Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Palvelut » VMI » Julkaisut

Valtakunnan metsien inventointi (VMI)

Sivukartta | Haku

Julkaisut 2008


Bergroth, J., Ihalainen, A. & Heikkilä, J. 2008. Ojitettujen turvemaiden taloudellinen ensiharvennuspotentiaali. Metsätehon katsaus 32. 4 s.

Cienciala, E., Tomppo, E., Snorrason, A., Broadmeadow, M., Colin, A., Dunger, K., Exnerova, Z., Lasserre, B., Petersson, H., Priwitzer, T., Sanchez, G. & Ståhl, G. 2008. Preparing emission reporting from forests: use of National Forest Inventories in European countries. Silva Fennica 42(1): 73-88.

Fehrmann, L., Lehtonen, A., Kleinn, C. & Tomppo, E. 2008. Comparison of linear and mixed-effect regression models and a k-nearest neighbour approach for estimation of single-tree biomass. Canadian Journal of Forest Research 38(1): 1-9.

Haakana, M., Hatunen, S., Härmä, P., Kallio, M., Katila, M., Kiiski, T., Mäkisara, K., Peräsaari, J., Piepponen, H., Repo, R., Teiniranta, R., Tomppo, E. & Törmä, M. 2008. Finnish CORINE 2006 -project: determining changes in land cover in Finland between 2000 and 2006. Julkaisussa: Michel, U., Civco, D.L., Ehlers, M. & Kaufmann, H.J. (toim.). SPIE Europe Remote Sensing 2008, 15-18 September 2008, Cardiff, Wales, UK. Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications, and Geology VIII. Proceedings of SPIE Volume: 7110. 12 s.

Haapanen, R. & Tuominen, S. 2008. Data combination and feature selection for multi-source forest inventory. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 74(7): 869-880.

Holopainen, M., Haapanen, R., Tuominen, S. & Viitala, R. 2008. Performance of airborne laser scanning- and aerial photograph-based statistical and textural features in forest variable estimation. Julkaisussa: Hill, R.A., Rosette, J. & Suárez, J. (toim.). Proceedings of SilviLaser 2008: 8th International Conference on LiDAR Applications in Forest Assessment and Inventory, September 17-19, 2008, Heriot-Watt University, Edinburgh, UK. s. 105-112.

Hyvönen, P. & Korhonen, K.T. 2008. Metsävaratiedon ylläpito metsäsuunnittelua varten. Metlan työraportteja/Working Papers of the Finnish Forest Res. Inst. 88. 38 s. [Tiivistelmä]

Härkönen, S., Eerikäinen, K., Lähteenmäki, R. & Heikkilä, R. 2008. Hävittääkö hirvi haavat? Summary: Does moose browsing threaten aspen regeneration? Suomen Riista 54: 7-15.

Ihalainen, A., Korhonen, K.T., Härkönen, K., Hirvelä, H., Nuutinen, T. & Salminen, O. 2008. Ålands skogsresurser och avverkningsmöjlighter enligt den 10. riksskogstaxerigen. Metlan työraportteja/Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 97. 85 s. [Tiivistelmä, ruotsiksi]

Juutinen, A., Luque, S., Mönkkönen, M., Vainikainen, N. & Tomppo, E. 2008. Cost-effective forest conservation and criteria for potential conservation targets: a Finnish case study. Environmental Science and Policy 11(7): 613-626.

Kaakinen, E., Kokko, A., Aapala, K., Kalpio, S., Eurola, S., Haapalehto, T., Heikkilä, R., Hotanen, J.-P., Kondelin, H., Nousiainen, H., Ruuhijärvi, R., Salminen, P., Tuominen, S., Vasander, H. & Virtanen, K. 2008. Suot. Julkaisussa: Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.). Suomen luontotyyppien uhanalaisuus - Osa 1: Tulokset ja arvioinnin perusteet. Suomen ympäristö 8: 75-109.

Kaakinen, E., Kokko, A., Aapala, K., Kalpio, S., Eurola, S., Haapalehto, T., Heikkilä, R., Hotanen, J.-P., Kondelin, H., Nousiainen, H., Ruuhijärvi, R., Salminen, P., Tuominen, S., Vasander, H. & Virtanen, K. 2008. Suot. Julkaisussa: Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.). Suomen luontotyyppien uhanalaisuus - Osa 2: Luontotyyppien kuvaukset. Suomen ympäristö 8: 143-256.

Kellomäki, S., Peltola, H., Nuutinen, T., Korhonen, K.T. & Strandman, H. 2008. Sensitivity of managed boreal forests in Finland to climate change, with implications for adaptive management. Philosophical Transactions of the Royal Society B, Biological Sciences 363: 2341-2351.

Koistinen, P., Holmström, L. & Tomppo, E. 2008. Smoothing methodology for predicting regional averages in multi-source forest inventory. Remote Sensing of Environment 112: 862-871.

Korhonen, K.T. 2008. Laserkeilaus Suomen metsien inventoinnissa. Julkaisussa: Henriksson, R. & Mäkelä, J. (toim.). Historiaa kunnioittaen, tulevaisuuteen suunnaten. Maanmittaustieteiden Seuran julkaisu 45: 17-23.

Korhonen, K.T. 2008. Suomen metsävarat. Julkaisussa: Rantala, S. (toim.). Tapion taskukirja. 25. uudistettu painos. Metsäkustannus, Helsinki. s. 9-18.

Niemistö, P. & Korhonen, K.T. 2008. Koivuvarat ja kasvu. Julkaisussa: Niemistö, P., Viherä-Aarnio, A., Velling, P., Heräjärvi, H. & Verkasalo, E. (toim.). Koivun kasvatus ja käyttö. Metla & Metsäkustannus, s. 175-181.

Packalén, P., Pitkänen, J. & Maltamo, M. 2008. Comparison of individual tree detection and canopy height distribution approaches: a case study in Finland. Julkaisussa: Hill, R.A., Rosette, J. & Suárez, J. (toim.). Proceedings of SilviLaser 2008: 8th International Conference on LiDAR Applications in Forest Assessment and Inventory, September 17-19, 2008, Heriot-Watt University, Edinburgh, UK. s. 22-29.

Pesonen, A., Maltamo, M., Eerikäinen, K. & Packalén, P. 2008. Airborne laser scanning-based prediction of coarse woody debris volumes in a conservation area. Forest Ecology and Management 255: 3288-3296.

Säynäjoki, R., Packalén, P., Maltamo, M., Vehmas, M. & Eerikäinen, K. 2008. Detection of aspens using high resolution aerial laser scanning data and digital aerial images. Sensors 8: 5037-5054.

Thessler, S., Sesnie, S., Ramos Bendana, Z.S., Ruokolainen, K., Tomppo, E. & Finegan, B. 2008. Using k-nn and discriminant analyses to classify rain forest types in a Landsat TM image over northern Costa Rica. Remote Sensing of Environment 112: 2485-2494.

Tomppo, E. & Andersson, K. (toim.) 2008. Technical review of FAO's approach and methods for National Forest Monitoring and Assessment (NFMA). FAO, NFMA Working Paper 38. 86 s.

Tomppo, E. & Katila, M. 2008. Comparing alternative sampling designs for national and regional forest monitoring. Julkaisussa: Tomppo, E. & Andersson, K. (toim.). Technical review of FAO's approach and methods for National Forest Monitoring and Assessment (NFMA). FAO, NFMA Working Paper 38: 55-86.

Tomppo, E., Haakana, M., Katila, M. & Peräsaari, J. 2008. Multi-source national forest inventory - Methods and applications. Managing Forest Ecosystems 18. Springer. 374 s.

Tomppo, E., Olsson, H., Ståhl, G., Nilsson, M., Hagner, O. & Katila, M. 2008. Combining national forest inventory field plots and remote sensing data for forest databases. Remote Sensing of Environment 112: 1982-1999.

Vehmas, M., Eerikäinen, K., Peuhkurinen, J., Packalén, P. & Maltamo, M. 2008. Airborne laser scanning for the identification of boreal forest site types. Julkaisussa: Hill, R.A., Rosette, J. & Suárez, J. (toim.). Proceedings of SilviLaser 2008: 8th International Conference on LiDAR Applications in Forest Assessment and Inventory, September 17-19, 2008, Heriot-Watt University, Edinburgh, UK. s. 58-65.

Vidal, C., Lanz, A., Tomppo, E., Schadauer, K., Gschwantner, T., di Cosmo, L. & Robert, N. 2008. Establishing forest inventory reference definitions for forest and growing stock: a study towards common reporting. Silva Fennica 42(2): 247-266.

Winter, S., Chirici, G., McRoberts, R.E., Hauk, E. & Tomppo, E. 2008. Possibilities for harmonizing national forest inventory data for use in forest biodiversity assessments. Forestry 81(1): 33-44.

  Päivitetty: 7.7.2010 /UHel | Copyright Metla | Palaute