 1967-96. Metsätieteen aikakauskirja 2B/1999: 309-387. [Tiivistelmä]

Tomppo, E. , Korhonen, K. , Henttonen, H. , Ihalainen, A. , Tonteri, T. & Heikkinen, J. 1999 c. Kymen metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys 1966-98. Metsätieteen aikakauskirja pp. 603-681. [Tiivistelmä]

Tomppo, E. , Korhonen, K. , Ihalainen, A. , Tonteri, T. , Heikkinen, J. & Henttonen, H. 1999 d. Ålands skogar och deras utveckling 1963-1997. Metsätieteen aikakauskirja 4B/1999: 785-849. [Tiivistelmä]

Tomppo, E. , Korhonen, K. , Ihalainen, A. , Tonteri, T. , Heikkinen, J. & Henttonen, H. 2000. Skogstillgångarna inom Kustens skogscentral och deras utveckling 1965-98. Metsätieteen aikakauskirja 1B/2000: 83-232. [Tiivistelmä]

Tomppo, E. , Tuomainen, T. , Henttonen, H. , Ihalainen, A. & Tonteri, T. 2003. Kainuun metsäkeskuksen alueen metsävarat 1969-2001. Metsätieteen aikakauskirja. [Tiivistelmä]

Tomppo, E. , Tuomainen, T. , Henttonen, H. , Ihalainen, A. , Korhonen, K. , Mäkelä, H. & Tonteri, T. 2004. Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat 1968-2002. Metsätieteen aikakauskirja 3B: 339-418. [Tiivistelmä]

Tomppo, E., Tuomainen, T., Heikkinen, J., Henttonen, H., Ihalainen, A., Korhonen, K.T., Mäkelä, H. & Tonteri, T. 2005. Lapin metsäkeskuksen alueen metsävarat 1970-2003. Metsätieteen aikakauskirja 2B/2005: 199-287. [Tiivistelmä]

alkuun

VMI8

Salminen, S. 1993. Eteläisimmän Suomen metsävarat 1986-1988. Folia Forestalia 825. 111 s.

Tomppo, E. & Henttonen, H. 1996. Suomen metsävarat 1989-1994 ja niiden muutokset vuodesta 1951 lähtien. Metsätilastotiedote 354: 18.

Tomppo, E. , Henttonen, H. & Tuomainen, T. 2001 a. Valtakunnan metsien 8. inventoinnin menetelmä ja tulokset metsäkeskuksittain Pohjois-Suomessa 1992-94 sekä tulokset Etelä-Suomessa 1986-92 ja koko maassa 1986-94. Metsätieteen aikakauskirja 1B/2001: 99-248. [Tiivistelmä]

Tomppo, E. , Katila, M. , Moilanen, J. , Mäkelä, H. & Peräsaari, J. 1998 b. Kunnittaiset metsävaratiedot 1990-94. Metsätieteen aikakauskirja - Folia Forestalia 4B/1998: 619-839. [Tiivistelmä]

alkuun

VMI7

Kuusela, K. & Salminen, S. 1980. Ahvenanmaan maakunnan ja maan yhdeksän eteläisimmän piirimetsälautakunnan alueen metsävarat 1977-79. Folia Forestalia 446: 1-90.

Kuusela, K. & Salminen, S. 1983. Metsävarat Etelä-Suomen kuuden pohjoisimman piirimetsä-lautakunnan alueella 1979-1982 sekä koko Etelä-Suomessa 1977-1982. Folia Forestalia 568: 79.

Kuusela, K. & Salminen, S. 1991. Suomen metsävarat 1977-1984 ja niiden kehittyminen 1952-1980. Acta Forestalia Fennica 220: 83.

Kuusela, K. , Mattila, E. & Salminen, S. 1986. Metsävarat piirimetsälautakunnittain Pohjois-Suomessa 1982-1984. Folia Forestalia 655: 86.

alkuun

VMI6

Kuusela, K. 1978. Suomen metsävarat ja metsien omistus 1971-1976. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 93.6: 1-2.

Kuusela, K. & Salminen, S. 1976. Pohjois-Karjalan metsävarat vuosina 1973-74, Etelä-Pohjanmaan, Vaasan ja Keski-Pohjanmaan vuonna 1974 sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan vuonna 1975. Folia Forestalia 274: 1-43.

Kuusela, K. & Salminen, S. 1978. Koillis-Lapin metsävarat vuonna 1976 ja Lapin metsävarat vuosina 1970 ja 1974-76. Folia Forestalia 337: 1-35.

Kuusela, K. & Salovaara, A. 1973. Ahvenanmaan maakunnan, Helsingin, Lounais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan-Hämeen, Pirkka-Hämeen, Itä-Hämeen, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan piirimetsälauta-kunnan metsävarat vuosina 1971-72. Folia Forestalia 191: 62.

Kuusela, K. & Salovaara, A. 1974. Etelä-Karjalan, Pohjois-Savon, Keski-Suomen ja Itä-Savon metsävarat vuonna 1973. Folia Forestalia 207: 35.

alkuun

VMI5

Kuusela, K. 1966. Ålands skogar. Folia Forestalia 21: 18.

Kuusela, K. 1967. Helsingin, Lounais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan-Hämeen, Pohjois-Hämeen ja Itä-Hämeen metsävarat vuosina 1964-1965. Folia Forestalia 27.

Kuusela, K. 1970. Suomen eteläpuoliskon metsävarat 1964-68 ja niiden kehittyminen. Communicationes Instituti Forestalis Fenniae 71.1. 69 s.

Kuusela, K. 1972. Suomen metsävarat ja metsien omistus 1964-70 sekä niiden kehittyminen 1920-70. Communicationes Instituti Forestalis Fenniae 76.5. 126 s.

Kuusela, K. & Salovaara, A. 1968. Etelä-Savon, Etelä-Karjalan, Itä-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen metsävarat vuosina 1966-1967. Folia Forestalia 42: 54.

Kuusela, K. & Salovaara, A. 1969. Etelä-Pohjanmaan, Vaasan ja Keski-Pohjanmaan metsävarat vuonna 1968. Folia Forestalia 62: 42.

Kuusela, K. & Salovaara, A. 1971. Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Koillis-Suomen ja Lapin metsävarat vuonna 1968. Folia Forestalia 110: 1-49.

alkuun

VMI4

Ilvessalo, Y. 1962. IV Valtakunnan metsien inventointi. 1. Maan eteläpuoliskon vesistöalueryhmät. Communicationes Instituti Forestalis Fenniae 56.1. 112 s.

Ilvessalo, Y. 1963. IV Valtakunnan metsien inventointi. 2. Maan eteläpuoliskon metsänhoitolautakuntien alueryhmät. Communicationes Instituti Forestalis Fenniae 57.4. 99 s.

Tiihonen, P. 1966. IV Valtakunnan metsien inventointi. 3. Maan pohjoispuoliskon vesistöjen ja metsänhoitolautakuntien alueryhmät. Communicationes Instituti Forestalis Fenniae 60.6. 67 s.

Tiihonen, P. 1968. IV Valtakunnan metsien inventointi. 4. Suomen metsävarat vuosina 1960-63. Communicationes Instituti Forestalis Fenniae 66.3. 30 s.

alkuun

VMI3

Ilvessalo, Y. 1956. Suomen metsät vuosista 1921-24 vuosiin 1951-53. Kolmeen valtakunnan metsien inventointiin perustuva tutkimus. Communicationes Instituti Forestalis Fenniae 47.1. 227 s.

alkuun

VMI2

Ilvessalo, Y. 1942. Suomen metsävarat ja metsien tila. II Valtakunnan metsien arviointi. Communicationes Instituti Forestalis Fenniae 30.1. 446 s.

alkuun

VMI1

Ilvessalo, Y. 1927. Suomen metsät: Tulokset vuosina 1921-24 suoritetusta valtakunnan metsien arvioimisesta. Communicationes Instituti Forestalis Fenniae 11.1. 421 s.

alkuun

  Päivitetty: 7.7.2010 /UHel | Copyright Metla | Palaute