Metla Tutkimushankeryhmä - Erillishankkeet - Metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot

Hankkeet

Ahvenanmaan yhdistetty inventointihanke, 7558
    2013-2014, Tuominen Sakari, VA
Alueellisten kasvihuonekaasulaskentojen kehittäminen, 7407
    2010-2012, Tuomainen Tarja, VA
Data to Intelligence Tekes 340/12, 7584
    2014-2015, Hynynen Jari, VA
Energiapuun markkinaseurannan suunnittelu ja käynnistäminen, 7495
    2012-2013, Torvelainen Jukka, VA
Eri-ikäisen metsävaratiedon ajantasaistaminen yksityismetsissä - eri toimijoiden tuottaman toteutustiedon hyödyntäminen suuralueella, 7225
    2006-2009, Store Ron, KA
FAO/FRA asiantuntijakokous, 7480
    2011, Luhtala Anne
Global Forest Information Service GFIS-aloitteen koordinointi, 3541
    2010, Mikkola Eero, KP
Heuristiset optimointimenetelmät metsäsuunnittelussa, 3369
    2003-2007, Leskinen Pekka
Hyperspektriaineiston käyttö metsien inventoinnissa, 7454
    2010-2013, Tuominen Sakari, VA
Kioton pöytäkirjan artiklan 3.3 toimenpiteiden alaisten nielu- ja päästöarvioiden luotettavuuden parantaminen sekä lisämittausten suunnittelu VMI:n maastokaudella 2012 ja Kioto 2. kauden valmistelu, 7501
    2012-2013, Tomppo Erkki
LifeData - Tiedonlouhintapalvelut, 8540
    2011-2015, Kantola Anu, VA
Maan käytön rajoitusten tunnistamien metsien käytössä, 7492
    2012-2014, Packalen Tuula, JO
Maankäytön skenaariot 2015 - 2035, 7553
    2013-2015, Tuomainen Tarja, VA
Metlan ja Stora-Enson inventointikehityshanke YRT, 7544
    2013, Tuominen Sakari, VA
Metsien hiilitaseiden epävarmuudet seminaari, 7554
    2013, Lehtonen Aleksi, VA
Metsien inventoinnin menetelmät, 3547
    2011-2015, Kangas Annika, VA
Metsätalouden mallintaminen ja analyysit, 3002
    1985-2025, Salminen Olli, VA
Pasvik-seurantaohjelma, 7484
    2011-2013, Rautio Pasi, RO
Planning phase - Improving Research Capacity of Forest Resource Information Technology in Vietnam and Nepal, 7372
    2009, Eerikäinen Kalle, JO
Raskasmetallilaskeuma ja bioindikaattorit, 3373
    2003-2008, Piispanen Juha, MU
Suomalaisen ja venäläisen metsäinventoinnin vertailu, 7532
    2012-2013, Korhonen Kari Tapani, JO
Suomen avaruustutkijoiden kokous FinCOSPAR 2013, 7566
    2013, Tomppo Erkki
Sustainable forestry measures towards climatic change mitigation -seminaari, 7551
    2013, Tuomainen Tarja, VA
Tutkimusaineistojen elinkaaren turvaaminen II (TAISTOII), 3576
    2012-2015, Kantola Anu, VA
UNECE-FAO -työryhmäkokouksen järjestäminen, 7537
    2012, Korhonen Kari Tapani, JO
Uudet laskentamenetelmät julkisten aineistojen tehokkaaseen hyödyntämiseen, 7513
    2013-2014, Varjo Jari, VA
Valtakunnan metsien inventoinnin ja Suomen metsäkeskuksen metsävaratietojen keruun yhdistäminen, 7548
    2013-2014, Tomppo Erkki
Valtakunnan metsien inventoinnin ja Suomen metsäkeskuksen metsävaratietojen keruun yhdistäminen - menetelmätutkimus, 7598
    2014-2015, Mäkisara Kai, VA
Valtakunnan metsien inventoinnin menetelmät, 3428
    2006-2010, Tomppo Erkki
Yasso07 maahiilimallin implementointi Norjan kasvihuonekaasuinventaarioon., 7477
    2012-2014, Lehtonen Aleksi, VA
Yasso07 maahiilimallin validisuuden testaus empiirisillä aineistoilla, 7411
    2010-2011, Lehtonen Aleksi, VA


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute