METLA

VMI:n kotisivu
VMI:n yleisesittely
Inventointimenetelmä
VMI:n tulokset
Tuotteet ja palvelut
Resurssit
Julkaisut

National Forest Inventory in English
Executive Summary
History
Materials
Methods
Metla
Metla Tutkimus

Valtakunnan metsien inventointi (VMI)

- luotettavia metsävaratietoja yli 80 vuotta -

koivupanorama

Valtakunnan metsien inventointi on metsävarojen seurantajärjestelmä, joka tuottaa valtakunnallista, luotettavaa, toistuvaa tietoa

  • metsävaroista - puuston määrästä, kasvusta ja laadusta
  • maankäyttömuodoista ja metsien omistussuhteista
  • metsien terveydentilasta
  • metsien monimuotoisuudesta.

Suomen metsien inventoinnit muodostavat maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisen aikasarjan metsien kehityksestä: ensimmäinen valtakunnallinen metsien inventointi tehtiin jo 1920-luvulla (VMI1 1921-1924). 1960-luvulta lähtien inventoinnit ovat toistuneet 5-10 vuoden välein. Toistaiseksi viimeisin valmistunut inventointi, VMI8, tehtiin 1986-1994. Vuonna 1996 aloitettiin valtakunnan metsien 9. inventointi. Inventointi etenee alueittain, koko maan mittaukset saadaan valmiiksi ensi vuosituhannen alkuvuosina.

VMI:n maastomittausten perusteella tulokset saadaan luotettavasti suuralueille (yli 200 000 hehtaaria). Kun maastomittauksiin yhdistetään satelliittikuvat ja muu numeerinen tieto, luotettavia tuloksia voidaan laskea entistä pienemmille alueille kuten kunnille tai muille pienalueille. VMI:n suuraluetulokset julkaistaan metsäkeskuksittain Metsätieteen aikakauskirjassa , koko maan tulokset julkaistaan inventointikierron valmistuttua. Uusimmista tuloksista kerrotaan myös erilaisissa esitelmissä, katsauksissa ja tiedotteissa.

Valtakunnan metsien inventointien tuloksia käytetään laajasti metsiä koskevan päätöksenteon pohjana, metsätalouden suunnittelun perustietoina sekä muiden Metsäntutkimuslaitoksessa tehtävien tutkimusten aineistona.

VMI tekee myös tilaustutkimuksia asiakkaiden toiveiden mukaisesti sekä toimii asiantuntijana inventointien suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Kansainvälinen yhteistyö lisääntyy jatkuvasti. VMI:n asiantuntemusta ja tietotaitoa on käytetty mm. Ruotsin, Uuden-Seelannin, Saksan ja Kiinan metsien inventointien suunnittelussa.


18.7.2003
Palaute